Gaujienas tautas nams

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ēka, kurā atrodas Gaujienas tautas nams, ir viena no lielākajām 19.gs. barona fon Vulfa muižas ansambļa ēkām, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2753, un ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau vairāk nekā 180 gadus. Muižas ļaužu dzīvojamā ēka celta 1838. gadā, vēlāk tautā saukta par „špricmāju”, jo ēkas dienvidu galu piemēroja barona fon Vulfa 1886. gadā nodibinātās brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vajadzībām ar uzbrauktuvi otrajā stāvā. Tur parasti ugunsdzēsēju biedrībai notika balles.

No 1952. gada šinī ēkā uzsāka darbību Gaujienas tautas nams ar aktīvu amatiermākslas kolektīvu saimi – jaukto kori, etnogrāfisko ansambli, kapellu, deju kolektīviem, daiļamatnieku pulciņiem u.t.t. 70- gados ēkas trešajā stāvā tika izveidota kino telpa, no kuras zālē tika rādītas dažādas filmas. Tautas nama ēka pieder pie Gaujienas muižas pils ansambļa, kam piemīt īpaša vēsture. 2018. gadā ēkai svētki – 180 gadi. Ēku regulāri apmeklē daudz cilvēku, tā ir izveidojusies par Gaujienas kultūras centru, jo tajā atrodas pagasta bibliotēka, INFO centrs, Gaujienas un Virešu bāriņtiesa un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas bibliotēka.

Gaujienas tautas nama misija ir atbalstīt radošo daudzveidību kultūras jomā un sabiedrības aktīvu līdzdalību kultūras procesos, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Gaujienas tautas nams darbojas, kā izglītojošs un izklaidējošs centrs, sniedzot iespēju pilnveidoties un izglītoties dažāda vecuma vietējiem iedzīvotājiem.

Gaujienas tautas namam izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Harglas, Lahedas, Vastselīnas, Lullemae, Monistes un Misso pagastiem Igaunijā. Tautas namam ir ļoti laba sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm. Pasākumi tautas namā tiek veidoti visu paaudžu interesēm un iespējām. Tiek rīkotas izstādes, koncerti, teātra izrādes, tematiski atpūtas pasākumi, festivāli , konkursi un nometnes.

Gaujienas tautas nama amatierkolektīvu saime ir atgriezties savās mājās.

Gaujienas tauta nama ēka, kas ir viena no Gaujienas muižas ansambļa  ēkām  šogad svin 180 gadu jubileju. Ar 2018. gada janvāra mēnesi tika uzsākti ēkas  jumtu un bēniņu pārseguma remonti, kas ilga desmit mēnešus. Darbus veica  būvnieku apvienība “RRCI” no Gulbenes .

Ēka šogad  uz savu jubileju ieguva jaunu jumta segumu. Tā  ir liela dāvana mums visiem uz Latvijas simtgadi.

Visa lielā amatierkolektīvu saime ir atgriezties savās mājās un savu darbību turpina – sieviešu  un vīru vokālie  ansambļi, bērnu tautas deju kolektīvs “Kastanītis”, pirmsskolas deju kolektīvs ’’Sīči’’, līnjdeju kolektīvs ’’Stand up’’, senioru dāmu deju kolektīvs ”Sinda”  un  amatierteātris ‘’Kaķu nams’’.

Kontakti

Adrese: „Pilskalni”, p/n Gaujiena, Smiltenes novads, LV- 4339
Tālruņi: +37126179320

E-pasts: [email protected]
Gaujienas tautas nama vadītāja:  Laima POŠEVA

Norēķinu rekvizīti

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009067337,
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591

 


Darba laiks:

Pirmdiena    08:30 -17:00
Otrdiena       08:30-16:00
Trešdiena     08:30-16:30
Ceturtdiena  10:00-18:00
Piektdiena    08:30-16:00


 

Gaujienas tautas namā  2020./2021. gadā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi, kuros piedalās  dažāda vecuma Gaujienas pagasta , tuvējo pagastu un kaimiņu novada iedzīvotāji: 

1.Tautisko deju kolektīvs „Kastanītis” 5.-9.klasei, vadītāja Dace Ķelpe
2. Pirmsskolas deju kolektīvs “Sīči, vadītāja Dace Ķelpe
3. Bērnu deju kolektīvs “Mazais kastanītis”, vadītāja Dace Ķelpe
4. Vīru vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Dāve
5. Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne
6. Senioru dāmu deju grupa „Sinda”, vadītāja Ženija Daudziete
7. Līnijdeju grupa „Stand up’’, vadītāja Dace Ķelpe
8. Amatierteātris „Kaķu nams’’, vadītāja Ivita Keiša

 

 


???????????????????????????????

 

Estrāde šobrīd ir slēgta.
Vasaras sezonā  no jūnija  līdz septembrim visas kultūras dzīves aktivitātes notiek “Egļukalna” estrādē: koncerti, dažādi festivāli, zaļumballes, brīvdabas izrādes.

Mūsu estrādi iecienījuši gan mūziķi un aktieri, gan tūristi un atpūtnieki, gan lielie un mazie gaujienieši.

Tā ir ļoti plaša, akustiska un spēj uzņemt vairāk kā 1000 skatītāju, jo estrāde atrodas pie Gaujas.

 


 Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi Apes novada iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai.

Maksas pakalpojumi


 

Gaujienas tautas nama nolikums


Dalīties:
30. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen