Iestāde “Apes kultūras un tūrisma centrs”

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada pašvaldības iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sastāvā ietilpst šādas struktūrvienības – Apes tautas nams, Gaujienas tautas nams, Trapenes kultūras nams, Virešu saieta nams, Apes bibliotēka, Gaujienas bibliotēka, Trapenes bibliotēka, Vidagas bibliotēka, Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”, Elīnas Zālītes memoriālā māja, Trapenes novadpētniecības centrs un Virešu novadpētniecības centrs “Mājvieta”.

Apes kultūras un tūrisma centra vadītāja: Iveta KOVTUŅENKO
e-pasts: [email protected][email protected]
Tālrunis: 29131404

 

Kultūras iestādes

 

Apes tautas nams

Vadītāja: Ilva SĀRE

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 64322274;27823322

Gaujienas tautas nams

Vadītāja: Laima POŠEVA

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 26179320

Trapenes kultūras nams

Vadītaja: Svetlana SPALVIŅA

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 25413243

Virešu saieta nams

Vadītāja: Santa SĀRE

e–pasts:

[email protected]

Tālrunis: 26609392

 

Bibliotēkas

 

Apes bibliotēka

Vadītāja: Agrita LEITE

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 643 22271

Gaujienas bibliotēka

Vadītāja: Inga APSĪTE

e-pasts

[email protected]

Tālrunis: 64381603; 25425155

Gaujienas bibliotēka

Trapenes bibliotēka

Vadītāja: Dzidra ZARIŅA

e-pasts

 [email protected]

Tālrunis: 29392532

Trapenes bibliotēka

Vidagas bibliotēka

Vadītāja: Aira MŪRNIECE

e-pasts

[email protected]

Tālrunis: 68610677

 

Muzeji

 

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

 

 

 

 

Vadītāja: Ineta RIEPNIECE

e-pasts:

 [email protected]

Tālrunis: 29247772

Trapenes novadpētniecības centrs

 

 

 

 

Vadītāja: Svetlana SPALVIŅA

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 25413403; 25413243

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

 

 

 

 

Tālrunis: 26124789 vai 29131404

 

 

Virešu novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

Vadītāja: Līga OZOLIŅA

e-pasts:

[email protected]

Tālrunis: 29489660

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
26. jūnijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen