Saistītie raksti

Apes novada seniori tiek aicināti uz ”Kustes lustes dienu” Gaujienā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros.

 

Apes novada seniori tiek aicināti uz ”Kustes lustes dienu” 13. martā plkst. 14.00 Gaujienas tautas namā.

Dalīties:
9. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen