Novada sporta infrastruktūra

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novadā ir pieejama dažāda līmeņa sporta infrastruktūra. Sākot no  starptautiska, reģionāla un nacionālā līmeņa objektiem un beidzot ar novada un vietējā līmeņa objektiem.

 

Ape

 • Apes mototrase- starptautiska, reģionāla un nacionāla līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta zāle (Apes sporta komplekss)- novada līmeņa sporta infrastruktūras objekts iekštelpu sporta aktivitāšu organizēšanai;
 • Āra hokeja laukums- novada līmeņa sporta infrastruktūras objekts, kuru vasarā var izmantot strītbolam, tenisam un skrituļslidošanai;
 •  Apes pilsētas futbola laukums- novada līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Mazais sporta laukums + BMX trasīte- vietējā līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Pludmales volejbola laukums- vietēja līmeņa sporta infrastruktūras objekts;

 

Gaujienas pagasts

 •  Gaujienas speciālā internātpamatskolas sporta zāle- vietēja līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • BMX trase- novada līmeņa sporta infrastruktūras objekts;

 

Trapenes pagasts

 • Trapenes pamatskolas sporta zāle- vietēja līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Trapenes pamatskolas sporta laukums- vietējā līmeņa sporta infrastruktūras objekts ar minifutbola, 2 pludmales volejbola un strītbola nestandarta laukumiem;
 •  Trophy trase- reģionāla un nacionāla līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Trophy slēgtā trase- novada līmeņa sporta infrastruktūras objekts;

 

Virešu pagasts

 •  Sikšņu pamatskolas sporta zāle- vietēja līmeņa sporta infrastruktūras objekts;
 • Virešu saieta nams- ir iespēja izmantot sporta aktivitātēm;
 • Futbola laukums pie Sikšņu pamatskolas- vietējā līmeņa sporta infrastruktūras objekts ar papildus iespēju spēlēt basketbolu.

 

Skaitliski visvairāk sporta objektu ir pieejami Apes pilsētā- seši objekti, tajā skaitā reģionālā un nacionālā līmeņa objekts- Apes mototrase un trīs novada līmeņa objekti. Virešu pagastā sporta infrastruktūra sadalās starp divu ciemu teritorijām. Sporta objektu tehniskie rādītāji ir atšķirīgi. Novadā ir sastopami vairāki jaubūvēti sporta objekti, tomēr lielākai daļai objektu ir nepieciešama pilnīga vai daļēja renovācija, kā arī aprīkojuma pilnveidošana un atjaunošana. Vājākā ir āra sporta laukumu infrastruktūra. Novadā ir pieejami daži netradicionāli sporta objekti- BMX trases, Trophy slēgtā trase. Ļoti vāja sporta infrastruktūra ir Virešu ciemā. Šobrīd novadā nav nodrošināta vienlīdzīga sporta aktivitāšu pieejamība visiem iedzīvotājiem.

 


 

Apes novada sporta infrastruktūras raksturojums

Sporta objekts Līmenis Tehniskais raksturojums Iespējas
Apes mototrase starptautiskais, reģionālais un nacionālais līmenis 1.8 km gara.Starta barjera ar atsevišķām sekcijām.Palīgbūve- tiesnešu, apbalvošanas un noliktavas ēkas.Trase izveidota izmantojot dabisko reljefu Motokrosa starptautisko un nacionālo čempionātu posmu organizēšana un kalnu velosipēdu sacensību organizēšana (motokross „Vaidavas kauss”)
Trophy trase  Reģionālais un nacionālais līmenis Trase tiek veidota Trapenes pagasta teritorijā izmantojot dabisko reljefu.Bāzes vieta atrodas privātīpašumā „Luksti”,Trapenes ciemā ir starta vieta.Čempionāta vajadzībām tiek izmantota atpūtas vieta „Luksti” ar palīgēkām tiesnešu un dalībnieku reģistrācijai un ēkām nakšņošanai Nacionālā un pasaules mēroga Trophy posmu organizēšana.Trophy izbraucienu organizēšana
Trophy slēgtā trase Novada līmenis 2 km gara Izmantot treniņiem.Organizēt Trophy izbraucienus
Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas  sporta zāle
Novada līmenis Jaunbūve, (ekspluatācijā kopš 2009)Basketbola lielais laukums + papildus grozi nodarbībām.Divi volejbola standarta treniņ laukumi un sacensību laukums.Florbola laukuma inventārs.
Elektroniskais tablo4 labiekārtotas ģērbtuves ar dušāmAerobikas zāleTrenažieru zāleGalda spēles dažādām mērķa grupāmAlpīnisma sienaSauna pirtsAtpūtas istaba
Sporta mācību stundu organizēšanai.Novada čempionātu un starp novadu čempionātu organizēšanai
Āra hokeja laukums Novada līmenis Jaunbūve (ekspluatācijā kopš 2010.gada)Koka borti.Asfalta segums.Apgaismojums.
Vasarā strītbola laukums un lielā tenisa laukumsSkatītāju sēdvietasIr sniega pūtējs un ūdens sūknis
Ziemā hokejs, slidošana.Vasarā- strītbols, teniss, skrituļslidošana.Novada čempionātu un starp novadu čempionātu organizēšanai 
Apes pilsētas futbola laukums Novada līmenis Četri asfaltēti skrejceļi 400 m, kas ir neatbilstoši mūsdienu prasībām- asfalts ir saplaisājis, izdrupis, bedrains, apmales nolietojušās.Futbola laukums 100m x 66mDivas smilšu tāllēkšanas bedres- viena izmantojama.Laukums ir speciāli veidots sporta aktivitātēm Profesionālās ievirzes sportā aktivitāšu un sporta mācību stundu organizēšanai (minifutbols futbols, vieglatlētika)Novada čempionātu un novada sporta svētku organizēšanai.Iedzīvotāju aktivitātēm
BMX trase Gaujienā Novada līmenis Jaunizveidota (2011.gadā atklāta)Trase izveidota ievērojot BMX trašu izveides prasības. Apkārt trasei ir izveidots veloceliņš, uzstādīts skeitparka elements. Iespēja izmantot trenera pakalpojumus BMX treniņiem un sacensībām.Skeitošanai, velobraukšanai.Brīvā laika pavadīšanai
Mazais sporta laukums Vietējais līmenis Laukumā ir izveidots vieglatlētikas celiņš, kas ir labā stāvoklī. Laukums sporta spēlēm ir nelīdzens un ir nepieciešams nožogojums BMX trasīte ir jaunizveidota Veikt BMX treniņus.Organizēt vietēja mēroga BMX sacensības.Organizēt vieglatlētikas aktivitātes
Pludmales volejbola laukums Apes pilsētā Vietējais līmenis Apmierinošs tehniskais stāvoklis.Nepieciešama rekonstrukcija izveidojot vēl vienu laukumu.Nav uzstādīts siets Iespēja veikt treniņus 
Gaujienas
speciālās internāt-
pamatskolas sporta zāle
Vietējais līmenis Labs tehniskais stāvoklis Pacēlāja ierīkošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Trapenes pamatskolas
sporta zāle
Vietējais līmenis Veikta daļēja sporta zāles renovācija.Papildināts aprīkojums- galda tenisa galds, trenažieri.
Izveidotas dušas, ģērbtuves, tribīnes.Nestandarta basketbola un volejbola laukumi.Palīgtelpām nepieciešama renovācija
Organizēt skolas sporta aktivitātes.Organizēt treniņus un vietēja līmeņa sacensība
Trapenes pamatskolas sporta laukums Vietējais līmenis Nestandarta laukumi Organizēt skolas sporta aktivitātes.Organizēt treniņus un vietēja līmeņa sacensības
Sikšņu pamatskolas sporta zāle Vietējais līmenis Labs tehniskais stāvoklis Organizēt skolas sporta aktivitātes.Organizēt treniņus un vietēja līmeņa sacensības
Virešu saieta nams Vietējais līmenis Jaunbūve Var spēlēt florbolu, novusu, galda tenisu
Futbola laukums pie Sikšņu pamatskolas Vietējais līmenis Labs Izmantot treniņiem un arī kā basketbola laukumu
Sporta laukums pie Gaujienas internātskolas Vietējs līmenis Slikts, tehniskais
stāvoklis, laukums nolietojies
Jāatjauno skrejceļa segumsJāatjauno tāllēkšanas bedre un celiņš

 

 


 

Resursu izmantošanas apmērs

Sporta infrastruktūras resursi, kuriem ir sezonāla izmantošana, izmanto noteiktu laika periodu. Tādi ir visi āra sporta laukumi, mototrase, Trophy un BMX trases. Hokeja laukumu savukārt var izmantot gan ziemas, gan vasaras aktivitātēm. Sporta zāles var izmantot visu gadu, tomēr tās pamatā ir skolu sporta zāles, līdz ar to šo zāļu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem ietekmē skolas nodarbības. Lielākā noslodze ir D.Ozoliņa Apes vidusskolas sporta zālei, kura ir noslogota par 80%, ņemot vērā, ka tiek organizēti novada un starp novadu čempionāti, pārējās sporta zāles ir ar mazāku noslodzi. Sporta zāļu noslodze krietni mazinās vasarā, kas ir saistīts ar skolēnu brīvdienām un iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar vasaras sporta veidiem.

Dalīties:
15. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen