Saistītie raksti

Zinību diena izglītības iestādēs

Print Friendly, PDF & Email

    1.septembrī plkst. 8.30 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas Izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā

1.septembrī plkst. 9.00 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā (pie skolas)

1.septembrī plkst. 10.00 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā (pie skolas)

1.septembrī plkst. 10.00 Trapenes sākumskolā

1.septembrī plkst. 11.30 Gaujienas mūzikas un mākslas skolā

1.septembrī plkst. 14.30 Gaujienas pamatskolā  (pie skolas)

2.septembrī plkst.17.00 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas tikšanās Apē, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas telpās

 

Dalīties:
30. augusts, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen