Saistītie raksti

Izmaiņas SIA ZAAO pakalpojumu cenās

Print Friendly, PDF & Email

 

 

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Kaudzītes”, kas stājas spēkā ar  2020.gada 1.janvāri. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikto kārtību un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus, SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2020.gada 1.janvāra Apes novadā ir 19.14 EUR/m3 plus PVN.

Ņemot vērā, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir iekļauts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, tad no 2020.gada janvāra izmaiņas būs arī attiecībā uz summu, kāda jāmaksā norēķinoties par saņemtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Maksa sadārdzināsies vidēji par 11%, kas nozīmē, ka par 240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 54 eiro centi vairāk, tas ir vidēji 5.50 eiro par viena 240 litru konteinera tukšošanas reizi.

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu Apē un EKO punktus katrā pagastā.

Dalīties:
11. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen