19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Kontakti

Print Friendly, PDF & Email

 

 

APES tūrisma informācijas punkts

Adrese: Skolas iela 4, Ape
Epasts: tic@ape.lv

APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES
“APES KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” vadītāja Iveta KOVTUŅENKO, tālr. 29131404;
 iveta.kovtunenko@ape.lv

 

Dalīties:
1. jūlijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen