19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pagastu pārvaldes

Print Friendly, PDF & Email

 

Vadītāja: Inese   LUKJANOVIČA
Juridiskā adrese –  “Nolejas”,
Gaujiena, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV-4339

Tālrunis/fakss: 64381158
E-pasts: gaujiena@ape.lv

Darba laiks
Pirmdiena         8.00-12.00  12.30 -16.30

Otrdiena            8.00-12.00  12.30-16.30
Trešdiena          8.00-12.00  12.30-17.30
Ceturtdiena       8.00-12.00  12.30-16.30
Piektdiena         8.00-12.00  12.30-15.30

Kases darba laiki
Pirmdien – Piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00,
Kasiere Ruta Rudzīte

tālrunis: 64381692
e-pasts ruta.rudzite@ape.lv

 Maksas pakalpojumi

Telpu, automašīnas īre

GAUJIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 


 

Vadītāja: Irisa POPOVIČA
Juridiskā adrese – „Pagastnams”,
Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348

Tālrunis/fakss: 62702302
E-pasts: trapene@ape.lv

Darba laiks
Pirmdiena         8.00–12.30  13.00-16.30

Otrdiena            8.00–12.30  13.00-16.30
Trešdiena          8.00–12.30  13.00-16.30
Ceturtdiena      8.00–12.30  13.00–16.30
Piektdiena         8.00–12.30 13.00–16.30

Kases darba laiki
Pirmdien no 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.30
Otrdien un Trešdien  no 8.00 līdz 12.00

Kasiere Ritma Kārkliņa,
tālrunis: 62702303
e-pasts ritma3@inbox.lv

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm.

 Maksas pakalpojumi

TRAPENES PAGASTA PĀRVALDE

     


 

Vadītāja p.i.: Armands BŪDA

Juridiskā adrese – „Vecvireši”,
Virešu pagasts, Apes novads,
LV – 4355

Tālrunis: 66906499; 20244990
E – pasts: viresi@ape.lv

Darba laiks
Pirmdiena           8.00-16.30
Otrdiena             8.00-16.30
Trešdiena           8.00-16.30
Ceturtdiena        8.00-16.30
Piektdiena          8.00-16.30

Pieņemšana pirmdienās un trešdienās darba laikā 8.00-16.30

 Kases darba laiki
Virešu pagasta pārvaldes telpās “Vecvirešos”
Otrdienās no 800 līdz 1300 

maksas pakalpojumi

Vidaga, Vidagas skoliņā, ieeja no autobusa pieturas puses
Ceturtdienās   no 800  līdz 1500  

Kasiere Sarmīte Nīmante
tālrunis: 26432631, e-pasts: sarmite.nimante@ape.lv

 

 

VIREŠU PAGASTA PĀRVALDE

 
Dalīties:
4. septembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen