30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Sabiedrības līdzdalība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

 

Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt uz epasts: klinta.bernarte@ape.lv .

Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā:
15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, Gaujienā.

15.decembrī plkst. 14:00 – Vidagas skoliņā, Virešu pagastā.
17.decembrī plkst. 16:00 – Trapenes kultūras namā, Trapenē.
19.decembrī plkst. 16:00 – Apes Tautas namā, Apē.


 

Dokumenta projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”

Pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas un pilnveidošanas dokuments tiks nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Apes novada domes sēdē.

Kā jau iepriekš ir informēts, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Klinta Bernarte
Apes novada
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel.: +371 25885849
E-pasts: klinta.bernarte@ape.lv

 


 

Lai labais vairo labo! Ar šādu moto mums gribētos savā pilsētā strādāt un aicināt arī jebkuru iedzīvotāju iesaistīties. Aprīlī – Lielās Talkas ietvaros gribam pārveidot pilsētas skvēru, paplašināt bērnu rotaļu laukumu, izveidot mūsdienīgus, jaunus stādījumus.

Esošās, pāraugušās tūjas, kuras daudziem patreiz kalpo kā vieta, kur paslēpties, ir iecerēts nozāģēt. Arī morāli un fiziski novecojušos betona paaugstinājumus ir iecere nojaukt, tā vietā paplašinot teritoriju bērnu rotaļu laukumam, ko papildināsim ar jauniem rotaļu elementiem – šūpolēm lielākiem bērniem, aktīvo sienu kāpelēšanai. Laukumā būs arī dārzeņu audzēšanas kastes, kurās bērni kopā ar vecākiem sēs un stādīs dārzeņus un garšaugus, kops, mācīsies nosaukumus, pēc tam to visu varēs novākt un nogaršot.

Jauna vieta ir noskatīta arī Ziemassvētku eglei, kura tiks iestādīta 3-4 metri gara, ko īpaši mums izraudzīsies un sagatavos stādīšanai AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas darbinieki. Šis kopīgi veidotais laukums un stādījumi būs kā mūsu dāvana pilsētai un Latvijai nozīmīgajos svētkos.

Ja kādam ir laba ideja, ko varētu vēl mainīt esošajā laukumā, tad ļoti labprāt uzklausīsim jūsu domas un ieteikumus. Sazinieties ar Anitu Harju vai Ilvu Sāri.

Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu idejām, papildiniet, iesakiet, labojiet!

Mīlot savu pilsētu un Latviju  –  Anita, Ilva

 

 

 

 

Dalīties:
6. februāris, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs