NVO

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Mūsdienu demokrātiskā sabiedrība balstās uz trim pīlāriem: brīvais tirgus, valsts vara un nevalstiskās organizācijas NVO. Nevalstiskajās organizācijās ir dažādā pakāpē atbilstoši savām interesēm apvienojušās cilvēku grupas. NVO rada iespēju apvienot savus spēkus savu interešu aizstāvībai, nodrošina iedzīvotāju vajadzību un interešu pilnīgāku apmierināšanu. Tās darbojas tajās sfērās, kuru attīstībai valstij trūkst resursu un kuras tirgus sektoram nav izdevīgas, piedāvājot jaunus problēmu risināšanas ceļus, nodrošina viedokļu dažādību sabiedrībā, pauž sabiedrības prasības un vajadzības, aizstāv tās intereses, veidojot dialogu ar valsti un politiskajiem spēkiem.

Viens cilvēks, tāpat kā viens uzņēmums nevar ietekmēt politiskā procesa norisi, tas iespējams tikai apvienojoties sabiedriskās organizācijās.

Apes novadā

 • Apes novada pensionāru biedrība “Iesim kopā!”

Apes pilsētā un pagastā

 • Biedrība „Apes attīstības atbalsta klubs”
 • Biedrība Apes Jauniešu klubs „Sliedes”
 • Biedrība Hokeja klubs „Ape”
 • Biedrība „Ozolzīle” Apes izglītības attīstībai”
 • Biedrība Motoklubs „Ape”
 • Biedrība „Radošo ideju centrs”
 • Reliģiskā organizācija „Apes evaņģēliski luteriskā draudze”
 • Biedrība „Mednieku klubs Lūši”
 • Biedrība „Apes mednieku biedrība”
 • Apes katoļticīgo lūgšanu grupa

Gaujienas pagastā

 • Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze
 • Nodibinājums „Gaujienas Jāzepa Vītola fonds”
 • Gaujienas jauniešu biedrības „Gaujas Dzirksts”
 • Biedrība „Ravels” 

Trapenes pagastā

 • Nodibinājums „Trapenes skolas fonds”
 • Biedrība ”Mednieku un makšķernieku klubs „Latvijas bērzs”
  Biedrība “Jaunieši Trapenē”

Virešu pagastā

 • Biedrība „Pagasta attīstības grupa Vireši”
 • Biedrība „Sporta klubs „Vireši””
 • Biedrība “Latvijas Mazpulki” teritoriālā vienība “Augšgaujas mazpulks
 • Biedrība  „Vidagas pūces”
 • Biedrība „Pelēči FOR”
 • Biedrība „Lībesciems”
 • Biedrība „Gaujmala”
 • Biedrība „Seski”
 • Biedrība „Galaktika”

Alūksnes un Apes novada fonds

Alūksnes un Apes novada fonds dibināts 2005. gada 25. aprīlī ar mērķi veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas.

Fonda valdē darbojas valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece, valdes locekles Indra Levane un Sanita Eglīte.

Noteiktās darbības jomas:

 • Sociālā aizsardzība
 • Brīvprātīgā darba veicināšana
 • Kopienas un apkaimes attīstība
 • Fialntropijas starpniecība

Vairāk info 

 

Biedrību projekti

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Biedrība Fonds Atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums Projekta numurs Stadija Īstenošanas laiks
Apes Jauniešu klubs „Sliedes” Programma “ERASMUS +”  Valsts
aģentūra
“Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra”
 Towards rural territory youth worker professional development 2014-2-LV02-KA105-000252 Projekta realizācija pabeigta  01.09.2014.- 31.12.2014 
Apes Jauniešu klubs „Sliedes”

Programma
„Jaunatne darbībā”

Valsts
aģentūra
“Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra”

Iedot paprovēt

LV-12-E175-2013-R3

Projekta realizācija pabeigta

10.02.2014-08.12.2014.

Apes Jauniešu klubs „Sliedes” ELFLA Biedrība
„Alūksnes lauku partnerība”
Multimediju iekārtu iegāde un pievilcīgas vides radīšana Apes jauniešu aktivitāšu pilnveidošanai 13-07-LL31-L413201- 000003 Projekta realizācija pabeigta 02.05.-30.12.2013
„Hokeja klubs „Ape”” ELFLA Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” Novusa, galda tenisa un lielā tenisa inventāra iegāde 13-07-LL31-L413201 Projekta realizācija pabeigta 02.05.-21.11.2013
Biedrība
“Pagasta attīstības grupa “Vireši””
ELFLA Biedrība
„Lauku partnerība „Ziemeļgauja”

Brīvs un darbīgs

13-09-LL03-L413202-000025 Projekta realizācija pabeigta 19.12.2012. – 31.10.2013.
Biedrība
“Pagasta attīstības grupa “Vireši””
ELFLA Biedrība
„Lauku partnerība „Ziemeļgauja”
Tautas tērpu kolekcijas papildinājums 12-09-LL03-L413202-000001 Projekta realizācija pabeigta 19.12.2012. – 31.08.2013.
Apes Jauniešu klubs „Sliedes” Programma „Jaunatne darbībā” Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”

Pacel līmeni!

LV-12-E112-2012- R3 Projekta realizācija pabeigta 07.01.2013- 29.11.2013
Apes Jauniešu klubs „Sliedes” ELFLA Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” Sporta un atpūtas laukuma pie BMX trases labiekārtošana Apē 12-07-LL31-L4130201- 00007 Projekta realizācija pabeigta 10.05.2012- 30.04.2013
Apes Jauniešu klubs „Sliedes” Klientu klubs
„Mēs paši”
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Apes BMX trases labiekārtošana

A2-23 Projekta realizācija pabeigta 14.06.2012- 31.09.2012
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „LIELIE MAZAJIEM” Klientu klubs
„Mēs paši”
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Dabas koncertzāle lieliem un maziem

  Projekta realizācija pabeigta  
„Hokeja klubs „Ape”” ELFLA Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”

Tehniska aprīkojuma un sporta inventāra iegāde Apes hokeja- slidotavas laukuma funkciju nodrošināšanai

12-07-LL31-L41301- 000006 Projekta realizācija pabeigta 10.05.2012.- 31.12.2012.
„„Ozolzīle” Apes izglītības attīstībai” ELFLA Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”

 Daudzfunkcionāla brīvā laika atpūtas, izziņas un izglītības centra izveide un iekārtošana

12-07-LL31-L413201- 000009 Projekta realizācija pabeigta 10.05.2012.- 31.01.2013.

 


Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs”

 

AAA” klubiņā (Apes attīstības atbalsta klubs) darbojas aktīvākās Apes pašvaldības sievietes. Regulāri tiek rīkotas lekcijas, piedaloties psihologam Kasparam Bikšus, daiļdārzniecei Agritai Kalnozolai, kosmetoloģei, stilistei Guntai Bubucei u.c. Klubiņš ir noorganizējis jau 4 dažāda rakstura izstādes, 26 dažāda rakstura tikšanās Apes iedzīvotājiem (apmeklēja galvenokārt sievietes), notikuši 14 braucieni uz dažādām Valmieras un Rīgas teātru izrādēm, klubiņš iesaistās ar savu palīdzību visos Apes tautas nama organizētajos pasākumos. Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome 2006.gadā mūsu organizāciju pieteica Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas organizētajai Kultūras mantojuma Gada balvai 2005, kur ieguvām nominācijā sabiedrisko organizāciju ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā galveno balvu (marmora ķieģeli un Ls 1000 naudas balvu) par Apes vēsturiskā centra saglabāšanu.

2007.gada augustā, ar Alūksnes Novada fonda atbalstu, tika organizēta 2 dienu nometne „Katrīna mācās”, kurā piedalījās 45 dalībnieces. 2007.gada 2.septembrī klubiņš svinēja savu divu gadu jubileju

 


 

Biedrība Apes Jauniešu klubs “Sliedes”


SLIEDES Logo
Apes Jauniešu klubs “Sliedes” ir 
nevalstiskā organizācija.

Nodibināta 2005.gada jūlija mēnesī.

Moto– darīt lietas, kas pašiem patīk un izdodas, un kas nes labumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

Biedrībā darbojas 48 jaunieši vecumā no 14 līdz 30 gadiem.

Apes Jauniešu klubs “Sliedes” darbības mērķi ir: Apes pilsētas un pagasta teritorijas jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot:
• jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai;
• jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas;
• pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai;
• vides jautājumu risināšanai.

AJK „Sliedes” 7 gadu pastāvēšanas laikā realizēti ne vien Alūksnes un Apes novada fonda, programmas „Jaunatne darbībā” un Lauku partnerības projekti, bet arī Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts. Ir apgūts arī Nīderlandes fonda (Oranjē) finansējums.

Organizēti vairāki pasākumi Apes pilsētā (Jauniešu diena Apē, „Ģimeņu diena” , „Lācplēšdiena”), kā arī izveidota stabila partnerība gan starptautiskā (Rõuge Noorteklubi), gan reģionālā mērogā (Alūksne, Gulbene, Balvi).

seko līdz facebookAJK Sliedes aktivitātēm

 


 

Biedrība Hokeja klubs “Ape”

Hokeja kluba „Ape” – mērķis ir sporta attīstīšana lauku reģionos, dodot Apes iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku spektru brīvā laika pavadīšanai, kā arī parādot veselīga dzīvesveida priekšrocības. Ar kluba iniciatīvu uzsākts hokeja – slidotavas laukuma izveides projekts, nodibināta jauniešu – pieaugušo hokeja komanda, kura gūst ievērojamus panākumus savā apakšgrupā un tiek rīkotas dažādas ziemas-vasaras sporta spēļu sacensības. Ar viņiem ir sākusies patiesa interese par hokeja spēli.

Biedrības „HK Ape” komandā spēlē 30 spēlētāji no Apes, Alūksnes, Ilzenes pagasta, Gulbenes, Bauskas, Valmieras un Rīgas. 2005./2006. gada sezonā komanda piedalījās Vidzemes atklātajā čempionātā un Vidzemes Olimpiskā centra kausa izcīņā. Komanda „HK Ape” 14 komandu konkurencē ierindojās 3.vietā. 2006./2007.gada sezonā HK Ape Vidzemes atklātajā čempionātā (VAČH), kas sākās 2006.gada 19.septembrī, 20 komandu konkurencē izcīnīja 6.vietu. Katra komanda aizvadīja 28 spēles. Pietrūka pavisam nedaudz, lai pacīnītos par bronzas medaļām. VAČH noslēdzās 24.maijā, bet jau pēc pāris dienām sākās Vidzemes Olimpiskā centra (VOC) kausa izcīņa hokejā, kurā atkal piedalījās liels komandu skaits – 20. Un tikai izšķirošajā finālspēlē par 1.vietu nācās piekāpties Valmieras komandai Wolmar ar 0:1. Bet galu galā izcīnītā 2.vieta ir liels komandas sasniegums. Savukārt HK Ape vārtsargs G.Kosojs tika atzīts par kausa izcīņas labāko vārtsargu. Hokeja ne tikai oficiālie biedri, bet arī aptuveni 60 interesenti (hokeja komandas spēlētāji, atbalstītāji).

 


 

Apes Svētā  Mateja evaņģēliski luteriskā draudzeApes baznīca

Adrese:  Pasta iela 11, Ape, Apes novads, LV4337
Bankas rekvizīti:  AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV38 UNLA 0050 0199 5238 8

Dievkalpojumi notiek  1.; 3. un 5. svētdienā pl.13.00
Dievkalpojumus vada  mācītājs Vilnis Sliņķis

Draudzes padome: Draudzes priekšniece: Līvija Karro, tālrunis 26396854
Priekšnieka vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Normunds Prazņicāns

Priekšnieka vietnieks draudzes aktivitāšu un mūzikas dzīves organizatoriskajā darbā: Aiva Zaķe
Ērģelniece: Aiva Zaķe
Kasiere: Dita Laicena
Grāmatvede, mantzinis: Gita Bērziņa
Sekretāre, lietvede: Zita Uzkliņģe
Dāmu komitejas vadītāja: Lauma Palkavniece
Diakonijas darbu veic: Alda Kalekaure, Maruta Jakovļeva
Svētdienas skolas darba vadītāja: Dita Laicena

Draudzes aktivitātes:

Svētdienas skola, notiek katru svētdienu

plkst.: 10.30 mazajiem bērniem, skolotājas Līvija Karro, Una Bērziņa
plkst: .11.30 jauniešiem, skolotāja Dita Laicena

Bībeles mācība otrdienās pl.19.00, vada mācītājs Vilnis Sliņķis

Draudzes ansamblis, vada Aiva Zaķe, mēģinājumi tiek izziņoti pēc vajadzības
Iesvētes mācība, vada mācītājs, Alda Kalekaure, notiek iepriekš paziņojot publiski, kad ir noorganizēta interesentu grupa

 

 

 

2017.gadā no 01.marta līdz 31. decembrim draudze realizēja Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma “ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “ Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstīto projektu Nr. 2016/AL26/1/A019.22.03/12 un tajā izvirzītos mērķus un apguva projekta kopējo finansējumu 8834,90 Eur apmērā.

No kopējām izmaksām 90% naudas līdzekļu ir no Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 10% Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums. Pateicoties Apes novada domes 26.04.2017. lēmumam, draudze projekta realizācijai saņēma atbalstu 900.00 Eur. Projekta mērķis – Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes jaunās baznīcas telpu labiekārtošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem resursiem dažādu aktivitāšu nodrošināšanai. Projekta rezultātā draudze iegādājās aprīkojumu dažādiem kristīgiem muzikāliem, izglītojošiem pasākumiem visu vecumu Apes novada iedzīvotājiem telpās un āra apstākļos.

Projekta ietvaros Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudze ieguva jaunu inventāru un aprīkojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu kristīgu pasākumu norisi. Tika iegādāts multimediju komplekts, aprīkojuma komplekts pasākumiem, digitālās klavieres, prožektori, nojume, 10 saliekamie galdi ar soliem, bērnu stūrītim baznīcas telpās – paklājs, krēsliņš un rotaļlietu plaukts. Sadzīves tehnikas komplekts, virtuves piederumu komplekts, ēdienu termoss 20 litri. Virtuves iekārta un 30 konferenču krēsli, kā arī āra informācijas stends pie baznīcas.

Tādejādi ikviens, kurš atsauksies un apmeklēs draudzes organizētos kristīgos pasākumus, saņems kvalitatīvu organizēšanu un norisi.

Mazliet no vēstures

1939.gada “Opekalna Draudzes Ziņās” var  lasīt: “Apes iedzīvotājiem būtu nepieciešama baznīca, jo ceļš ir tāls…”. 1994.gada 12.aprīlī tika dibināta Apes evaņģēliski  luteriskā draudze, lai gan pirmā Iesvētes mācība jau  notika 1991.gadā. Baznīcas ēkas celtniecības sagatavošanas darbi sākās 2009.gada 01.decembrī.  Ēkas arhitekts Juris Pētersons. Zemi draudzei baznīcas celtniecībai novēlēja Alīte Tuvikene. Baznīcas ēkas pamati iesvētīti 2009.gada 17.decembrī. Baznīca iesvētīta 2014.gada  21.septembrī. Ap baznīcu izveidots Dievnama Dienvidu dārzs. Ik gadu jūlija nogalē 3 dienas  notiek Svētdienas Skolas vasaras nodarbības, vada Līvija Karro.  

Draudzē reģistrēti  205 draudzes locekļi, aktīvi darbojas no tiem apmēram 27.

Ozolkoka altārgaldu izgatavoja Normunds Prazņicāns un Aivars Dzenītis.
Pirmais altārloga zīmējums  tapis pēc Līgas Zaķes skices. Uzgleznoja D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājas Gunta Liepiņa, Aiva Zaķe, Līga Zaķe,  Laura Pope ar meitu Laumu Popi.

2017.gada 22.jūnijā draudze saņēma dāvanu – jaunu altārlogu – vitrāžu, ko baznīcai dāvināja Popu ģimene un biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs”. Vitrāžu izgatavoja Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Stikla izstrādājumu dizaina trīs skolnieces kopā ar savu skolotāju Initu Ērmani kā kursa darbu.

Draudzes uzdevums ir pasludināt Evaņģēliju, izdalīt Sakramentu un sniegt cilvēkiem garīgo aprūpi.
“Baznīca būs apeniešiem vārti uz Debesīm un tā pulcinās visus, kam svēts Dieva Vārds,” teica arhibīskaps Jānis Vanags, iesvētot Apes Svētā Mateja evaņģēliski luterisko baznīcu.
Lai draudze varētu veikt šo darbu un baznīcēniem būtu patīkama un sakopta vieta, kur pulcēties, nepieciešams draudzes locekļu materiālais atbalsts, kā arī noderīgs ikkatra jebkāds labprātīgs ziedojums, praktiska palīdzība ikdienas pienākumu veikšanai. Ja ir vēlēšanās palīdzēt, tad par to jāsazinās ar kādu no draudzes.

Draudzes locekļi ikgadējo ziedojumu Eur 10.00 var nomaksāt kasierei Ditai Laicenai:

 • Pēc dievkalpojuma
 • Darba dienās Apē, Stacijas ielā 2, iepriekš sazinoties pa tālr. 29325736
 • Ieskaitot draudzes kontā ar norādi “ziedojums draudzei”

 


Gaujienas jauniešu biedrības „Gaujas Dzirksts”

 

Ar 2015.gada 17.aprīli Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir ierakstīta Gaujienas jauniešu biedrība „Gaujas Dzirkts”, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40008236690.

Gaujienas jauniešu biedrības „Gaujas Dzirksts” mērķi:

 1. Gaujienas pagasta jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība;
 2. Gaujienas pagasta jauniešu izglītošana un veselības uzlabošana;
 3. Gaujienas pagasta jauniešu līdzdalības veicināšana savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 4. Gaujienas pagasta jauniešu politikas attīstība;
 5. Gaujienas pagasta jauniešu vides jautājumu risināšana;
 6. Gaujienas pagasta jauniešu kvalitatīva brīvā laika organizēšana.

Darbības uzdevumi:

 1. Iepazīties ar jauniešu darbību citos pagastos, novados un pilsētās.
 2. Iepazīties ar jaunatnes likumprojektiem, tos analizēt un ievērot.
 3. Piedalīties projektu rakstīšanā biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
 4. Plānot, prezentēt un īstenot jaunus un jau esošus biedrības mērķus un uzdevumus.
 5. Strādāt darba grupās un piedalīties biedrības sapulcēs.
 6. Jauniešu vidū popularizēt uzņēmējdarbību, brīvprātīgo kustību un jauniešu nodarbinātību.
 7. Sniegt savu ieguldījumu kāda sabiedriskā mērķa īstenošanā Gaujienas pagastā.

Valdes locekļi:

 • Klinta Bernarte
 • Lāsma Harkina
 • Edgars Kurlovičs
 • Jānis Stūrītis
 • Ričards Šurkins

Gaujienas jauniešu biedrībā „Gaujas Dzirksts” darbojas vēl 18 biedri: Karmena Augule, Matīss Bernarts, Klāvs Bērziņš, Elīna Bondare, Karīna Harkina, Liāna Klempnere, Aleksandra Regīna Lauce, Līva Lārmane, Justs Morītis, Ilmārs Pētersons, Dita Poševa, Estere Rožkalne, Mikus Rožkalns, Adrija Rubina, Airita Rubina, Reinis Rubins, Līga Sabule un Austris Silaunieks.

Gaujienas jauniešu biedrības „Gaujas Dzirksts”  valdes locekle
priekšsēdētāja Klinta Bernarte

 

Biedrība „Ravels

Dibināta 2009. gada 21. jūlijā.
Reģistrēta 2009. gada 5. augustā

Mērķis ir ar savu darbību veicināt Gaujienas pagasta un, līdz ar to, Apes novada vispārējo attīstību.

Darbības uzdevumi:

 • Darbs ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, viņu brīvā laika jēgpilna izmantošana;
 • Sociālo problēmu risināšana novadā, dažādu sociālo riska grupu integrēšana sabiedrībā;
 • Vides sakopšana un aizsardzība;
 • Kultūrvēsturisko vietu un vērtību saglabāšana;
 • Novada tradīciju saglabāšana un atjaunošana;
 • Novada vārda popularizēšana, atpazīstamības veicināšana;
 • Informācijas apmaiņas procesu veicināšana un attīstīšana;
 • Labdarības un kultūras pasākumu organizēšana;
 • Sadarbības veicināšana starp organizācijām, iestādēm un NVO Latvijā un ārzemēs;
 • Pieaugušo mūžizglītības attīstīšana un veicināšana

Dibinātāji:

 • Linda Barkovska;
 • Aiga Bērziņa;
 • Vizma Dandena;
 • Ruta Graudiņa;
 • Inese Muceniece ;
 • Signe Sēkliņa;
 • Sanita Sproģe,
 • Solvita Vāciete;

Biedrības “RAVELS” valdē ievēlētas: valdes priekšsēdētāja Signe Sēkliņa, Vizma Dandena, Inese Muceniece.
Biedrībā iestājusies devītā dalībniece Līga Semjonova. Izstrādāts biedrības logo, kura autore ir Ineta Riepniece.

1) Biedrība jau ir uzsākusi aktīvu darbību savu mērķu realizēšanā un uzsākusi vairākus projektus.

Mēs esam iesaistījušies LEADER programmas īstenošanā un piedalīties vietējās rīcības grupas(partnerības) – biedrības ”Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “Aktīvās atpūtas parka ierīkošana”, kur finansējums iegūstams no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA). Projekts tika apstiprināts. Mūsu projekta realizācijā izbūvēta BMX trase un uzstādīts skeitparka elements. Šī projekta idejas autori ir mūsu pagasta pusaudži un jaunieši, kuriem ir vēlme lietderīgi un organizēti pavadīt brīvo laiku. Mēs uzskatām, ka šis projekts palīdzēs risināt jauniešu brīvā laika organizēšanu. Turpinās darbi pie riteņbraukšanas celiņu ierīkošanas.

2) 2011.gada pavasarī iesniedza pieteikumu Projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” projektam ar nosaukumu Gaujienas „Aktīvās atpūtas parka” teritorijas labiekārtošana.Gaujienas „Aktīvās atpūtas parka” teritorijas labiekārtošana aizsākās 2010.gadā Gaujienā ar LAD finansiālu atbalstu, kad tika uzsākts darbs pie Aktīvās atpūtas parka ierīkošanas, kas sevi ietver BMX, Velo celiņa izbūvi un skeitparka elementa uzstādīšanu. Blakus šai Aktīvās atpūtas parka teritorijai ir nepieciešams labiekārtot atpūtas zonu, veicot teritorijas apzaļumošanu un atpūtas vietu ierīkošanu, tādējādi radot sakoptu un pieejamu vidi ikvienam Gaujienas iedzīvotājam un tās viesiem. Plānots aprīkot atpūtas vietas ar soliem, galdiem, kā arī izveidot lapeni un norobežot parka teritoriju ar dzīvžogu.

Mērķis: Gaujienas Aktīvās atpūtas parka teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, dzīvžoga stādīšana un atpūtas vietas izveidošana.

Biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir Gaujienas teritorijas sakopšana un bērnu un jauniešu jēgpilna brīvā laika pavadīšana. Šī projekta idejas autori ir mūsu pagasta pusaudži un jaunieši, kuriem ir vēlme lietderīgi un organizēti pavadīt brīvo laiku. Aktīvās atpūtas parka ierīkošana tiek veikta ar LAD finansiālu atbalstu, bet nepieciešama blakus esošās teritorijas sakopšana, lai tajā varētu izveidot atpūtas zonu. Projekta labiekārtošanas procesā piedalās jaunieši un viņu vecāki.

Sakārtojot Aktīvās atpūtas parka apkārtni, tiks labiekārtota vide un izveidota atpūtas vieta, kas sniegs ne tikai jaunajai paaudzei iespēju nodarboties ar atpūtu piemērotā vidē, bet arī pieaugušajiem vietu, kur atpūsties, vienlaicīgi rūpējoties un sekojot līdzi bērnu nodarbēm. Skaistā un sakoptā vidē dzīvojoši cilvēki ir laipnāki, mierīgāki un labvēlīgāki.

Gaujienas sakoptā un sakārtotā atpūtas vieta būs pieejams visu vecumu un visu sociālo grupu iedzīvotājiem ne tikai no Gaujienas, bet jebkuram viesim. Orientējoši Gaujienas pagastā ir ~1000 un Apes novadā ~4300 iedzīvotāji. Šo biedrības projektu finansiāli atbalstīt ir piekrituši LKPS „Gaujiena” un SIA „Vaidens”.

Projekta pieteikumu apstiprināja un stādmateriāla iegādei Alūksnes un Apes novada fonds un Kominklijke Nederlandsche Heidemaatschappij piešķīra280,00 latu . Dzīvžogam un teritorijas apzaļošanai tika nopirkti un iestādīti dažādi košumkrūmi un dekoratīvi koki: fizokarpi, plūškoki, klinšrozītes, eglītes, parūkkoks, spirejas, vilkābeles, bārbeles un hortenzijas.

3) Biedrība „Ravels” ir iesaistījusies Baltijas Labdarības Fonds Heifer International projektā „Dāvināt tālāk”, lai veicinātu lauku attīstību. Iedzīvotāji, kas iesaistījās šajā projektā, saņēma dāvinājumā aveņu vai zemeņu stādus, vai sīklopus: aitas, kazas, vistas, zosis. Audzē un tālāk dāvina citai ģimenei, tādejādi iesaistot jaunus dalībniekus un pilnveidojot, attīstot vidi, kurā dzīvo.

Fonds strādā pēc starptautiskās donora organizācijas Heifer International darbības principiem un pieder pie centrālās un Austrumu Eiropas nodaļas. Heifer International darbojas 128 valstīs visā pasaulē un, kopš 2005. gada, īsteno savus projektus arī Latvijā.

Mērķis/uzdevumi: uzlabot cilvēku dzīves sociālo un ekonomisko kvalitāti izmantojot Heifer International iedibināto galveno metodi, lai sasniegtu taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību. „Dāvināt tālāk” ir galvenais organizācijas stūrakmens.

 


 

Gaujienas Jāzepa Vītola fondsVītola fonds

 

Gaujienas Jāzepa Vītola fonds dibināts 2005.gada 23.jūlijā, lai turpinātu Jāzepa Vītola piemiņas saglabāšanas un ilggadīgās Mūzikas dienu tradīcijas Gaujienā, sekmētu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Fonda mērķi: Audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību, kas spēj vērtēt tautu kultūrvēsturisko mantojumu; aktivizēt, izkopt un attīstīt bērnu un jauniešu muzikālo izglītību, sekmēt profesionālo mūziķu izaugsmi un jaunu vērtību rašanos mūzikā; attīstīt un popularizēt latviešu kultūras vērtības, sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, īpaši Jāzepa Vītola mājas Gaujienā.

Fondam ir sabiedriskā labuma statuss un tā darbība vērsta uz Jāzepa Vītola piemiņas un Gaujienas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tāpēc katru gadu realizējam dažādus kultūras projektus, organizējam Jāzepa Vītola Mūzikas dienas un radošo nometni „Vītolēni”, ko ilggadīgi atbalsta A/S Laima, SIA Vidzemes papīrs, SIA Very Bery, Galda hokeja federācija u.c.

Fonda valde: Vigo Račevskis, Ilze Dāve,  Ineta Riepniece 

Fondā iespējams iegādāties Ulda Siliņa (Austrālija) grāmatu “Dziesmai vieni gala nava” – Jāzeps Vītols savās un laikabiedru vēstulēs 1918.-1944. Grāmata palīdz iepazīt Jāzepu Vītolu ne tikvien kā mūziķi, bet arī kā cilvēku un izprast, kā augusi un veidojusies latviešu mūzikas dzīve.

Piedāvājam ekskluzīvu tikšanos ar Jāzepu Vītolu 40 minūšu prezentācijā, kur atmiņas, fotogrāfijas un mūzika ļaus iejusties profesora radošajā dzīvē, laikmetā un mīlestībā. Zvaniet, brauksim ciemos!

Kontaktinformācija:
e-pasts [email protected]
+371 29247772 Ineta Riepniece
+371 26492989 Ilze Dāve

Fonda adrese:
“Anniņas” Gaujienas pagasts, Apes novads, LV – 4339
Reģ.Nr.40008093687
Konta Nr.LV66HABA0551011145584

http://www.vitoleni.lv

 


 

 

Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze

Gaujienas evanģēliski luteriskā draudze atrodas Gaujienas pagasta “Baznīckalnā”. 1238.g. celtajā Gaujienas pilī atradusies kapella, vēlāk uzcelta baznīca pils miestiņā. Luterāņu baznīca Gaujienā bijusi jau 17. gs. sākumā; 1613.g. minēta luterāņu koka baznīca, 1631.g.- mācītājmuiža; 1627.gadā tā nopostīta. 1699.gadā uzcelta no jauna koka baznīca, 1702.gadā krievu karaspēks to nodedzinājis. 1727.g. iesvētīta jauna koka baznīca, kas kalpojusi līdz 1781.g., kad uzcelta jauna koka baznīca. Gaujienas kapsētu iekārtoja 1844.g. Mūra baznīca neogotikas stilā uzbūvēta un iesvētīta 1892.gadā (arhitekts Jānis Brauns); 10 baznīcas logus rotāja vitrāžas, altārglezna bija veidota divdaļīga ar Rafaēla un da Vinči gleznu kopijām. Baznīcā skanēja ērģeles ar 14 balsīm, kas bija būvētas Frankfurtē. 1944.gadā baznīcu vācu armija uzspridzināja. Mācītāji: Heinrihs Adolfijs (1879- 1918), prāvests Atis Jaunzems (1919 – 1930), prāvests Jānis Janelsītis (1930- 1999). 1938. gadā Gaujienas luterāņu draudzē bija 5000 locekļu. Pēc otrā pasaules kara draudzes dievkalpojumi notika Gaujienas mācītājmuižā un 1881.gadā celtajā bijušajā Mikužu brāļu draudzes saiešanas namā; kopš 90. gadiem dievkalpojumi notiek arī Gaujienas draudzes namā un Vidagas skolā. Tagad Gaujienas luterāņu draudze ietilpst Cēsu prāvesta iecirknī. Kopš 1998.gada mācītājs Ziedonis Kārlis Varts.Gaujienas mācītājmuižaTā atrodas Gaujas kreisajā krastā, pa ceļam uz Zvārtavu. Mācītājmuižas apbūve ir unikāls baroka laika koka arhitektūras paraugs. Mācītājmuižas kompleksā ietilpst mācītāja māja (celta 1761), klēts (1788), kūts (1860), ratnīca un stallis (XIX gs. v.). Visas muižas ēkas, izņemot ratnīcu un stalli ir koka guļbūves. Attālāk aiz klēts atrodas arī mācītāja palīga dzīvojamā māja.

Gaujienas mācītājmuižas mācītāja mājas gari izstiepto apjomu sedz divslīpju jumts, kam daļēji nošķelti gali. Galvenā ieeja atrodas ēkas vidusdaļā. Sākotnēji mācītāja māja bijusi īsāka, divas istabas un virtuve tai piebūvēta vēlāk. Senākais ēkas apjoms bija simetrisks. Abās pusēs galvenajai ieejai atradās nelieli logi priekštelpas izgaismošanai, aiz priekštelpas bija zāle, vienā pusē – četras istabas, otrā – virtuve un vairākas palīgtelpas. Visas telpas bija caurstaigājamas, izkārtotas pēc anfilādes principa. Līdz mūsu dienām no senā interjera ir saglabājies manteļskurstenis, baroka laika iekšdurvis (XVIII gs. otrā puse) un divas klasicisma laika podiņu krāsnis (XVIII gs. beigas). Krāsns podiņu virsma reljefa, uz tās atveidota daudzstaru zvaigzne. Ārdurvis veidotas klasicisma stilā, bet greznie durvju virsmu kalumi liecina par rokoko stila formu apguvi. Gaujienas mācītājmuižā mācītāja mājā laiku pa laikam notiek Gaujienas luterāņu draudzes dievkalpojumi.

2008. gada 9. oktobrī pabeigts jaunās baznīcas būves nulles cikls – pamatu būvniecība.

 


Nodibināta biedrība „Jaunieši Trapenē”

Ar 2018.gada 20.augustu Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir ierakstīta biedrība „Jaunieši Trapenē”, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40008279365.

Biedrības „Jaunieši Trapenē” mērķi:

1.Trapenes pagasta jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība;

2.Trapenes pagasta jauniešu izglītošana un veselības uzlabošana;

3.Trapenes pagasta jauniešu vides jautājumu risināšana;

4.Trapenes pagasta jauniešu kvalitatīva brīvā laika organizēšana.

5.Trapenes pagasta jauniešu iesaistīšana sabiedriskās dzīves aktivitātēs;

6.Trapenes pagasta jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana Trapenes pagastā;

Valdes locekļi:

 • Iluta Zariņa
 • Laura Vāciete
 • Ilze Kolendo

Biedrībā „Jaunieši Trapenē” darbojas vēl 6 jaunieši: Madara Šteinberga, Krišjānis Bukalders, Samanta Supe, Rebeka Zeihmane, Samanta Puķīte un Ingars Garais.Apes novada pensionāru biedrība “Iesim kopā!”


Reģ.datums biedrību un nodibinājumu reģistrā 03.04.2013.
Juridiskā adrese: Apes novads, Gaujienas pagasts “Pilskalni”.
Biedrības vadītāja:  Ausma Agare
(tālr. +37126466708; e-pasts: [email protected])
Biedrības domē: Veneranda Kustova (Gaujiena), Ilze Sproģe (Ape), Antonija Mamedova (Trapene), Dzintra Ozoliņa(Ape), Laine Dāve (Gaujiena).
Uz 2016.gadu biedrībā ir 88 Apes novada pensionāri.
Biedrības mērķis ir:
 

 • Apes novada vispārējās attīstības veicināšana un atbalstīšana
 • Sociālā darba un sadzīves apstākļu uzlabošana novadā, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana,
 • Pilsoņu līdzdalības veicināšana sabiedrības attīstībā.

Biedrība ir arī Latvijas Pensionāru Federācijas dalīborganizācija http://www.pensionari.lv   un Apes un Alūksnes novada fonda dalīborganizācija.

Biedrība galveno darbību organizē pa pagastiem, kur aktīvi darbojas pagastu pensionāru padomes, kuru vadītāji ir arī biedrības doms locekļi.

2015.gadā biedrība ir piedalījusies Latvijas LPF 10 kongresā Rīgā, Vidzemes novada pensionāru konferencēs Siguldā un Gulbenē, Latvijas Samariešu apvienības konferencē Rīgā. Ņemta dalība Apes un Alūksnes novada fonda akcijā Ziedot.lv, kur savākti 10 pāri cimdu. Ņemta dalība parakstu vākšanā atbalstam  par Labklājības Ministrijas izstrādātajiem grozījumiem pensiju likumdošanā. Apes novadā savākti 444 paraksti. Biedrība piedalījusies Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkotajā semināra „Nāc un dari! ABC”.

 Biedrība piedalījusies Gulbenes un Alūksnes pensionāru apvienību pasākumos. Katrā pagastā, sadarbībā ar kultūras darba organizatoriem, organizēti pensionāru pasākumi, kuros piedalās visa Apes novada pensionāri. Aktīvi darbojas  pensionāri  novada kultūras dzīvē. Novadā ir 7 senioru kolektīvi. Ansambļi: Lainva (Gaujiena), Dziesmas mūžs (Ape), Melodija (Vire;si), 2 ansambļi Trapenē. Deju kolektīvi: Sinda (Gaujiena), Bormanītes (Trapene), Vīgriezes (Ape). Pašdarbības kolektīvi ir kultūras darbinieku noorganizēti, bet tas nevarētu notikt bez senioru atbalsta kultūrai.

Biedrība izstrādājusi 3 projektus, no kuriem atbalstīts un realizēts 1 projekts. Trapenes pagastā iekārtota Palīdzības istaba, kura nodrošina ar jauniem pakalpojumiem Trapenes iedzīvotājus. Projekta ietvaros tiek mazgāta, žāvēta veļa. Telpā ar Tetereva fonda atbalstu iespēja pulcēties Trapenes senioriem uz sapulcēm diskusijām, tikšanām. Iespēja skatīties televizoru, baudīt mūziku, padzert kafiju. Projekta ietvaros visā Apes novadā ir iespēja apmeklēt psihologa lekcijas visa gada garumā. Kopējās projekta izmaksas 3015 eiro. No tiem BITF sedz 2155 eiro un Apes novada domes līdzfinansējums 612 eiro.

 

 

 
 
Virešu pagasta padome darbojas kā dalībnieks biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja”
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” dibināta 2006. gada oktobrī.
Mērķis – teritorijas ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošana.
Ziemeļgaujas stratēģija

 


 

Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši””
Reģistrācijas datums: 2000. gada 6. jūnijs
Mērķis – Virešu pagasta attīstības veicināšana un atbalstīšana.
Vadītāja: Una Reķe
tālrunis: 64307311
e-pasts: [email protected]

 

 


 

Biedrības „Latvijas Mazpulki”  teritoriālā vienība „Augšgaujas Mazpulks”
Mērķis:

 1. Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
 2. Iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
 3. Veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Vadītāja: Una Reķe
tālrunis: 64307311
e-pasts: [email protected]

 


 

 

Dalīties:
2. oktobris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen