Saistītie raksti

2021. gada projektu konkurss programmā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Smiltenes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Smiltenes novada pašvaldība izsludina 2021. gada projekta konkursu par valsts budžeta līdzekļiem programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanai Smiltenes novada  Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos.

NOLIKUMS_Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Smiltenes novadā

Nometnes budžeta tāmes projekts

1.pielikums_Vadlīnijas programmai Atbalsts Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

2.pielikums_projekta pieteikuma veidlapa

3.pielikums_Pieteikumu vērtēšanas kritēriji

4.pielikums_atskaite par finansējuma izlietojumu nometnei

 

 

 

Dalīties:
19. jūlijs, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen