Saistītie raksti

Pirmā tikšanās projektā “Dabas gars”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

2019. gada 5. decembrī Apē notika pirmā Latvijas-Krievijas programmas projekta “Spirit of nature” jeb latviskojot “Dabas gars” partneru tikšanās un projekta darba grupas sanāksme.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot un attīstīt trīs dabas objektus – Gaujienas muižas parku, Gorodišenska ezera pārgājienu taku pie Izborskas cietokšņa, dabas parku Lavri centrā, un, izmantojot šo vietu īpašo atmosfēru, enerģiju un spēku, tiks radīts jauns, pievilcīgs un ilgtspējīgs tūrisma produkts. No šī izriet arī projekta galvenais mērķis – veicināt un attīstīt trīs dabas objektus kā enerģijas un iedvesmas avotus, izmantojot vietējo vēsturi un ieviešot jaunus risinājumus Latvijas-Krievijas programmas tiešajā pierobežā.

Projekta laikā daudz tiks strādāts arī pie kopīga komunikācijas un atpazīstamības plāna sastādīšanas, kam sekos reklāmas videoklipu izveidošana par uzlabotajiem dabas objektiem un to apkārtni, specifisku tematisko suvenīru izgatavošanu, reklāmas materiālu izveidošana par katru objektu atsevišķi. Paralēli tiks organizēti dažādi reklāmas pasākumi Lavros, Izborskā un Gaujienā un ārpus projekta teritorijas, lai radītu un ieviestu ieradumus un tradīcijas apmeklēt šīs vietas.

Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR, no tā Lavru pašvaldībai – 111 530.00 EUR, Pleskavas-Izborskas Apvienotajam muzejam-rezervātam – 155 690.00 EUR. Apes novada domes kopējais budžets ir 374 980 EUR, no kuriem gandrīz 70% plānoti ieguldīt Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošanā, veicot atbalsta sienu daļēju atjaunošanu, vienlaicīgi izveidojot terašu sistēmas skatu laukumu. Parkā tiks ainaviski iekomponēti skaņu objekti –  brīvdabas mūzikas instrumenti, kas papildinās muzikālo Jāzepa Vītolu “paradīzi”. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.

Kā jau iepriekš tika informēts, Apes novada dome ar šī gada 1.septembri sadarbībā ar Lavru pašvaldību (Krievija) un Valsts budžeta kultūras iestādi “Pleskavas-Izborskas Apvienotais muzejs-rezervāts” (Krievija) ir uzsākusi īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektu Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem”.

 

Liene Ābolkalne,

Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Dalīties:
9. decembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen