Robežas, kas atdala valstis, bieži vien ir kas vairāk nekā tikai līnijas kartē; tās apzīmē […]