14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Komitejas

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja

 

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja

 

Deputāti:
Jānis LIBERTS
Iluta APINE
Ivars KALNIŅŠ
Aivars MALTAVNIEKS
Andris RUBINS
Veneranda KUSTOVA
Jānis USKLIŅĢIS
Una REĶE
Dina MEISTERE

Komitejas sekretāre: Iveta Indriksone. Tālr.: 64307217;  e-pasts: iveta.indriksone@ape.lv

Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības pastāvīgā komiteja:

 

 


Sociālo jautājumu pastāvīgajā komiteja

 

Deputāti:

Jānis LIBERTS
Iluta APINE
Ivars KALNIŅŠ
Veneranda KUSTOVA

Komitejas sekretāre: Irisa Popoviča. Tālr.: 64324202; e-pasts: trapene@ape.lv

Sociālo jautājumu pastāvīgajā komiteja:

 

 


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

 

Deputāti:
Jānis LIBERTS

Aivars MaLTAVNIEKS
Una REĶE
Andris RUBINS 

Komitejas sekretāre: Gunta Ļuļe. Tālr.: 64307215; e-pasts: gunta.lule@ape.lv

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja:

 

Dalīties:
30. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs