Saistītie raksti

Izsludina konkursu uz APES PILSĒTAS UN PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA amatu

Print Friendly, PDF & Email

Smiltenes novada pašvaldība pārtrauc 13.08.2021. izsludināto konkursu uz Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

Konkurss tiek pārtraukts, jo Smiltenes novada pašvaldības domes 25.08.2021. sēdē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja atalgojumā, nodrošinot līdzvērtīgu amatu klasificēšanu vienādi līdzīgās institūcijās.

Ar 26.08.2021. SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA reģ. Nr. 90009067337 izsludina konkursu uz  APES PILSĒTAS UN PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA amatu
Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt pārvaldes darbību, nodrošināt pārvaldē sniegto pakalpojumu pieejamību;
 • nodrošināt pārvaldes bilancē esošo pašvaldības objektu apsaimniekošanu;
 • konsultēt iedzīvotājus pārvaldes kompetences jautājumos, tajā skaitā par iznomājamiem pašvaldības īpašumiem, par nekustamo īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, adrešu un nosaukumu piešķiršanas vai maiņas jautājumos, un citiem ar zemi saistītiem jautājumiem;
 • slēgt dažāda veida līgumus, saskaņot zemes robežu plānus, zemes robežu apsekošanas un noteikšanas aktus un nekustamā īpašuma apgrūtinājuma plānus, pēc nepieciešamības piedalīties nekustamo īpašumu apsekošanā;
 • piedalīties normatīvo aktu izstrādē, pieņemto lēmumu īstenošanā, domes sēdēs, komisiju un darba grupu sanāksmēs.

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • darba pieredze vadošā amatā vai pieredze saimnieciskās jomas, vai nekustamo īpašumu pārvaldībā;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu vadības jautājumiem;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un / vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • labas vadības, komunikācijas un digitālās prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Apē, Stacijas ielā 2;
 • mēnešalgu 1684 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus.

Motivācijas vēstuli, CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected] līdz 2021.gada 12.septembrim. Tel. informācijai 64707584.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

 

Dalīties:
27. augusts, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen