Saistītie raksti

Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Projekta mērķis veicināt vietējās sabiedrības fiziskās un garīgās veselības attīstību, sniedzot iespējas visiem Apes novada iedzīvotājiem, piedalīties dažādos organizētos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos. Projekta īstenošanas periods līdz 2019.gada decembrim.

No 2017.gada novembra mēneša līdz maija mēnesim Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika gan vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem ar vecākiem un vecvecākiem, gan Cigun un Jogas nodarbības, kurās savu veselību un pašsajūtu varēja uzlabot katrs interesents. Turpmākās nodarbības atsāksies pēc vasaras mēnešu izbaudīšanas – sākot ar septembra mēnesi.

Projekta ietvaros Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem tika nodrošināts transports, lai apmeklētu peldēšanas apmācību nodarbības sertificētu treneru pavadībā Priekuļu peldbaseinā “Rifs”.

Februāra mēnesī uztura speciāliste Agnija Irkle Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā vadīja lekcijas par veselīgu uzturu. Aktivitātes mērķis izglītot skolēnus par veselīgu uzturu, kā pareizi sabalansēt uztura un kustību paradumus, rosinot domāt par to ko ēdam, cik ēdam, kā ēdam.  

Aprīļa mēnesī Gaujienā viesojās grāmatu autors, gastroenterologs, profesors Anatolijs Danilāns, kurš ar savu stāstījumu lika katram klātesošajam aizdomāties par izteiktajām atziņām –  ka visi veselīgas ēšanas padomi nav nekā vērti, ja cilvēkam nav fiziskās slodzes, kā arī nav jēgas novaidēt savu vienīgo dzīvi, kas mums dota. Ir jātrenējas priecāties, smaidīt, būt pozitīvam un laimīgam. Lekciju cikls par veselīgu uzturu visās Apes novada skolās un novada teritorijās turpināsies ar septembra mēnesi.

Psiholoģes Evita Petručeņa un Inese Taube projekta ietvaros Apes novada skolās 1.- 9.klašu skolēniem vadīja nodarbības “Par emocionālās vardarbības mazināšanu vienaudžu vidū”, kurās tika runāts par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība skar ikvienu un skolas laiks ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka dzīvē un tas ietekmē dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā saskaras ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši.    

Uzsākot rudens mācības novada skolās tiks organizētas lekcijas un nodarbības gan par atkarību mazināšanas profilakses pasākumiem, gan par ņirgāšanās profilaksi un saliedēšanās pasākumiem skolas vidē. 

Apes novada izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēniem biedrības “Papardes zieds” speciālisti vadīja interaktīvas neformālās izglītības nodarbības, kurās skolēniem sniedza zināšanas par  seksualitāti, kas  lielā mērā ir saistīta ar sava dzimuma un personības identitātes apzināšanos.

Maija mēnesī psihoterapeite Dace Gailīte Gaujienas internātpamatskolā atvērto durvju dienas ietvaros skolēnu vecākiem sniedza lekciju par “Seksuālo un reproduktīvo veselību”. Vecāki tika informēti par bērnu emocionālo un seksuālo attīstību konkrētos vecuma posmos, kā arī tika vērsta uzmanība uz būtiskajām tēmām, kuras jāpārrunā ar saviem bērniem. Rudenī lekciju cikls turpināsies pārējās Apes novada skolās, kur skolēnu vecākiem tiks sniegtas lekcijas par to, kā saprast un runāt ar saviem bērniem par sarežģītām tēmām seksuālajā un reproduktīvajā veselībā.  

Projekta aktivitātes vasaras mēnešos – 06.jūnijā pulksten 10.30 Sociālās aprūpes centrā “Trapene” Sporta dienas pasākums “Kustīgā diena” treneres Ingūnas Dovgānes vadībā.

Jūnija mēnesī Apē un augusta mēnesī  Gaujienā notiks tematiskās vasaras skolas seminārs “Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā”. Vasaras periodā notiks nūjošanas nodarbības novadā – Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos, kā arī  noorganizēta Apes novada senioriem izglītojoša un fiziski aktīva ekskursija uz Smilteni, pa Smiltenes novadu. Jūlija mēnesī Vidagā, augusta mēnesī Gaujienā notiks “Fiziskās un garīgās veselības veicinošas nometnes” Apes novada bērniem.

Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas. Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes novada mājas lapā  http://www.apesnovads.lv sadaļā Attīstība – Realizācijā esošie projekti.

Indra Levane
projektu vadītāja

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen