Amatiermākslas kolektīvi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Sieviešu vokālais ansamblis 

Vadītāja Sandra Oto
Dibināts 2016.gadā

 


 

 

Senioru vokālais ansamblis “Melodija”

Vadītāja: Irēna Auziņa
Dibināts 2010. gadā 

Ansamblī dzied aktīvākās Virešu pagasta pensionāres, kas ar lielāko prieku apmeklē visus kultūra pasākumus pagastā un ar lielu atbildības sajūtu gatavojas tiem. Dāmas ar lielu degsmi un atbildības sajūtu gatavojas ikgadējām ansambļu skatēm.

2014. gada 22. februārī ieguva pirmās pakāpes diplomu Alūksnes un Apes novadu senioru vokālo ansambļu skatē

2014. gada 26. aprīlī ieguva otrās pakāpes diplomu II Latvijas Senioru vokālo ansambļu konkursā „Jānim Cimzem – 200”.

         Senioru_skate1

 


 

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Virši”

Vadītāja: Svetlana Spalviņa
Dibināts 2011. gada oktobrī

 

 


 

Līnijdeju kolektīvs “Sweet berry”

Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts 2010. gadā 

Līnijdeju kolektīvs izveidots 2010. gada martā.
Kolektīvā dejo atraktīvas Virešu pagasta sievietes, kas prot iejusties dažādos tēlos, īpaši gatavojot skatuves tērpus.
Kolektīvs piedalās arī citu līnijdeju grupu veidotajos vakaros – Alūksnes, Apes un Smiltenes novados.

             Sweetberry

 

 

Dalīties:
23. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen