19.10. plkst.09:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Komunālā apsaimniekošana

Kontakti

Komunālās   nodaļas vadītāja Apē

Edīte   MEISTERE

64355228

edite.meistere@ape.lv

28369535

Komunālās   nodaļas saimnieks

Guntis   ZVEJNIEKS

64355228

administracija@ape.lv

Komunālās   nodaļas vadītājs Gaujienā

Dominiks   GRIZĀNS

64381694

29295288

gaujiena.komnodala@ape.lv

Saimniecības   daļas vadītājs Trapenē

Antis MALTENIEKS

28397468

antis83@inbox.lv;
trapene@ape.lv

Saimniecības   vadītājs un ceļu speciālists Virešos

Gundars   PIHLIS

22036330

gundars@viresi.lv


Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā


 

Apes novada dome informē, ka ar šā gada janvāri tiek ieviesta jauna kārtība apmaksai par ūdeni un kanalizāciju APES teritorijā.

Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālās nodaļas vadītāja Edīte Meistere vērš uzmanību, ka māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai būs jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

Turpmāk ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.

Lai veiksmīgi tiktu ieviesta jaunā apmaksas kārtība par ūdeni un kanalizāciju Apē, aicinām abonentus griezties Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālajā nodaļā, Dzirnavu ielā 14, Apē, darba dienās no pulksten 8:00 līdz pulksten 16:00, lai varētu noslēgt vienošanos pie līguma par pakalpojuma saņemšanu.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Edīti Meisteri, tālrunis: 64355228 vai +371 28369535.

Vēršam uzmanību, ja abonents nebūs iesniedzis informāciju par skaitītāja rādījumu, ūdens patēriņu dzīvoklim noteiks, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. 


 

Maksa pakalpojumi

Apes pilsētas un Apes pilsētas teritorijā

Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā

Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 

Ūdens tarifi Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā (221 KB, pdf)

Ūdens tarifi Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā (255 KB, pdf)

Ūdens tarifi Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā (276 KB, pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. jūlijs, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs