Norēķinu rekvizīti

Print Friendly, PDF & Email

 


SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009067337,
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591

 


 

Māju, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem līdz katra mēneša pēdējai dienai  jānodod individuālo ūdens skaitītāju rādījumi:

  • zvanot  Finanšu un grāmatvedības nodaļai tālr. 64307216; 27808422; 25604665 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16.30;
  • vai sūtot SMS, tālr.+371 27808422, norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādītājus;
  • vai sūtot e-pastā: [email protected], norādot dzīvokļa adresi un skaitītāja rādījumu.

Ikviens abonents pēc ūdens skaitījuma rādījuma nodošanas, saņems rēķinu (sev izvēlētajā veidā – e-pastā, pa pastu vai domes kasē) par komunālo pakalpojumu apmaksu konkrētajā mēnesī.

 


 

Apes novada domes kases darba laiki un kontaktinformācija

 

Apē, Apes domē
Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 

Otrdien-Ceturtdien no 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00
Piektdien no 8.00 līdz 12.30 un no13.00 līdz 16.00

Kasiere Larisa Tuvikene
mob.tālr.22044835
e-pasts: [email protected]

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm


 

Trapenē, Trapenes pagasta pārvaldē
Pirmdien no 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.30

Otrdien un Trešdien  no 8.00 līdz 12.00

Kasiere Ritma Kārkliņa,
tālrunis: 64324202
e-pasts [email protected]

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm.


 

Vireši, Virešu pagasta pārvaldes telpās “ Vecvirešos”
Otrdienās no 8.00 līdz 13.00  
Vidaga
, Sikšņu pamatskola” ieeja no autobusa pieturas puses

Ceturtdienās   no 8.00  līdz 15.00   

Kasiere Sarmīte Nīmante
tālrunis: 26432631 

Gaujienā, Gaujienas pagasta pārvaldē kase strādā
Pirmdien – Piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00,

Kasiere Ruta Rudzīte
tālrunis: 64381692
e-pasts [email protected]

Kasē pieejams pakalpojums ar norēķinu kartēm


 

 

 

 

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen