19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Radošās domāšanas darbnīcas Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

Apes-novada-logo-devizelogo

 

 

Šā gada 13. un 14. janvārī projekta “Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage Business) ietvaros Apes novada skolās pie Skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem un pieaugušo interesentu auditorijas ar mācību semināriem — Radošās NEdarbnīcas — viesojās Vita Brakovska no biedrības ZINIS (Zināšanu un inovācijas sabiedrība).

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Kā Vita pati atzina, viņu mēdz dēvēt gan par “zināšanu eņģeli”, gan “mazo zivi ar lielo spuru”, jo, sekojot inovācijām uzņēmējdarbībā Latvijā un pasaulē un regulāri konsultējot ideju autorus, gan jaunos uzņēmējus, gan tos, kuri vēl tikai meklē savu ceļu biznesā, ir uzkrājusi lielu informācijas apjomu. Šīs zināšanas viņa nodod tālāk un ar saviem semināriem “uzspridzina” radošo domu.

  SAM_5723        SAM_5735

 

Skolēni Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Trapenes pamatskolā, Vidagas Sikšņu pamatskolā un Gaujienas Ojāra Vācieša vidusskolā iepazinās ar radošās domāšanas iedvesmas avotiem un metodēm, iepazinās ar dabas formu un kultūras mantojuma izmantošanu inovatīvu ideju radīšanā. Darbojoties grupās, ģenerēja savas idejas un izmantojot tā dēvēto “ērģeļu metodi”, rosināja radīt produktu vai pakalpojumu, savienojot it kā nesavienojamas lietas. Skolēnus viņa mudināja būt aktīviem un mācīties, jo dzīves ceļā var noderēt jebkura uzkrātā pieredze.

Pieaugušo auditorijai lektore pievērsa uzmanību praktiskam radošumam, konkurētspējas veicināšanai ar devīzi — “Lai ko Tu domā, domā citādi!”*. Mudināja iedziļināties un apzināties savus iekšējos nemateriālos resursus — ko es varu izdarīt bez naudas? Kā piemērus minēja Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstus, sociālā biznesa iespējas un aicināja uzdrošināties un nenobīties, realizējot savas ieceres.

 ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
   

Pieaugušie klausītāji atzina, ka seminārs bija aizraujošs un lektore tēmu pasniedza skaidri, konkrēti un tieši, kas radīja brīvu un “čomisku” atmosfēru semināra laikā. “Ir svarīgi, ka rodas pozitīva saikne starp auditoriju un pasniedzēju, jo tas veicina dialogu un semināra saturs tiek analizēts, apspriests no dažādu viedokļu puses. Tas atbrīvo saspringumu un raisa domāšanu,” tā Daiga Bojāre. Dažiem semināra dalībniekiem interesi piesaistīja lektores pieminēta literatūra, ko viņi labprāt izlasītu pilnā versijā. Semināra viena no galvenajām atziņām bija, ka nevajag savu ieceri ļoti ilgi “auklēt”, jo radošās idejas “lido gaisā”, un kāds tās var realizēt agrāk un ātrāk par Tevi. Bieži, lai kaut ko uzsāktu nevajag daudz, vispirms jāizvērtē savi pieejamie resursi – zināšanas, praktiskās iemaņas un motivācija ko darīt.

Skolēni no O.Vācieša Gaujienas vidusskolas atzina, ka bija interesanti, jo šāda satura lekciju viņi dzirdēja pirmo reizi. Praktiskajā nodarbībā varēja pārliecināties par savām spējām darboties un domāt netradicionāli. Lektores atraktīvā uzstāšanās bija atbilstoša jauniešu auditorijai, un skolēni saprata, ko nozīmē domāt citādi. Īpaši atsaucīgi bija 11. klases skolēni, no kuriem Adrija ar lektori jau bija tikušās citās jauniešu nodarbībās.

Savukārt D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēni ar lektori bija tikušies jau Apes novada Jauniešu foruma laikā, bet atzina, ka “dubults neplīst” un arī šoreiz bija ļoti interesanti un noderīgi, tikai žēl ka atvēlētais laiks bija tikai 3 stundas. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kas notiek, ja aita “saspēlējas” ar cūku, un radoši domāja, ko varētu gatavot no dabas materiāliem un kā to iespējams paveikt mājas apstākļos.

“Pasniedzēja uzsvēra, ka mūsu vājās puses mums var palīdzēt, kā arī iedvesmojāmies no citām latviešu uzņēmējdarbības nozarēm un centāmies veidot nākotnes plānu par savu uzņēmumu. Darbojāmies grupās, kur tika ģenerētas idejas biznesam,” stāsta Arturs Zaķis un Kristers Helmess no Apes.

“Vita Brakovska ir ļoti aktīvs cilvēks. Kā viņa pati teica viņas ikdiena paiet nepārtrauktā kustībā, palīdzot jaunajiem uzņēmējiem tālāk attīstīt savas idejas un produkciju. Ātri spēj novērtēt situāciju un pieņemt lēmumu. Viņa ir pārliecināta, ka cilvēkam ir jābūt radošam, uzņēmīgam un nav jānokar pleci, jo arī defektu var pārvērst par efektu. Nav jābaidās būt atšķirīgam. Un ir jābūt gribasspēkam, lai varētu kaut ko sasniegt”, tā skolniece Linda Oinbeka.

Sikšņu skolas skolēni izteica prieku par aizraujošo un interesanto nodarbību, viņiem veidojās labs kontakts un sadarbība. Pati Vita Brakovska savā sociālā tīkla Facebook profilā dalījās emocijās par Sikšņu skolu: „Lieliska skola, atmosfēra un pasniedzēji! Es gribētu, lai mani bērni tādā mācās!”

“Es uzzināju, ka pasaulē cilvēki dizaina priekšmetus veido no visdažādākajiem dabas materiāliem, tai skaitā arī no pārtikas pārpalikumiem, piemēram, no kafijas biezumiem var uztaisīt mēbeles,” par dzirdēto stāsta Sikšņu Vidagas pamatskolas skolnieks Mārcis Bondars, “Es ļoti daudz, ko uzzināju un mana ideja ir mēģināt uztaisīt klaviatūru no kastaņa čaulām. Es ļoti ceru, ka man izdosies. Uzzināju arī, ka mūzikas instrumentus var uztaisīt no kartona un, ka kartona ķiveres ir izturīgākas kā mūsu ikdienišķās plastmasa ķiveres. Man ir daudz ideju, ko varētu realizēt, tik vispirms jāpaskatās internetā, vai kaut kas tāds jau neeksistē. Visvairāk nodarbībā man patika sadarboties ar komandas biedriem un mētāt idejas apkārt. NEdarbnīcas vadītāja man patika, jo viņa bija ļoti interesanta, atraktīva, jauka un ar labu humoru.”

 

Atziņas, kuras vērts atcerēties

  • pasaule izvēlas vai nu LABĀKO vai ATŠĶIRĪGO;
  • būt LABĀKAJAM – tas ir laika, rakstura, kontaktu un veiksmes (“cūkas laimes”) jautājums;
  • būt ATŠĶIRĪGAM – tas ir Tavas drosmes jautājums – lai domātu un rīkotos citādi.

 

Latvija joprojām ir Iespēju zeme ikvienam.

* Devīze aizgūta no britu reklāmas ģēnija Pola Ardēna grāmatas nosaukuma — “Lai ko tu domā, domā citādi!”.

 

Dalīties:
21. janvāris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen