Amatiermākslas kolektīvi

Print Friendly, PDF & Email

 

Sieviešu koris “Trapene”
Vadītāja: Ilze Dāve

 

Kora vēsturiskās saknes meklējamas 1966.gadā, kad sadaloties jauktajam korim savu darbību uzsāka sieviešu koris. Ar minimālām izmaiņām tas darbojās līdz 1980.gadam. 1990.gada rudenī pilnīgi jaunā sastāvā savu darbību atsāka Trapenes sieviešu koris. Daudzus gadus kora diriģents ir bijis Gunārs Pāvuls, no 2003.gada kori vadīja Ineta Maltavniece, 2008-2009. gadam Ina Java, pēc nelielas atelpas 2010. gada 14.oktobrī koris atsāk savu darbību ar diriģentu Zinti Cepurnieku. Kopš 2013. gada oktobra kora diriģente ir Ilze Dāve.

Koris ir piedalījies skatēs, veiksmīgi izcīnot tiesības piedalīties Rīgai- 800, Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, tautas tērpu skatē, kā arī daudzos koru koncertos Latvijā un Igaunijā.
Pēdējais notikums -pateicoties diriģentes Ilzes Dāves neatlaidībai un kultūrkapitāla fonda atbalstam sieviešu koris “Trapene” dodas uz Adventes koru festivālu Prāgā Čehijā.

 


 

Popgrupa „Mondo”
Vadītāja: Ina Java

 

 

 


Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”                 
Vadītāja: Ina Java

 

 

 


Muzikālā apvienība “Atmoda”
Vadītāja: Ina Java

 

 

 

 

 

 

 


Vīru vokālais ansamblis “Runči”

Vadītāja: Ina Java


Amatierteātris “Kurmis”

Vadītāja: Ina Java

 


Skolēnu koris

Vadītāja: Ina Java

Dalīties:
14. janvāris, 2020, Madara Tjuksa
lveerudeen