Saistītie raksti

Karjeras atbalsta pasākumi turpinās

Print Friendly, PDF & Email

 

ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novadā skolēniem tika un tiek piedāvātas un nodrošinātas dažādas aktivitātes, ko īsteno gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji un arī pedagogs karjeras konsultants.

Dažāda rakstura karjeras jautājumi apskatīti katrā skolā, jo skolotāji karjeras jautājumus integrē savā mācību procesā, katrā skolā notikušas arī daudzveidīgas karjeras atbalsta nodarbības, ko vadīja novada pedagogs karjeras konsultants, cik nu attālinātais mācību process to ir atļāvis. Skolēniem ir notikušas arī mācību ekskursijas, brauciens uz izstādi “SKOLA-2020”. Nozīmīgs ieguvums personības izaugsmē un karjeras lēmuma pieņemšanā ir tiem skolēniem, kas izmanto un izmantoja iespēju iepazīt profesijas Ēnu dienās.

Mūsu novada 9.klašu absolventi ir iestājušies gan Smiltenes tehnikumā un vidusskolā, gan Valmieras Pārgaujas un Valsts ģimnāzijā un Valmieras tehnikumā, ir izvēlēta arī Siguldas Valsts ģimnāzija. Vērtīgi, ka skolēni ir izvēlējušies nevis konkrēto pilsētu, bet mērķtiecīgi izvēlējušies piedāvātos izvēļu grozus. Tas ir bijis viens no nopietnākajiem pirmajiem karjeras lēmumiem, ko nācies pieņemt līdz šim. Savukārt vidusskolēni ir izvēlējušies studēt komunikāciju zinātni, pedagoģiju, fizioterapiju un šobrīd tik aktuālo loģistiku.

2020./2021. mācību gadā karjeras projekts novadā tiks turpināts, tiesa gan, uzstādījumi būs citi – kā projekta skolas būs tikai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, akcents būs uz grupu nodarbībām gan skolēniem, gan vecākiem un skolotājiem un uz individuālo karjeras konsultāciju sniegšanu. Ļoti cerot, ka sniegtie karjeras atbalsta pasākumi šodien būs vērtīgs pamats sava karjeras ceļa veidošanā nākotnē katram novada skolēnam, saprotot, ka katra grūtību pārvarēšana ir kā veiksmes atslēgas gabaliņš – “veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj uzcelt savu ēku no sprunguļiem, ko citi viņam meta ceļā” (B.Brinklejs).

Pedagogs karjeras konsultants – Laura Pope

 

 

Dalīties:
3. septembris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen