17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Aktuālās izsoles

 

Apes novada dome rīko nomas tiesību izsoli mobilo sakaru bāzes stacijas izvietošanai nekustāmajā īpašumā,  „Vēji”  Trapenes  pagastā, Apes novadā

  1. Izsoles sākumcena – nosacītā nomas maksa par sakaru iekārtu uzstādīšanas vietu 138.76 EUR (bez PVN) mēnesī.
  2. Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2017.gada 7.augustam, plkst.10.00 klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
  3. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta – 2017.gada7.augustā plkst.11.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

 

Domes lēmums_117_20.07.2017

Izsoles noteikumi

Pieteikums

24. aprīlis, 2015, Māris Ceļmillers
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs