22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Iesniegumi, pakalpojumi

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada domes iesniegumu veidlapas

Iesnieguma veidlapa (24 KB, doc)

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām un NI (32 KB, doc )

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi- fiziskam personām (32 KB, doc )

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu (32 KB, doc )

Iesniegums koku izciršanu ārpus meža (42 KB, doc)

Pieprasījums izziņai par deklarēto dzīves vietu (48.5 KB, doc)

Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr.3/

Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr. 2/

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai /Pielikums Nr.1/

 

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

MK Nr.529 ĒKAS

Apliecinajuma karte
Apliecinajums par ēkas nojauksanu
Apliecinajums par gatavību ekspluatacijai
Apliecinajumu paraugi
Būniecibas iesniegums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Nozimīgo konstrukciju pienemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservacija
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbuves
Segto darbu pienemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

MK Nr.551 OSTAS HIDROTEHNISKĀS, SILTUMENERĢIJAS, GĀZES UN CITAS, ATSEVIŠĶI NEKLASIFICĒTAS, INŽENIERBŪVES

Apliecinājuma karte
Apliecinājums
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Apliecinājumu paraugi
Būvniecības iesniegums
Nozimīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts konservācijai
Segto darbu pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozimīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu pabeigšanas akts
Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai pārbūvei jaunai būvniecībai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Apliecinājums
Apliecinājumu paraugi
Būves tehniskais apsekošanas atzinums
Būvniecības iesniegums
Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts
Paskaidrojuma raksts 1.grupa
Paskaidrojuma raksts konservācija
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.573 ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVES

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par elektroapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par būvniecību
Projekta saskaņošanas veidlapa

 

Elektroniski parakstītus dokumentus sūtīt uz e-pastu administracija@ape.lv


 

Apes novada domes sniegtie maksas pakalpojumi

 

Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijā (235 KB, pdf)
Grozījumi maksas pakalpojumos Apes pilsētas un pagasta īpašumu apsaimniekošanas un komunālā nodaļā (218 KB, pdf)
Grozījumi_Apes pilsētas un Apes pagasta teritorija (182 KB, pdf)


Trapenes pagasta pārvaldē un Trapenes pagasta teritorijā (239 KB, pdf)
Grozījumi_Trapenes pagasta pārvalde un Trapenes pagasta teritorija (182 KB, pdf)


Gaujienas pagasta pārvaldē un Gaujienas pagasta teritorijā  (302 KB, pdf)
Grozījumi_Gaujienas pagasta pārvalde un Gaujienas pagasta teritorija (181 KB, pdf)


Virešu pagasta pārvaldē un Virešu pagasta teritorijā  (242 KB, pdf)
Grozījumi_Virešu pagasta pārvalde un Virešu pagasta teritorija (173 KB, pdf)


Ēdināšanas pakalpojums izglitības iestādēs (267 KB, pdf)


 

Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot portāla Latvija.lv  elektronisko pakalpojumu  “E-iesniegums iestādei”.  

Šī pakalpojums ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts. 

Ieteikumi “Kā oficiāli sazināties ar iestādi?”

 


E-pakalpojumi

latvija-logoLatvija.lv ir vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls

Šajā portālā pieejami e-pakalpojumi:


Pieejamās elektroniski aizpildāmās veidlapas:

e-pakalpojumi

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs