Plānošanas dokumenti

Print Friendly, PDF & Email

 

Jaunizveidojamā Smiltenes novada plānošanas dokumenti

Aizvadītas jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba grupas un sagatavots aptauju rezultātu kopsavilkums
Maijā notiks Smiltenes novada plānošanas dokumentu izstrādes tematiskās darba grupas ZOOM platformā
Izstrādāta jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 1.versija
Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visu trīs novadu iedzīvotājus iepazīties ar izstrādātajiem projektiem:
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA
PAKALPOJUMU GROZS
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
JAUNIZVEIDOJAMĀS SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS STRUKTŪRAS PROJEKTS (pilnā versija)

Aicina piedalīties attālinātā diskusijā 30.aprīlī plkst. 15.00 Zoom platformā.

Piedalies jaunā Smiltenes novada plānošanā 

 


Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam


 

Apes novada attīstības programma

Apes novada attīstības programma 2014-2020.gadam Investiciju_plans_ar_groz_29-04-2021

Apes novada attīstības programma 2014., – 2020. gadam  Investīciju plāns ar groz. 12-11-2020.

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktuālā redakcija ar grozījumiem uz 25.01.2018.

Grozījumi 25.04.2019. Apes novada attīstības programmā 2014-2020.gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija

Grozījumi 27.02.2020. Apes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija

Apes novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2015


 

 Apes novada teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi Nr.7/2014 PAR APES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU
ANTP_Paskaidrojuma raksts
Teirtorijas_ izmantošanas_un_apbūves _noteikumi
Apes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Apes_ciemu_teritorijas_funkcionalais_zonejums
Apes_pilsetas_funkcionalais_zonejums
Gaujienas_pagasta_funkcionalais_zonejums
Trapenes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Viresu_pagasta_funkcionalais_zonejums
zonejuma_parskats


 

Vides pārskats

Vides parskats
Zinojums VP_TP


 

Gaujienas muižas ansambļa attīstības stratēģija 2018.-2022.gadam

 

Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019.-2024.gadam

 

 Plānošanas dokumentu izstrādes arhīvs

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen