Amatiermākslas kolektīvi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Jauktais koris “Ape”
Vadītāja: Sandra Oto
Dibināts: 1948.gadā

Apenieši vienmēr ir bijuši draugos ar dziesmu. Daudziem tas nozīmē gūt sirdsprieku un sirdsmieru. Kad cilvēks dzied, viņa dvēsele atveras dziesmu nozīmē atdot tai sevi un reizēm tās labā atteikties no mierīgām stundām ģimenes lokā, no darbiem, kas mēģinājumu vakaros paliek nepadarīti… Tas nozīmē arī justies drošam un stipram kopā ar citiem – tādiem pašiem kā tu, dziesmai ziedoties gribošiem un varošiem. Būt kopā korī – tas ir liels spēks. Kordziesma Apē skan jau vairāk kā astoņus gadu desmitus. Taču par kora atjaunotni ir uzskatāms 1948.gads, kad uz pirmo mēģinājumu sanāk 73 dziedātāji. Šajā laikā kori vada Jānis Rauziņš un Jānis Blūms. Pa šiem gadiem ir bijuši daudzi kora diriģenti, un par viņiem visiem dziedātājiem ir sakāmi daudzi labi un silti vārdi. Kopš 1989.gada jaukto kori „Ape” vada diriģente Sandra Oto, kas ar savu enerģiju un sirdsdegsmi spēj ap sevi pulcēt cilvēkus, kuri mīl dziesmu un iemācīt viņiem dziedāt. Jauktā kora dalībnieki aktīvi piedalās dažādu svētku organizēšanā pilsētā, ir atvērti jaunām idejām, notikumiem. Kolektīvs ir piedalījies dažādu kultūras projektu realizēšanā – INTERREG III A „Kultūras integrācija jaunajā ES pierobežā”, „Ar Dāvja Ozoliņa vārdu”, „Kultūru dialogi Vidzemē”, Biedrības „Eiroreģions „Pleskava- Livonija” projektā Mazie dziesmu un deju svētki „Dzied vien dziesmiņ’”. Ir uzvests koncertuzvedums „Gaismas atgriešanās”. Jauktais koris „Ape” ir arī Dziesmu svētku dalībnieks un šie ir paši lielākie svētki kolektīvam. Ik gadu kolektīvs piedalās Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā. Labprāt dodas ciemos pie kaimiņiem Igaunijā. Jauktā kora „Ape” dalībnieki dzied sev par prieku un priecājas, ja spēj aizkustināt skatītāju un klausītāju sirdis.  un sejā staro gaišums… Būt draugos ar 


 

Apes sieviešu vokālajā ansamblī
Vadītāja: Sandra Oto
Dibināts: 1989.gadā

Apes sieviešu vokālajā ansamblī dzied 12 sievietes. Lielāka daļa dalībnieču dzied no tā izveidošanas brīža, piepulcējot sev klāt vēl savas meitas, un ik pa brīdi vēl kādu jaunu dziedātāju. Kolektīvs ir ļoti saliedēts un draudzīgs. Savā pastāvēšanas laikā, tikai vienu reizi ir izpalicis labākā kolektīva diploms Alūksnes rajonā. Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ir spēcīgākais Apes un Alūksnes novados. Ansamblis dzied jau 27 gadu. Piedalās dažādos pilsētā rīkotajos pasākumos, neatsakās arī no dažādām trakulībām un dullībām. Dziesmu pūrs kolektīvam ir ļoti bagāts un daudzveidīgs, sākot ar latviešu tautas dziesmām, skanīgajām Raimonda Paula dziesmām un beidzot ar liturģiskām dziesmām.
 Video no Latvijas vokālo ansambļu konkursa 2011 fināla

             

 

Senioru ansamblis “Dziesmas mūžs”
Vadītāja: Sandra Oto
Dibināts: 2006.gadā

Ansamblī dzied sievietes, kas sasniegušas pensijas vecumu. Agrāk dziedājušas jauktajā korī, tradīciju ansamblī, tagad labprāt apmeklē ansambļa mēģinājumus un dzied priekš sevis un priecājas, ja ar savām dziesmām spēj iepriecināt arī citus. Aktīvi piedalās blakus pagastu veidotajos koncertos.

                 

 


 

Līnijdeju grupa „Īstās meitenes”
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2003.gadā

Līnijdeju grupa „Īstās meitenes” izveidojās 2003.gada 23.novembrī. No sākotnējām 50 dalībniecēm pēc pirmās sezonas palika vien 20, tāpēc radās šāds nosaukums. Līnijdeju grupā dejo 11 sievietes. Trešdienu vakari pieder viņām, kad ātros deju ritmos vadītāja liek izpildīt vienādus deju soļus. Vadītāja un dalībnieces ir ļoti radošas. Katru gadu tiek organizēti svētki līnijdejotājiem no tuvākām un tālākām Latvijas vietām ar interesantām tematikām – Tautu draudzības vakars, Satiksimies džungļos, Balle pilī u.c.. Kolektīvs aktīvi piedalās līnijdeju grupu vakaros Apes, Smiltenes un Valkas novados, kā arī katru gadu piedalās  Apes pilsētas svētkos. Deja ir tā, kas meitenēm palīdz uzlabot omu, izrauties no ikdienas, būt kopā lai pasmietos, parunātos un, protams, dejotu.        

 Līnijdejas var dejot  jebkurā vecumā, neuztraukties par deju partnera iztrūkumu un būt fiziski un sabiedriski aktīvam.      

 

 


 

Deju kopa „Metenis”
Vadītāja: Edīte Dauškane
Dibināts: 1986.gadā

Deju kopa „Metenis” dibināta 1986.gada 11.novembrī. Apes puišiem, kuri bija atgriezušies no dienesta armijā, ļoti gribējās dejot. Par partnerēm viņi aicināja meitenes no vidusskolas. Par vadītāju – Edīti Dauškani. Tā izveidojās ļoti draudzīgs kolektīvs, kurš spēja iestudēt daudzas skaistas un grūtas latviešu un arī cittautu dejas.

Kolektīva nosaukums „Metenis” tiek pieņemts no 1995.gada. „Metenis’’ piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kā arī skaistajos svētkos „Rīgai – 800”. 2001.gadā izveidojas deju kopas „Metenis” vidējās paaudzes grupa, kurai strādājot ar lielu prieku un atdevi jau nākošajā gadā izdodas „iekarot” savu vietu lielo Deju svētku laukumā un 3. vietu tautas tērpu skatē. Sākot ar 2002.gadu „Metenis” ir piedalījies Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu svētkos Gulbenē, Bauskā, Valkā un Valmierā. Tieši „Metenis” ir aizsācis Meteņdienas svinēšanas tradīciju Apē – sākumā veidojot kopīgus koncertus ar saviem draugiem: Priekuļu „Miķeli”, Trikātas „Abulu”, Stāmerienas „Pogu”, Malienas, Jaunannas un Liepnas dejotājiem, bet pēdējā laikā svinības notiek visu dienu – ar jautru vizināšanos no kalna, cūkas auss un putras baudīšanu, kā arī ar sadančiem vakarā. „Metenis” labprāt atsaucas uzaicinājumam koncertēt arī pie kaimiņiem Igaunijā. Šie izbraukuma koncerti ļoti saliedē kolektīvu, sajūtot igauņu draugu sirsnību un atsaucību, dalībnieki jūtas ļoti novērtēti un vajadzīgi. Šī draudzība ļauj labāk iepazīt kaimiņu tautas kultūru un paražas. Ar savu darbību deju pulciņš ir palīdzējis Apes tautas namā realizēt vairākus projektus: „Meten’s nāca pār kalniņu”, „INTERREG III „Kultūru dialogi Vidzemē”, Biedrības „Eiroreģions „Pleskava Livonija” mazajā projektā ”Dzied vien’ dziesmiņ”. Pašlaik kolektīvā dejo dalībnieki no 19 līdz 45 gadiem, taču tas netraucē būt draudzīgiem, saprast vienam otru un uzdzirkstīt patiesā dejas priekā. Kolektīva devīze ir vadītājas vārdi: „Nekad nav kalngals – vienmēr var vēl labāk!”

 


 

Senioru deju kopa„Vīgrieze”
Vadītāja: Edīte Dauškane|
Dibināts: 2002.gadā

2002. gada 21.novembrī uz savu pirmo nodarbību Apes tautas namā pulcējās pavisam jauna žanra pulciņš – senioru deju pulciņš, kura vadītāja ir Edīte Dauškane.Latvijā šī kustība bija izveidojusies nesen, bet, laikam ritot, nodarbošanās ar deju gados vecākām kundzītēm kļuva ļoti populāra. Sākumā Apē bija divpadsmit dalībnieces, kas nebaidījās, nekautrējās, uzticējās un vēlējās sevi apliecināt dejā. Grupas sastāvs pa astoņiem gadiem ir nedaudz mainījies, pašlaik kolektīvā ir 19 dejotājas.Pulciņa nosaukums netapa uzreiz darbības sākumā, vārdu „Vīgrieze” pieņēmām 2004.gada oktobrī. Kāpēc gan mums, dzīvojošām Vidzemē, skaistās Vaidavas krastos, nesaukties to puķu vārdā, ar kuru smaržu vasaras vidū tik pārbagāts katrs meža un pļavas ieloks?„Vīgriezi” pazīst un zina visos Latvijas novados, jo kolektīvs piedalījies festivālos Jūrmalā , Ventspilī , Sabilē , Valkā , Ogrē , Jelgavā un daudzos jo daudzos draudzības koncertos citur , arī Igaunijā. Kuplu dejotāju pulku ,,Vīgrieze” pulcējusi pie sevis trīs vasaras pēc kārtas ( 2006.,2007., 2008. g.) festivālā „Rožu valsis Apē.

Kopā dejotājas satur ne tikai deja, bet arī kolektīva tradīcijas – kopīgi svētki, dzimšanas dienas, spēka vārdi gūtā brīdī.

 „Vīgriezes” devīze ir – „Kamēr dejo – tikmēr jauns!”

 


 

Apes pūtēju orķestris
Vadītājs: Jānis Teters
Dibināts: 1969.gadā

Apes pūtēji ir vissenākais kolektīvs Apē. Pūtēju orķestris Apes pusē darbojas jau no 1869. gada 29.janvāra. Šobrīd ir palikuši 9 vīri cienījamos gados, kuri ir uzticīgi saviem instrumentiem un mūzikai. Apes pūtēji ir iemīļoti visos senioru pasākumos gan Apes, gan Alūksnes novadā. Ar savu spēli viņi cilvēkos raisa patīkamas atmiņas par jaunības laikiem, zaļumballēm un šķūņa ballēm. Apes pūtēji nav profesionāļi, savu instrumentu spēli ir apguvuši pašmācības ceļā kopā ar izciliem vadītājiem Edvīnu Palkavnieku un Gunāru Pāvulu.

                             pūtēji

 


 

Deju kolektīvs “Nebēdnieki”
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2015.gadā

 

 


 

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Mazie Nebēdnieki”
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2016.gadā

 


 

Bērnu tautisko deju kolektīvs ”Nebēdiņa” 3 -5 gadi

Vadītāja: Dace Ķelpe

Dibināts: 2019. gadā


 

Bērnu un jauniešu vokālā grupa
Vadītāja: Sandra Oto
Dibināts: 2015.gadā

 


 

Kapela ”Ope”

Vadītāja: Sandra Oto

 

 

Dalīties:
20. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen