Saistītie raksti

Par noteikumu “Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem” apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Sakarā ar Apes novadā un tā nomalēs esošo ceļu kritisko stāvokli, kā arī lokālajiem klimatiskajiem apstākļiem, ir pieaudzis gadījumu skaits, kad veicot dažāda veida lauksaimniecības darbus, meža izstrādi un dažādu ar nozarēm saistītas tehnikas un aprīkojuma transportēšanas darbus, tiek bojāta pašvaldības autoceļu klātne. Tāpēc Apes novada pašvaldības ceļiem ir ieviesti satiksmes ierobežojumi pavasara-vasaras un rudens – ziemas sezonai, atsevišķiem ceļiem satiksmes ierobežojumi ir attiecināmi uz visu gadu, kā arī ir noteikta kārtība, kādā šie ierobežojumi tiek atcelti.

Bet, lai rastu iespēju nepieciešamajā laika posmā piekļūt pie lauksaimniecībā apstrādājamās zemes vai veikt darbus mežizstrādē pa pašvaldības ceļiem, Dome 24.septembrī pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada domes noteikumus “Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem”.  

Saskaņā ar noteikumiem, fiziskas un juridiskas personas, kuru transportlīdzekļiem pilna masa pārsniedz 10 tonnas, varēs veikt mežizstrādes, lauksaimniecības darbus, izmantojot pašvaldības ceļus, bet, pirms darbu uzsākšanas, būs jāgriežas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot attiecīgo ceļa posmu satiksmes ierobežojumu atcelšanai uz konkrēto periodu. Pirms darbu uzsākšanas un pēc to pabeigšanas kopīgi ar pašvaldības pārstāvi būs jāveic ceļa apsekošana, tehniskā stāvokļa pārbaude un videofiksēšana, sastādot aktu par ceļa stāvokli. Ja darbu laikā ceļam radīsies bojājumi, darbu veicējam nekavējoties būs jāpārtrauc darbi un jāinformē par to pašvaldība un divu nedēļu laikā pēc darbu pabeigšanas jāatjauno ceļa segums. Veicot darbus uz ceļiem, stingri jāievēro normatīvo aktu prasības par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, kā arī  pēc kokmateriālu vai cita veida materiālu vai  ražas  izvešanas, darbu veicējam būs jāsakārto krautnes vai novietnes vieta.

Aicinām iepazīties ar noteikumiem “Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem”

Iesniegums par satiksmes ierobežojumu atcelšanu

 

Dalīties:
7. oktobris, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen