Saistītie raksti

Informācija par norēķinu kārtību

Print Friendly, PDF & Email

 

 

No 2021.gada 1. jūlija, apvienojoties Apes novada domei, Smiltenes novada domei un Raunas novada domei, darbu uzsāka jaunizveidotā – Smiltenes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009067337, tādēļ ir būtiskas izmaiņas pašvaldības darbā.

Netiek izveidots tikai jauns nosaukums, bet notiek aktīva un apjomīga informācijas nodošana un pieņemšana starp iestādēm. Līdz laikam, kad sistēmas un dati tiks pilnībā apvienoti, aicinām iedzīvotājus  maksājumus veikt internetbankā uz Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontu LV75UNLA0050014255591.

Pateicamies par izpratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Smiltenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Kramiņa

 

 

 

 

 

Dalīties:
22. jūlijs, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen