17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Sabiedrības līdzdalība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

 

 

Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt uz epasts: klinta.bernarte@ape.lv .

Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā:
15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, Gaujienā.

15.decembrī plkst. 14:00 – Vidagas skoliņā, Virešu pagastā.
17.decembrī plkst. 16:00 – Trapenes kultūras namā, Trapenē.
19.decembrī plkst. 16:00 – Apes Tautas namā, Apē.

 

Dokumenta projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”

Pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas un pilnveidošanas dokuments tiks nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Apes novada domes sēdē.

Kā jau iepriekš ir informēts, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Klinta Bernarte
Apes novada
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel.: +371 25885849
E-pasts: klinta.bernarte@ape.lv

 

 

 

 


Lai labais vairo labo! Ar šādu moto mums gribētos savā pilsētā strādāt un aicināt arī jebkuru iedzīvotāju iesaistīties. Aprīlī – Lielās Talkas ietvaros gribam pārveidot pilsētas skvēru, paplašināt bērnu rotaļu laukumu, izveidot mūsdienīgus, jaunus stādījumus.

Esošās, pāraugušās tūjas, kuras daudziem patreiz kalpo kā vieta, kur paslēpties, ir iecerēts nozāģēt. Arī morāli un fiziski novecojušos betona paaugstinājumus ir iecere nojaukt, tā vietā paplašinot teritoriju bērnu rotaļu laukumam, ko papildināsim ar jauniem rotaļu elementiem – šūpolēm lielākiem bērniem, aktīvo sienu kāpelēšanai. Laukumā būs arī dārzeņu audzēšanas kastes, kurās bērni kopā ar vecākiem sēs un stādīs dārzeņus un garšaugus, kops, mācīsies nosaukumus, pēc tam to visu varēs novākt un nogaršot.

Jauna vieta ir noskatīta arī Ziemassvētku eglei, kura tiks iestādīta 3-4 metri gara, ko īpaši mums izraudzīsies un sagatavos stādīšanai AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas darbinieki. Šis kopīgi veidotais laukums un stādījumi būs kā mūsu dāvana pilsētai un Latvijai nozīmīgajos svētkos.

Ja kādam ir laba ideja, ko varētu vēl mainīt esošajā laukumā, tad ļoti labprāt uzklausīsim jūsu domas un ieteikumus. Sazinieties ar Anitu Harju vai Ilvu Sāri.

Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu idejām, papildiniet, iesakiet, labojiet!

Mīlot savu pilsētu un Latviju  –  Anita, Ilva

 

 


Apes novada dome 26.03.2015. pieņēma lēmumu par nodomu aizliegt audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus Apes novada teritorijā, nododot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Aicinām Apes novada iedzīvotājus līdz š.g. 30.aprīlim iesniegt rakstiskus priekšlikumus un iebildumus par nodomu aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, iesniedzot tos Sandrim Ciprusam, lauksaimniecības konsultantam Apes novadā vai Apes novada domes Kancelejā, Stacijas ielā 2, kā arī pagastu pārvaldēs.

 


 

Aicina izteikt viedokli par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību pašvaldības īpašumos

Ņemot vērā, ka pašvaldība savā īpašumā un valdījumā esošo zemi nedrīkst bez maksas nodot lietošanā citām personām, tai skatā arī medību vajadzībām, Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts nolikuma projekts Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos.

Tika nolemts, ka pirms nolikuma pieņemšanas jāuzklausa ieinteresēto personu viedoklis. Ieteikumus gaidām līdz 2015.gada 15.aprīlim elektroniski uz e-pastu administracija@ape.lv

Nolikuma projekts (256 KB, pdf)

 


 

Aicinājums izteikt priekšlikumus

Aicinu iedzīvotājus, bijušos Apes vidusskolas absolventus izteikt priekšlikumus.
Pie D.Ozoliņa Apes vidusskolas ir plānoti apkārtnes labiekārtošanas darbi. Plānojam – 1 tūju nogriezt no esošajām 4 tūjām, kas aizsedz skolu no Pasta un Avotu ielas puses. 3 tūjas paliek kā liecinieki, ka tās kāds ir stādījis un, cik varenas. Lielās Talkas ietvaros plānojam kopā ar klašu kolektīviem veikt jaunu stādījumu veidošanu pie Zaļās klases, Vaidavas upes malā. Pie vidusskolas galvenās ieejas pārveidot esošos stādījumus, sagrupējot un pārceļot esošos kokaugus krūmu grupās, veidojot vienotu apdobi, tādejādi atvieglojot kopšanas darbus.

Lūgums sniegt komentārus par esošajām lielajām tūjām, Jūsu viedokli, domas, zvanot dārzniecei Anitai, tālrunis: 26116845, vai iesniedzot Apes novada domē, Stacijas ielā 2.

Pie skolas gar ceļa malu esošais dzīvžogs tika rudenī nogriezts, jo bija pāraudzis, nevienmērīgs, dažāda platuma. Dzīvžogs ataugs, kas tiks pakāpeniski piecirpts, veidots no jauna vienādā platumā. Šī ir atbilde uz to satraukto iedzīvotāju jautājumiem, kuri domā, ka dzīvžogs ir speciāli izpostīts. 


Dārzniece Anita

 

 


 

 Aicinājums izteikt savu viedokli! Mēs visi vēlamies, lai Ape kļūst sakoptāka un skaistāka.

Tādēļ ikviens ir aicināts uz diskusiju, izteikt savas domas un ierosinājumus!

Šoreiz vēlamies uzklausīt Jūsu ieteikumus par šādiem jautājumiem:

1. Šoruden nogāzusies stārķu ligzda, kas atradās zemā liepā pie bijušās arodvidusskolas ēkas. Liepas stumbrs ir sapuvis. Ko darīt?

2. Pasta ielas malā virs „Jaunajām Raganu klintīm” augošie lielie koki sasvērušies uz upes pusi. Klints joprojām drūp, to tricina arī smagais transports. Ko darīt ar šiem kokiem? Vai smagajam transportam atļaut iebraukt pa Pasta ielu Apē?

3. Šogad vēlamies sakārtot Stacijas ielas malu no Pasta ielas līdz Tirgus ielai. Neestētiskos šķūņus vizuāli aizsedzošā pītā sēta arī jau savu laiku nokalpojusi un tiks nojaukta. Kādi risinājumi Jūsuprāt uzlabotu ainavu šajā ielas posmā?

Savus ierosinājumus varat iesniegt, zvanot pa tel. 29396450 (Anita), 22037518 (Astra) vai sūtīt pa e-pastu administracija@ape.lv, vai arī ielikt Apes novada domes pasta kastītē, Stacijas ielā 2. 

 


 

Iespēja piedāvāt brīvos īpašumus investoriem uzņēmējdarbības veikšanai

Lai izveidotu brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Apes novada uzņēmējdarbības speciālisti Andu Plaumu, tālrunis 29436225, e-pasts: anda.plauma@ape.lv


 

 

Aicinām novada uzņēmējus, individuālos komersantus, saimnieciskās darbības veicējus un citus interesentus izteikt ierosinājumus, jautājumus, viedokļus Apes novada uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai. Tālrunis 29436225, e-pasts: anda.plauma@ape.lv


 

Dalīties:
6. februāris, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs