19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Vadība

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Jānis LIBERTS

Tālrunis: 29153240;64307221
E-pasts: janis.liberts@ape.lv

Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem: vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst.09.00 līdz 12.00, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē.

Apes novada domes priekšsēdētāja vietniece

                 

Astrīda HARJU
          domes priekšsēdētāja
vietniece

Tālrunis: 29488160
        E-pasts:astrida.harju@ape.lv

 

 Domes priekšsēdētāja vietniece iedzīvotājus pieņem: laiks un vieta tiek precizēts


Izpilddirektors

Viesturs Dandens

Viesturs DANDENS

Tālrunis: 29449571
E-pasts: viesturs.dandens@ape.lv

Izpilddirektors iedzīvotājus pieņem: vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē

Dalīties:
23. janvāris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen