Saistītie raksti

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, Ministru Kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

2020.gada 13.martā Apes novada dome izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, nosakot,

  1. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
  2. Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
  3. Pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
  4. Ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus u.tml. virs 200 cilvēkiem;
  5. Pašvaldības iestādēm izvērtēt un iespēju robežās rosināt pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas attālināti, izmantojot elektronisku saziņu.

Apes novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret sevi un citiem un sekot līdzi oficiālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē http://www.spkc.gov.lv .  

 

Dalīties:
17. marts, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen