Sociālās aprūpes iestādes

Print Friendly, PDF & Email

 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „TRAPENE” 

Sociālās aprūpes centrs “Trapene”

Adrese: “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64321375
Fakss: 64321376
E-pasts: aprupescentrstrapene@inbox.lv
sac.trapene@ape.lv

Direktore: Dina JĀŅEKALNE                


maijs 216                       

 

Saistībā ar to, ka paaugstinājušies saslimstības ar Civid-19 rādītāji, SAC “Trapene” atkārtoti
izvērtē epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un identificē riskus gan klientiem, gan darbiniekiem.
Ieteikumi no SPK Centra papildināti ar prasībām mazināt fizisko kontaktēšanos.
Saprotot ciemošanās svarīgumu klientiem, tomēr atgādinām, ka ierodoties apciemot radiniekus līdz plkst.16,
obligāti zvanīt pie iestādes durvīm vai pa norādītajiem tālruņu numuriem.
Plānojot ierašanos pēc plkst.16, par to obligāti jābrīdina iepriekš.Obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.

 


 

Sociālās aprūpes centra uzdevumi:

 • Nodrošināt sociālās aprūpes centrā dzīvojošo personu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.
 • Nodrošināt reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Nodrošināt personu uzturēšanos piemērotās telpās, kurās ir sadzīvei nepieciešamais inventārs.
 • Apgādāt personu ar veļu, apģērbu, apaviem, personīgās higiēnas piederumiem.
 • Organizēt racionālu ēdināšanu.
 • Nodrošināt iespēju saturīgi pavadīt laiku, iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši personas attīstībai un veselības stāvoklim.
 • Nodrošināt personām tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības.
 • Nodrošināt garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālai piederībai.
 • Nodrošināt atbalstu personai tās individuālo sociālo problēmu risināšanai.
 • Nodrošināt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.

Iestāde paredzēta 63 klientiem. Tiek uzņemtas  pensijas vecuma sasniegušas personas un I, II grupas invalīdus.

Aprūpes centrā ir pieejama plaša bibliotēka, internets, trenažieris. Tiek sniegta iespēja dziedāt ansamblī. Regulāri katru mēnesi notiek koncerti un dievkalpojumi. Iespēju robežās tiek organizētas ekskursijas.

Sociālās aprūpes centram izveidojusies laba sadarbība ar Trapenes pagasta kultūras darbiniekiem, kas sniedz iespēju apmeklēt pagasta rīkotos pasākumus un dažādas aktivitātes: izstādes, koncertus, teātrus, bibliotēku, muzeju. Klientus priecē gaišās, saulainās telpas. Pārsvarā iemītnieki izmitināti istabiņās pa diviem un trim. Atvieglota pārvietošanās personām ratiņkrēslos, jo uz otro stāvu ved lifts.

Klientiem ir sava virtuvīte, kur katrs var sev pagatavot maltīti pēc savām vēlmēm un brīvā brīdī pasēdēt pie pašu gatavotas tējas tases.

Aprūpes centrā apkalpojošais personāls:

 • Sertificēti medicīnas darbinieki.
 • Sociālie darbinieki ar profesionālo izglītību
 • Aprūpētājas beigušas aprūpētāju kursus.

 Nolikums 

 

Pakalpojumi

2018. gada 27.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Sociālās aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas 540.00 EUR, diennakts maksa 17.75 EUR.

Lēmums Nr.176 Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu

 

 


 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs