Amatiermākslas kolektīvi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Vīru ansamblis
Vadītāja: Ilze Dāve
Dibināts 2015.gadā

Vīru vokālais ansamblis savu darbību uzsāk 2015.gada 13.novembrī.  Kolektīvs  savā pastāvēšanas laikā ir iestudējis daudz dziesmas un uzstājies dažādos koncertos un pasākumos, kā arī piedalījies ansambļu skatēs. Ansamblim ir ļoti cieša sadarbība ar Gaujienas sieviešu vokālo ansambli un Trapenes sieviešu kori, kopīgi uzstājoties koncertos savā un kaimiņu novados, kā arī  Igaunijā,  Minsterē un Maskavā. Repertuārs ir ļoti plašs, tajā iekļautas patriotiskas dziesmas, tautas dziesmas, humoristiskas un, protams, par mīlestību.

 


 

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja: Dagnija Pakalne
Dibināts: 2000. gadā  

Viens no ilggadējiem pašdarbības kolektīviem. Ansamblī dzied 7 radošas, jaukas un atraktīvas sievietes, kuras ir nerimstošā procesā par mākslinieciskā snieguma pilnveidošanu. 2015.gadā 13.novembrī ansamblis svinēs 15 gadu jubileju. Visus šos gadus ansambli vada Dagnija Pakalne. Gadiem ejot, ansambļa sastāvs ir mainījies, tomēr četras dalībnieces dzied ansamblī joprojām, no tā pirmās dienas. Ansambļa repertuārs ir daudzveidīgs un interesants, bet visvairāk dziesmas skan par laimi, prieku un mīlestību. 15 gadu laikā izdziedātas gan dažādu komponistu darbi, gan latviešu tautas dziesmas, gan arī pašas ansambļa vadītājas D.Pakalnes rakstītas dziesmas.

Sieviešu vokālais ansamblis 2017./2018.g.sezona ir bijusi raiba. Esam piedalījušās dažādos pasākumos. 
Gan Ziemassvētku koncertos, gan Valentīndienas ansambļu sadziedāšanās koncertā, Ansambļu sadziedāšanās spēlē Mierkalna tautas namā, Gaujienas senioru dāmu kolektīva “Sindas” jubilejas pasākumā, dziedājušas O.Vācieša Gaujienas pamastskolas projekta “Erasmus+” dalībvalstu dalībniekiem – par ko viņi ļoti priecājās, ka latvieš tautas dziesmas Līgo svētku ieskaņā ir tik skaistas un skanīgas, dziedājām Muižas svētkos Gaujienā. 
Protams, neizpalika Vokālo ansambļu skate Apes novadā.
Bet galvenais notikums vasarā ansamblim bija piedalīšanās pierobežas projektā Krievijā, Sebežas pilsētā. Izbaudījām kaimiņvalsts dažādību, redzējām kā dzīvo un kultūru bauda tur, kā visi kolektīvi Krievijā uzstājās ar fonogrammu, bet mēs bijām vienīgās, kas dziedāja bez pavadījuma un “dzīvajā”, par ko saņēmām lielas uzslavas un milzum daudz aplausus.  Tas bija neaizmirstams un skaists piedzīvojums.

 

Aicinām savā pulciņā vēl kādu dziedātāju ar skanīgu balsi un mīlestību uz dziesmu!    

 


 

 Līnijdeju kolektīvs “Stand up”
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2002.gadā 

Laikā, kad Latvijā ienāca „country” stils arī Gaujienā tika nodibināts līnijdeju kolektīvs, kas aktīvi darbojas jau 13gadus. Apgūtas gandrīz 500 dejas. No 2004.gada Gaujienā tika rīkoti līnijdeju festivāli. 2007.gadā notika Alūksnes, Gulbenes un Valkas rajonu līnijdeju kolektīvu mācību semināri Gaujienas tautas namā. Dejotājas aktīvi, radoši un ar izdomu iesaistās dažādos vietējos pasākumos. Dejas ir visām vecuma grupām un gaumēm. Līnijdejotājas ir piedalījušās līnijdeju pasākumos Alūksnē, Lejasciemā, Valkā, Valmierā, Apē, Trapenē, Virešos, Palsmanē, Smiltenē. Ļoti jauka sadarbība ir izveidojusies ar Igauniju kolektīviem – Harglas, Misso, Lahedas, Lullemae, Vastselīnas.

2018.gadā kolektīvs piedalījās Starpnovadu līnijdeju un mūsdienu deju grupu saietā “Mūsdienu un Līnijdeju Ritmos’’  Viļakā

„Stand up” desmit jautrās dejotājas jau septiņpadsmit gadus vieno dejotprieks, draudzīgais kolektīvs ar jau zināmām tradīcijām un veselīgu humora dzirksti.

 Līnijdejotāju rindās laipni tiek gaidīti jauni dalībnieki.

 

 


 

Senioru dāmu deju kolektīvs „Sinda”
Vadītāja: Ženija Daudziete
Dibināts: 2003.gadā

Ierosinājums dibināt dāmu deju kolektīvu nāca no tautas nama vadītājas Laimas Poševas. Pirmo reizi kopā sanāca 8 dāmas, bet jau pēc pusgada darbības mēs bijām jau 12, un vēl pēc neliela laika 16 dejotājas. Ir izdejotas neskaitāmas dejas dažādos festivālos visā Latvijā. Pirmais festivāls, uz kuru aizbraucām „Jebkurā vecumā prieks dejot” Vecpiebalgā. 2006.gada 3.jūnijā Gaujienas „Egļukalna” estrādē tautas nams rīkoja senioru deju festivālu „Vasariņas svētkus” mums bija gandarījums uzņemt 23 kolektīvus no visas Latvijas vietām Esam lustīgs, saprotošs kolektīvs. Uzmundrinām cits citu, pasmejamies pašas par sevi. Esam ļoti priecīgas, ka 2014.gadā mums ir piebiedrojušās 3 dejotājas, kas ar savu lustīgumu neļauj nokārt degunus .Esam ļoti atraktīvas un cenšamies nokļūt uz visiem pasākumiem, kur mūs aicina. Tā esam izdejojušas deju grīdas Siguldā, Sabilē, Ventspilī, Rīgā, Jelgavā, Carnikavā, Jūrmalā, Valkā, Balvos, Baldonē un daudzās citās Latvijas vietās. Sniedzam koncertus Igaunijā – Harglā, Lahedā, Misso un Vastselīnā. No 2006.gada 8.maija, kad tika dibināta biedrība „Latvijas Senioru Deju apvienība”, esam tās sastāvā.
2015.gadā 18.jūlijā Gaujienas Egļukalna estrādē notika Vidzemes senioru deju un dziesmu festivāls „Vasariņas vidū!”, kurā piedalījās dalībnieki no 10 Latvijas novadiem un tā jau trīs gadus pēc kārtas, mēs rīkojam lielo sadancošanos Gaujienā. 2018.gadā draugu pulkā kolektīvs SINDA ar skaistu koncertu atzīmēja savu jubileju “Dzīve, kā tauriņa deja”.

 Izdejoti 15 gadi, kurš to var pateikt, vai tas ir daudz vai maz. Tas pietiekami daudz, lai šo gadu laikā iemācītos neskaitāmu deju soļus, piedalītos koncertos, festivālos visā Latvijā. Protams SINDAS dejotājas ir sadraudzējušās ar ļoti, ļoti daudziem deju kolektīviem no citiem Latvijas novadiem. Šajos piecpadsmit gados kolektīvā ir dejojušas vairāk kā 30 dalībnieces, šobrīd 10.

Kopš 2019. gada 7.oktobra kolektīva vadītāja ir Ženija Daudziete.

Deju grupa ”SINDA” 2020.gada 2.martā devās uz Baltkrieviju, lai piedalītos ”MASĻEŅICAS” svinībās.

Kolektīvs, protams, arī ticis pie jauniem, skaistiem, elegantiem tērpiem.

Lai dejotājām arī turpmāk ir enerģija, veselība un dejot prieks.

 


 

Bērnu tautisko deju kolektīvs „Kastanītis”

6.-9.klasei
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2013.gadā

Bērni dejo jau no 4 gadu vecuma, apgūstot dažādus deju soļus un dejas, līdz kolektīva dalībnieki nolēma dejot tautiskās dejas. 2014.gada kolektīvs ir pierādījis sevi Alūksnes un Apes novada skolēnu tautas deju skatē, iegūstot pirmo pakāpi. Iesaistās dažādos pasākumus ne tikai sava pagastā, bet arī novada mērogā un tuvāko kaimiņu novados. Kolektīvā piedalās 18 dalībnieki .2014. gada oktobrī kolektīvs ieguva nosaukumu „Kastanītis”. Piedalījās 2015. gada XI Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

2020.gada 22. februārī Gaujienas tautas nama amatierkolektīvi – tautas deju kolektīvs “Kastanītis”  – piedalījās Igaunijas Neatkarības dienas koncertā Harglā

 

 

 


Bērnu tautisko deju kolektīvs ”Mazais Kastanītis” (6g. – 3.kl.)

Vadītāja: Dace Ķelpe

 


Pirmsskolas deju kolektīvs “Sīči” (3 g – 5 g)
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 1998.gadā   
 

Paši pirmie dejotāji ir izauguši lieli, bet viņu atvasītes turpina dejot. Pirmsskolas deju grupā „Sīči”,  bērni dejo jau no 3 gadu vecuma, apgūstot dažādus deju soļus un dejas.

Aktīvi piedalās dažādos koncertos un konkursos;

  • Tautisko deju kolektīva “Kastanītis” sadancī
  •  ”Māmiņdienas” koncertos
  •  Lieldienu  aktivitātēs
  • Mazo vokālistu koncertā
  • “Balto galdautu svētkos”
  • Apes novada ”Bērnu svētkos”

Amatierteātris „Kaķu nams”
Režisore Ivita Keiša

Dibināts 2008.gads

Kolektīvā šobrīd iestudējumos iesaistīti 12 aktieri, pamatā kolektīvu veido jauni dalībnieki, vecumā 24 un  65 gadu vecumam. Kolektīvs ir apņēmības pilns iegūt savu vietu amatierteātru saimē. Režisore, ņemot vērā savu aktieru dotības, lugas raksta pati. Jaunākās izrādes „Zelta zivtiņa”, „Laimīga”, „Doerble house”. Ar saviem iestudējumiem priecē Gaujienas ļaudis, kā arī Trapenes, Apes, Palsmanes, Veclaicenes, Jaunlaicenes, Zeltiņus, Ilzenes Zvārtavas teātra mīļotājus. Kolektīvs ir atvērts visiem, kuriem ir tuva skatuve un iestudējuma aktieriskais process. 2010.gadā kolektīvs piedalījās Cesvainē teātru festivālā. Aktīvi iesaistās Lieldienu pasākumu rīkošanā un Ziemassvētku radošo darbnīcu organizatori.

2018.gadā nozīmīgs gads kolektīvs jūlijā aktīvi iesaistījās ‘’Teātra diena Gaujienā”  pasākumā rīkošanā , oktobrī piedalījās Madonas novadā rīkotā teātru festivālā, bet uz kolektīva 10 gadu jubileju nolēma pirmo reizi piedalīties Alūksnes un Apes novada amatierteātru skatē ar izrādi “Kadru maiņas operators” Elgas Rācenes režijā C grupā ieguva 2. pakāpi.

Top jaunas izrādes uz ”joku mēnesi” aprīli un ”Teātra diena Gaujienā- 2019” 20.jūlijā.

Amatierteātris  ’’Kaķu nams’’ 2020.gada februārī nosvinēja 10 gadu jubileju , bet 8.martā Apes novada kultūras iestādēs aicināja uz Sieviešu dienas veltītu koncertprogrammu ”Viss sākas ar smaidu”. Augustā piedalījās ’’Teātra svētkos’’ – Dikļos.
 Ar 2020.gada 1.oktobri režisores darbu pārņēma viena no amatierteātra dalībniecēm Ivita Keiša.

„Cilvēks top labāks, ja vari darīt ko vēlās. Dziesma, deja, teātra spēlēšana, ja to darām no sirds, ir kā zemē iemesta saulespuķes sēkliņa. No tā rodas varena puķe, spilgtā krāsā, kameņu un putnu dāsna aicinātāja, nenogurstoša saules meklētāja. Lai mums izdodas arī turpmāk, plaukt, ziedēt un iepriecināt sevi un skatītājus.”

 

 

 

Dalīties:
6. jūnijs, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen