Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr. +371 27807791
E-pasts: [email protected]
Vadītāja: Iluta APINE

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 44401901483

 


Iestādes darba laiks:
Darba dienās : 7:30-17:30


 

Ziņas par iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

2020./2021.mācību gadā iestādi apmeklē 67 bērni vecumā no 1-7 gadiem.

Iestādē strādā 17 pieredzējuši un radoši darbinieki,  kuru vidū ir logopēds, tehniskie un medicīnas darbinieks. Ir pieejami psihologa pakalpojumi.


Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, valsts un iestādes dzimšanas diena, sporta dienas, kā arī netradicionālie svētki .

Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos pilsētas svētkos un labdarības akcijās.

Bērniem ir iespēja aktīvi darboties rotaļu laukumā, papildinot zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un papildinot velo braukšanas prasmes.

Iestādes vīzija – Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” ir vieta, kur attīstošā un drošā vidē , uz savstarpēju cieņu balstītā sadarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, norit katra bērna attīstība viņam nepieciešamā tempā un laikā.

Iestādes misija- radīt priekšnoteikumus katra bērna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva, patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.

 


 

Licencētās programmas 

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina:

  •  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)

Pašnovērtējuma ziņojums

Nolikums


 

Uzņemšanas noteikumi

Lēmums “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

Noteikumi Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Pieteikums rindā

Iesniegums

Pieteikuma atsaukšanai iestādes bērnu reģistra pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums vietas piešķiršanai izglītības iestādē ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 

 


 

Vecākiem

KĀRTĪBA ” IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  MĀCĪBU  PROCESA  ORGANIZĒŠANAI  AR  2020.GADA  1.SEPTEMBRI”

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Laipni aicināti apmeklēt iestādi  un redzēt sava bērna darbību pedagoģiskā procesa laikā (pirms tam  apmeklējumu saskaņojot ar grupas skolotāju).

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”


Lēmums par  ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs

Lēmums par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo  ģimenēm

Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums 

Septembrī visiem Apes novada izglītības iestādēs reģistrētajiem audzēkņiem tiks apmaksāti pusdienu ēdināšanas izdevumi

Par izmaiņām Apes PII “Vāverīte” kārtībā par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu.

 


Aktivitātes 2020./2021. m.g.

 

Projekta ““Ape dara un rada”- daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai” aktivitātes.

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” sadarbībā ar biedrību “Apes Attīstības Atbalsta klubs” šajā pavasarī sāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  projekta ”Ape rada un dara!” ”- daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai”  pasākumu kopumu “Ko sēsi, to pļausi!” Šis pasākumu kopums ir balstīts uz līdzdarbošanās principu, kur sanākot kopā ģimenēm, viņu pieredzēm, tiek veidots dārzs no siltumnīcas un dārzeņu kastēm.  Šī brīža situācija valstī to neļauj darīt lielas talkas formā, bet, darbojoties pēc mājsaimniecības principa, darbs tiek veikts.

Projekts iesākās ar bērnu vēlmi kaut ko audzēt. Bet ko? Kopējās sarunās tika noskaidrots, ka vēlamies siltumnīcu, kur iegūt ražu no iesētajām sēklām. Tā no agra pavasara uz grupu palodzēm zaļoja salātu, gurķu, tomātu un paprikas stādi. Kā auga stādi, tā auga bērnu idejas, ko vēl var audzēt.  Gribējās jau arbūzus un melones. Kur tādas ņemt? Rīkosim stādu maiņas punktu pilsētas iedzīvotājiem, jo kādam varbūt trūkst tomātu, kas mums ir vairumā.  Jūnija sākumā tika sarīkota Apes PII “Vāverīte” Stādu parāde, kad bērni kopā ar skolotāju Agniju izgatavoja afišu, aicinot pilsētas iedzīvotājus mainīties ar stādiem, lai savā siltumnīcā iegūtu audzējamo kultūru dažādību. Vai tas ir labi? To mēģināsim šajā vasarā noskaidrot kopā ar konsultantu – dārznieku.

Pirmā mums tapa siltumnīca vecāko grupu bērniem un tad jau sekoja arī augstā dārzeņu dome – mazajiem. Tās tapa savas iemaņas parādot mūsu iestādes saimniekam un lielās grupas zēniem, kuri iemēģināja roku skrūvju iegriešanā. To visu redzot, atsaucās Elīnas tētis, kurš atveda visu nepieciešamo, lai zeme būtu auglīgāka un raža labāka. Letīcijas un Nika mammas nesa stādus, palīdzēja bērniem tos iestādīt  un dalījās ar padomiem, kā pareizi jāstāda augi. Bērni pat ir izdomājuši katram tomātam savu vārdu, neskatoties uz šķirnes nosaukumu. Izgatavojuši etiķeti no koka korķīšiem un izvietojuši siltumnīcā. Pie siltumnīcas ir piestiprināta “Jaunā dārznieka karte”, kur katru dienu  kāds no bērniem uzraksta savu vārdu un dienas datumu, lai citi zinātu, ka viņš ir atbildīgais par siltumnīcu. Viņš skatās, cik grādu ir siltumnīcā, vai nav jāaplej augi, vai durvis ir atvērtas vaļā.

Nākamā plānotā aktivitāte jau ir drīz, 11.jūnijā plkst.18.00, kad dārzkopes Dainas Binde un Astras Binde tiešsaistē sarunāsies ar interesentiem par tēmu  “Permakultūras dārzs…. no sēklas līdz ražai”, lai esošie un topošie dārznieki uzzinātu par šobrīd aktuālo dabai draudzīgo dzīvošanu, kā kopt savu dārzu tā lai būtu laba raža un tajā pašā laikā rastu laiku baudīt vasaru.

Šobrīd turpinās darbs pie augstās dārzeņu dobes iekārtošanas, kur savus gurķus un zirņus dosies stādīt mazākie bērni, un dārza instrumentu uzglabāšanas vietas izveides.  Darbiņi nav grūti, bet atbildīgi!

Šis projekts ļauj piepildīt bērnu vēlmi darboties, attīstīt darba prasmes un atbildību par to, ko tu dari. Ceram, ka ražas laiks palīdzēs lauzt stereotipus, ka tomāts ir ne tikai sarkans, bet arī dzeltens, violets un pat strīpains, un ka visi dārzeņi ir garšīgi. Šobrīd ik pa laikam bērnudārza pagalmā norit sarunas, kurās dalās ģimenes ar saviem pieredzes stāstiem par dārzeņu šķirnēm, stādīšanu, sēšanu un kopšanu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  #SIF_vietagimenei

Apes PII “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta ““Ape dara un rada” – daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai” ietvaros.

 

11.jūnijā plkst.18.00 pasniedzēja un dārzkope Daina Binde ar ģimeni aicina uz tiešsaites sarunu-lekciju “Permakultūras dārzs..no sēklas līdz ražai”.

Reģistrācija līdz 10.jūnijam šeit.

 
 

Saulainās pavasara dienas ir domātas, l
ai iepazītu skaistas vietas.  Šodien gr. “Vāverēni” bērniem , pateicoties Apes novada domei un Apes kultūras un tūrisma centra darbinieku iniciatīvai, bija iespēja saņemt dāvanā jauno izzinošo grāmatu Ceļojums pa Apes novadu “Mazs bij’ tēva novadiņis…”

Mūsu ceļojums sākās pie Raganu klintīm un reizē izvērtās, kā labs bērnu  kompetenču rādītājs –  neierastā vidē izdomāt, kur var atrast informāciju uz manis uzdoto jautājumu , prast izlasīt to un kā pierakstīt vai uzzīmēt  atbildi dāvātajā grāmatiņā. Šīs grāmatas autori rosina skolotājus, vecākus kopā ar bērniem  saredzēt un saprast novada dabas un kultūras objektus.  Rīts pie Raganu klintīm  pierādīja, ka  bērniem ir ļoti liela interese pašiem darboties un uzzināt informāciju par vietām ,kur ikdienā dodamies garām un mums, pieaugušajiem, ir  tikai mazliet jāapstājas un jāaicina : “Ieskaties un ieklausies vērīgāk!”.

Dažas bērnu atbildes par grāmatiņu un aktivitātēm : “Ļoti patika krāsot, bet visgrūtāk bija saskatīt daudz krāsu klintī! Patika meklēt krasta čurkstes alas! Patika meklēt Vilkaču priedi. Tur es aizvedīšu savu ģimeni! Varbūt tur var aiziet pilnmēnesī? Patika pildīt uzdevumu par vāverīti! Man ļoti patīk grāmatas, kur var krāsot! Uzdevumus palīdzēt pildīt saukšu mammu, jo viņai vairāk laika!”

Lai grāmata “Ceļojums pa Apes novadu “Mazs bij’ tēva novadiņis…” ir kā dāvana Starptautiskā ģimenes dienā un ceļvedis kopā būšanas brīdim!

Apes PII “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine

 

Kas notiek pavasarī?

Lai gan pavasaris mūs šogad nelutina ar spožu sauli un siltām dienām, taču rosība dabā neizpaliek. Gr. “Kodoliņi” bērni grupā izzinājuši putnu izskatu, dziesmas, paradumus, devās dabā un vēroja, kas notiek pavasarī? Sasēduši estrādes skatītāju rindās, klausāmies putnu koncertu. Izrādās tas ir vesels orķestris – strazdi svilpo, dzenis kaļ, zīlīte vītero un zvirbuļa čirkstis arī neizpaliek.  Tik daudz jaunu vārdu bērni mācās , skolotājas vārdos klausoties, kas nosauc putnu balsis. Bērni mācās pavasari saklausīt. Ejot pa Vaidavas dabas taku, izsmaržojam pavasari – sajūtam zilo vizbulīšu maigo smaržu, māllēpīšu un plaukstošo pumpuru smaržu. Arī pati Vaidava smaržo. Visā dabā var saskatīt pavasari – skudras ir atmodušās un cītīgi strādā savā pūznī, gliemezis lēnām slīd pār taku un varde, vēl nedaudz stīva pēc ziemas sala, zem vecās koka lapas paslēpusies. Bērni mācās saredzot, iztaustot, saklausot un sasmaržojot.

Bērni vecumā līdz 3 gadiem ir pamanījuši, ka pamodušies dažādi kukainīši. Atsaucoties Ernesta, Lotes un Renātes tētim mūsu rotaļu laukumā top kukaiņu māja, kurā jau kā izrādās ir iemitinājies  pirmais iemītnieks – melna, spīdīga vabole. Kas tā ir – to palīdzēs noskaidrot lielāko grupiņu bērni.
 Grupas “Vāverēni” bērni aprīlī pētīja kokus – to pumpurus, mizu, zaru izkārtojumu, garšoja kļavu un bērzu sulas. Kopā ar skolotājām mācījās atrast grāmatās un interneta vietnēs informāciju par koku augšanu, izmantošanu, nozīmi. Visi mācījās skaitīt koku gadus, pazīt skuju koku koksni pēc smaržas, pētīja skujas, meklēja laukumā lapu un skuju kokus. Kad bērni bija apguvuši daudzas zinības, tad pārvērtās par amatniekiem – urba un slīpēja ar īstiem elektriskajiem darbarīkiem, iepriekš iepazīstoties ar drošības noteikumiem. Tā tapa pašu gatavoti zīmuļu statīvi, vilciņi, detaļas spēlei “Desas” un “Domino”, ko varēja aplūkot un izspēlēt  arī Dabas takā kopā ar ģimeni.

Mūsu iestādei jau ir 70 gadi un apkārt augošo koku mūžs nav mazāks, tādēļ nācās domāt par bērnu drošību , izzāģējot dažus pāraugušos bērzus. Vieta nepalika tukša. Domājot par to, lai mūsu laukums būtu gan patvērums no saules, gan vieta , kur bērniem darboties, palīdzot saimniekam Agnim, bērni paši stādīja jaunus kociņus. Būvēja katram apkārt zaru sētiņas, uzlika pašu gatavotu brīdinājuma zīmi – NEKĀPT!, jo mūsu laukumā jau ir bijuši iestādīti vairāki kociņi, tikai kādas rokas pamanījās tos nolauzt. Tagad mūsu laukumā mājvietu atradušas divas kļavas, pīlādzis un ieva, ko rūpīgi uzrauga paši stādītāji.

Šobrīd mūsu domas raisās pie nākamā darba – siltumnīcas un augsto dobju uzstādīšanas, kur izmēģināt roku pašu iesēto tomātu dēstu iestādīšanā, kopšanā un noteikti arī ražas vākšanā. Darbi vēl ir domās , ko īstenosim, ja uzlabosies situācija valstī…, jo gribas pa īstam sanākt kopā, lai vienkārši tiktos, sarunātos un priecātos!

Visiem veselību vēlot – iestādes “Vāverīte” pedagogi

Bērnu prezentācijas “Iepazīsties – tas esmu ES

Rudenīgās noskaņas Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”

 “Vāverēni” brauciens uz ZAAO Daibes poligonu un nodarbību  Dabas un tehnoloģiju parkā

 Olimpiskā diena

 

 

 


 

Aktivitātes 2019./2020. m.g.

 

25. oktobrī Apes bibliotēkai sadarbojoties ar Apes PII ‘’’Vāverīte’’ tika veidots pasākums bērniem ‘’Pasaciņa ciemos nāk’’.

Sākotnēji Apes bibliotēkas bibliotekāre Ligita iepazīstināja ar sevi un savu darbu, pastāstīja kādas grāmatas pieejamas bibliotēkā, ar ko katra grāmata var atšķirties. Izskaidroja bērniem, kā tie var kļūt par bibliotēkas lasītāju.

Pēc tam skolotajās bija  iestudējušas teātra uzvedumu, kas bija veidots pēc Daiņa Šukus grāmatas ‘’Ezītis, kurš mīlēja slepus’’ motīviem. Teātra izrādē varēja redzēt kā Ezis Dadzis ir bezcerīgi iemīlējies gotiņā Pelenonā un dara visu, lai iepriecinātu mīļoto. Eža slepeno plānu īstenot nāk palīgā arī pārējie sētas iemītnieki – runcis Pičus un sivēns Polinēzijs. Izrāde bija ļoti jautra un lika bērniem smieties.

Trešajā daļā visi kopā veidoja izrādes tēlus – ezi Dadzi un kaķi Piču. Katrs bērns varēja izvēlēties, ko viņi vēlas darīt – vai nu veidot, vai arī zīmēt redzēto. Visi bija priecīgi par rezultātu!

Paldies Apes PII ‘’Vāverīte’’ kolektīvam par idejām un vēlmi sadarboties!

 

Ligita Pujiņa 

Apes bibliotekāre

 


11.10.2019. grupas “Vāverēni” komanda devās uz sporta pasākumu 5-6 g. bērniem Alūksnes novada vidusskolā “Sportojam un vingrojam kopā” .

Mūsu bērniem šis bija pirmais komandas pasākums šajā mācību gadā ārpus iestādes. Veselu mēnesi bērni bija trenējušies lēkt ar lecamauklu, mest bumbu mērķī, spēlēt boulingu, iet pāri purvam u.c., lai ar prieku varētu doties uz Alūksni. Rezultāti neizpalika. Kaut arī pasākumā vietas nedalīja un galvenais bija prieks būt kopā, tomēr ziņa, ka purva šķērsošanā mums bija labākais laiks 11 komandu vidū, ļoti iepriecināja.

Paldies, Katrīnai, Katei , Elīnai Oskaram, Robertam, Melindai un Elīzai, kas bija kā vienota komanda un skolotājai Ivetai par sagatavošanas darbu!

Paldies Alūksnes novada vidusskolas kolektīvam par sportiskajiem svētkiem un Apes novada Sociālā dienesta vadītājai Maijai par sadarbību, lai komanda nokļūtu Alūksnē!

 


“Raibās rudens putras vārīšana”

Šī otrā oktobra nedēļa bērnudārzā pagāja Putras dienas gaidīšanā, jo tik daudz kas jāpaspēj. Kopā ar vecākiem jāuzraksta katram savas ģimenes garšīgākā putra. Jāizpēta kādas putras iespējams izvārīt no veikalā piedāvātajiem produktiem. Jānoskaidro, kāpēc rīsa kastīte maksā atšķirīgi no griķu kastītes, kaut arī svars ir vienāds? Kas nepieciešams, lai paši izvārītu putru? Bet pats galvenais, jāvienojas kādu putru vārīt un cik daudz katras sastāvdaļas likt. Kaut arī rīts bija lietains, bērni ar pašu vai ar vecāku palīdzību izvēlētām tautas dziesmām aicināja:

Nāciet, bērni, klausīties,
Kā dzied putra kambarī!
Pieniņš dzied, kunkuls velk
Putraimiņi trallināja .

Mūsu putrai nebija plānots dziedāt kambarī , bet uz ugunskura laukumā. Noklausījušies bērnu sagatavotos priekšnesumus, sagaidījuši gaišāku debess malu bez lietus,devāmies laukā.

Bērni kopā ar skolotājām bija novienojušies par 4 graudaugu “Raibo rudens putru”, sasvēruši pēc Klāva mammas receptes norādīto putraimu daudzumu. Skolotājas sameklējušas lielo katlu un karoti, putras vārīšana varēja sākties. Darbiņu un darīt gribētāju pie putras vārīšanas bija pietiekoši, lai izveidotos rinda. Pacietīga rinda…. Kad daļa raibo putraimu bija sabērti katlā, parādījās arī noslēpumainais kunkuls, ko bērni nebija redzējuši. Apskatījām to, izmuzicējām ar dažādām karotēm uz tukšajām bļodām un gaidījām gatavo putru… līdz sāka līt.

Lai būs putra, kāda putra,
Putra būs vakarā

Kamēr bērni gulēja diendusu, putra atpūtās lielajā katlā līdz launagam. Un nu bija tas brīdis klāt , kad par savu izdomāto, izvārīto putru var teikt : “Kas var būt labāks par šo?!”

Iluta Apine
PII Vāverīte vadītāja

“Miķeļdiena sētiņā!” – tā Miķeļdienā skolotājas aicināja bērnus un vecākus uz dažādām aktivitātēm, lai iepazītu latviskās tradīcijas un veidotu jaunas.

Līdz Miķeļdienas sākumam katras grupas bērni kopā ar vecākiem no dabas veltēm veidoja vienu no izvēlētām latviskajām rudens zīmēm. Rīts iesākās ar kopējām Miķeļdienas rotaļām, dziesmām un skaisti bērnu norunātiem dzejoļiem un tautasdziesmām par rudeni. Laukumā bērniem bija jāatrod no dārzeņiem izveidotās Jumīša zīmes un jāiezīmē savās darba kartēs.

Pusdienlaikā gr. “Vāverēni“ devās uz burkānu vākšanas talku pie skolotājas Ivetas, gr. “Kodoliņi” devās ekskursijā pa dabas taku, bet vismazākie “Riekstiņi” devās pirmajā garajā pastaigā, nesot rudens veltes ponijiem. Paldies, Aritai Līvai par atļauju ciemoties pie ponijiem !

Iluta Apine
PII Vāverīte vadītāja

 


2. septembra rīta puse iestādē sākās ar jautro brīdi “Nāc un pievienojies mums!”, kurā skolotājas pārsteidza bērnus ar izrādi “Gliemezīša draugi”.


 

12. septembra vakarpusē iestādē notika šī mācību gada pirmais vecāku saliedēšanās pasākums, akcentējot tēva lomu “Kopā mēs ar tēti!”

Šim pasākumam veselu nedēļu kārtīgi gatavojās bērni, vecāki un iestādes kolektīvs . Bērni gatavoja taustāmus un ēdamus pārsteigumus vecākiem , tēti asināja lāpstas, jo uzdevums bija zināms – rotaļu laukumā jāizveido garāka velo trasīte! Mammas steidza novākt dārzā izaudzēto, jo “Draudzības zupai” bija jāatnes viena zupas sastāvdaļa. Skolotājas rūpējās par sportiskām aktivitātes, lai bērniem ar vecākiem vēl pēdējās rudens dienās ir iespēja pasportot.

12. septembra vakarpusē ap 17.00 bērnudārza laukumā sāka valdīt liela rosība. Tik daudz lāpstas mūsu teritorijā nav bijušas pat būvniecības laikā! Sākumā kautrējoties, vai tikai es nebūšu vienīgais, vēlāk jau tēta un dēla lāpstas , lepni nesot tēti veidoja lāpstu parādi netālu no veicamā darba vietas.

Kamēr notika iepazīšanās, iedziedāšanās un iesildīšanās aktivitātes lietutiņš mēģināja atgādināt par rudens tuvošanos. Kaut arī ik pa brīdim uzlija, ieplānotais darbs tika padarīts ātri. Tēviem jautri darbojoties un vienam otru uzmundrinot rakšanas darbos, bērniem tika ierādīts darba tikumus un īstenots mazais bērnu sapnis – garāka velo trasīte! Mammas un skolotājas rūpējās par siltas zupas šķīvi strādniekiem.

Paldies bērniem , vecākiem un darbiniekiem, kas ar savu darbu palīdzēja realizēties saliedēšanās pasākumam! Šī diena atbilda sakāmvārdam “Daudz rociņu, daudz kājiņu lielu darbu padarīja!

 


Nelieks ieskats 2018./ 2019.mācību gada aktivitātes (268 KB, pdf)

2016./2017.mācību gada aktivitātes (661 KB, pdf)

2015./ 2016.mācību gada aktivitātes (2 MB, pdf)

2014./2015. mācību gada aktivitātes (3 MB, pdf)


 

Apes PII “Vāverīte” šajā mācību gadā iesaistās Vides aizsardzības projektos:
*ZAAO organizētajā otreizējo materiālu vākšanas akcijā “DAbai labu darīt”
*Zaļās jostas organizētajā bateriju vākšanas akcijā  “Tīrai Latvijai”
(Sīkāka informācija pie grupu skolotājām)

 

Projekti

Apes PII “Vāverīte” ir starp 100 izglītības iestādēm, kas piedalīsies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Kompetence ir komplekss jēdziens, kas sevī ietver zināšanas, prasmes un attieksme. Tikai tad, kad bērns saprot, ka tas viņam ir vajadzīgs vai vērtīgs, tas kļūst par ikdienā prasmīgi pilietojamu prasmi un attieksmi. 

Projekta īstenošana sāksies februārī, kad ar projekta atbalstu kopīgi tieksies pirmsskolas skolotājas, lai kopīgi plānotu, diskutētu un rastu labākos risinājumus mācību darba organizēšanai un bērnu sasniegumu vērtēšanai.  
Šajā procesā aicināti iesaistīties arī vecāki, jo atbildīgi par izglītības nodrošinājumu esam mēs visi. Tādēļ būsim aktīvi, lai veidotu jauno izglītības modeli kā labāko un pieņemamāko bērniem!

 Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” līdz ar jauno mācību gada sākumu  kopā ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas,Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt jaunu ERASMUS +  programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”.

Projekta pamatideja ir saistīta ar veselīgas ēšanas kultūras popularizēšanu bērniem  kā veselīga dzīvesveida daļu jau no pirmajiem dzīves gadiem visa mūža garumā.

 

Aicinām visus bērnus un viņu vecākus atbalstīt iestādes aktivitātes projekta ietvaros un līdzdarboties, lai mēs visi kopā gūtu pēc iespējas lielāku gandarījumu par paveikto projektā.

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 


 

Projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātes 2015./2016. mācību gadā

projekta “Veselīgais ceļojums” foto galerijas:

Mobilitāte Aradā, Rumānijā 13.-17.11.2011.
Mobilitāte Ankarā, Turcijā 25.-29.03.2012.
Mobilitāte Apē, Latvijā 03.-07.06.2012.

Dalīties:
26. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen