17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Vadība

Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Jānis LIBERTS

Tālrunis: 64307221
E-pasts: janis.liberts@ape.lv

Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem: vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst.09.00 līdz 12.00, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē.

Izpilddirektors

Viesturs Dandens

Viesturs DANDENS

Tālrunis: 64307218
E-pasts: viesturs.dandens@ape.lv

Izpilddirektors iedzīvotājus pieņem: vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē

23. janvāris, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs