Sabiedrības līdzdalība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

1. Grozījumu likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu

2. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

Parakstu vietas Apes novadā publicētas CVK lapā

Vietas, darba laiki, parakstu apliecinātāji APES novada pašvaldībā

Pagasts/Pilsēta

Vārds Uzvārds Veids Amats Atrašanās vieta Cena

EUR

Darba laiks

Ape

Dace Silauniece

Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tirgus iela 5, Ape, Apes novads 1.42 Pirmdien 9.00-16.00 Gaujienas tautas nama ēkā

Otrdien    9.00-16.00 Apes novada bāriņtiesas telpās

Trešdien  9.00-12.00 Trapenes pagasta pārvaldē mēneša 1.un 3. nedēļā

Trešdien 9:00- 12.00 Virešu pagasta pārvaldē mēneša 2. un 4.nedēļā

 

Ape

Iveta Indriksone

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Kancelejas vadītāja Stacijas iela 2, Ape, Apes novads 1.40 Pirmdien – Ceturtdien 08:30.- 12:30 un 13:00-16:00 (Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape)

Piektdien- 08:00.-12:30 un 13:00 -16.00 (Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape)

Gaujienas pagasts

Inese Lukjanoviča

Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja “Nolejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 1.40 Gaujienas pagasta pārvaldē:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien 8.00-12.00 un 13.00-16.30

Trešdien 8.00-12.00 un 13.00-17.30

Piektdien 8.00-12.00 un 13.00-15.30

Trapenes pagasts

Irisa Popoviča

Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja “Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 1.40 Pirmdien 08.00-12.00 un 13.00-16.00

Otrdien 08.00-12.00 

Trešdien 08.00-12.00

Saite uz avotu: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji/2

Vairāk informācija CVK mājas lapā.

Parakstīšana elektroniski: valsts portālā http://www.latvija.lv/pv

Satversmes procedūru apraksts

Demokrātiskas iekārtas pamats ir iedzīvotāju informēšana un konsultēšanās. Satversmē noteikts: “90.pants. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Pašvaldībām jānodrošina  Latvijas pilsoņiem iespēja parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā un  sniegt informāciju par šādu vēlētāju likumprojektu parakstīšanas laiku un vietu.

Vēlētāju tiesības iesniegt likumprojektus ir būtiska konstitucionāla demokrātiskas valsts vērtība atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 101.panta definētajam, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

Latvijas pilsoņu tiesības parakstīties par likumprojektiem ir viens no Satversmē paredzētajiem veidiem piedalīties politiskajos procesos un izteikt savu viedokli par tautai nozīmīgiem jautājumiem.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

1) dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
2) novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
3) pie zvērināta notāra;
4) bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra.
Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
5) portālā http://www.Latvija.lv

 


Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

 

Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt uz epasts: [email protected] .

Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā:
15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, Gaujienā.

15.decembrī plkst. 14:00 – Vidagas skoliņā, Virešu pagastā.
17.decembrī plkst. 16:00 – Trapenes kultūras namā, Trapenē.
19.decembrī plkst. 16:00 – Apes Tautas namā, Apē.


 

Dokumenta projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”

Pēc dokumenta sabiedriskās apspriešanas un pilnveidošanas dokuments tiks nodots izskatīšanai un apstiprināšanai Apes novada domes sēdē.

Kā jau iepriekš ir informēts, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2019. gada 31. janvārim Apes novada pašvaldībā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekts “Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā”, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments Apes novadā, kas uzlabos jauniešu dzīves kvalitāti un palīdzēs jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, noskaidrojot viņu intereses, vajadzības un problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas kontekstā par nodarbinātību un uzņēmējdarbību; līdzdalību un iniciatīvām; lietderīga brīvā laika pavadīšanu; sociālo iekļaušanu; veselību un labklājību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Klinta Bernarte
Apes novada
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel.: +371 25885849
E-pasts: [email protected]

 


 

Lai labais vairo labo! Ar šādu moto mums gribētos savā pilsētā strādāt un aicināt arī jebkuru iedzīvotāju iesaistīties. Aprīlī – Lielās Talkas ietvaros gribam pārveidot pilsētas skvēru, paplašināt bērnu rotaļu laukumu, izveidot mūsdienīgus, jaunus stādījumus.

Esošās, pāraugušās tūjas, kuras daudziem patreiz kalpo kā vieta, kur paslēpties, ir iecerēts nozāģēt. Arī morāli un fiziski novecojušos betona paaugstinājumus ir iecere nojaukt, tā vietā paplašinot teritoriju bērnu rotaļu laukumam, ko papildināsim ar jauniem rotaļu elementiem – šūpolēm lielākiem bērniem, aktīvo sienu kāpelēšanai. Laukumā būs arī dārzeņu audzēšanas kastes, kurās bērni kopā ar vecākiem sēs un stādīs dārzeņus un garšaugus, kops, mācīsies nosaukumus, pēc tam to visu varēs novākt un nogaršot.

Jauna vieta ir noskatīta arī Ziemassvētku eglei, kura tiks iestādīta 3-4 metri gara, ko īpaši mums izraudzīsies un sagatavos stādīšanai AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas darbinieki. Šis kopīgi veidotais laukums un stādījumi būs kā mūsu dāvana pilsētai un Latvijai nozīmīgajos svētkos.

Ja kādam ir laba ideja, ko varētu vēl mainīt esošajā laukumā, tad ļoti labprāt uzklausīsim jūsu domas un ieteikumus. Sazinieties ar Anitu Harju vai Ilvu Sāri.

Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu idejām, papildiniet, iesakiet, labojiet!

Mīlot savu pilsētu un Latviju  –  Anita, Ilva

 

 

 

 

Dalīties:
6. februāris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen