Saistītie raksti

Par pirmsskolas grupu darba režīmu vasaras periodā

Print Friendly, PDF & Email

 

Par pirmsskolas grupu darba režīmu vasaras periodā Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 punkta 2.1.apakš-punktu, kas pieļauj pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību ne mazāk kā mēnesi, un, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas
Ilutas Apines 17.05.2021. iesniegumu, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas Zariņas 10.05.2021. iesniegumu, Trapenes sākumskolas direktores p.i. Unas Reķes informāciju 17.05.2021., Dome pieņēma lēmumu
slēgtpirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” audzēkņu apmeklējumam laika periodā no 19.07.2021. līdz 30.07.2021.; Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņu apmeklējumam laika periodā no 28.06.2021.līdz 30.07.2021.

Dalīties:
5. jūlijs, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen