14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome

Juridiskā adrese – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Tālrunis/fakss: 64307220
mob.tel. 26180350
E-pasts: administracija@ape.lv

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Reģ.Nr.90000035872
Bankas konts: LV28HABA0551025833523 
Bankas kods: HABALV22

Ziedojumu konts
LV57TREL980203903300B

Lūgums bezskaidras naudas norēķinus veikt TIKAI uz LV28HABA0551025833523 kontu.


 

 

Apes novada domes kases darba laiki un kontaktinformācija

Apē, Apes novada domē
Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 

Otrdien-Ceturtdien no 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00
Piektdien no 8.00 līdz 12.30 un no13.00 līdz 16.00

Kasiere Larisa Tuvikene
mob.tālr.22044835
e-pasts: larisa.tuvikene@ape.lv

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm


 

Trapenē, Trapenes pagasta pārvaldē
Pirmdien no 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.30

Otrdien un Trešdien  no 8.00 līdz 12.00

Kasiere Ritma Kārkliņa,
tālrunis: 64324202
e-pasts ritma3@inbox.lv

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm.


 

Vireši, Virešu pagasta pārvaldes telpās “ Vecvirešos”
Otrdienās no 8.00 līdz 13.00  
Vidaga
, Sikšņu pamatskola” ieeja no autobusa pieturas puses

Ceturtdienās   no 8.00  līdz 15.00   

Sakarā ar atvaļinājumu no 08.11.-30.11. (ieskaitot) NEBŪS iespējams veikt maksājumus un saņemt pabalstus.

Kasiere Ilona Miezīte
tālrunis: 26314703
epasts: ilona.miezite@ape.lv


 

Gaujienā, Gaujienas pagasta pārvaldē kase strādā
Pirmdien – Piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00,

Kasiere Ruta Rudzīte
tālrunis: 64381692
e-pasts ruta.rudzite@ape.lv

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm


 

 

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs