19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Izglītība

Print Friendly, PDF & Email

Apes novada izglītības iestādes

Apes novadā darbojas 6 izglītības iestādes.

Apes pirmsskolas
izglītības iestāde „Vāverīte”

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr.+371 27807791
E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vadītāja: Iluta APINE

Bērnu dārzs

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas
Izglītības programmu realizēšanas vieta Vidagā

 

Adrese: „Sikšņu skola”,
Vidaga, Virešu pagasts,
Apes novads, LV-4355
Tālrunis:66901990; 26477962

Pirmsskolas grupa: 
E-pasts: siksnu.skola@ape.lv
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas
direktora vietniece: Una Reķe

 

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskola

Adrese: Pasta ielā 26, Ape,
Apes novads, LV 4337
Tālruņi: 64355109, +371 28347662
Fakss: 64355109
E-pasts:apes.vidusskola@ape.edu.lv
Direktore: Dina Meistere   

D.Ozoliņa APes vsk_inetam

Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskola

Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
Epasts:
gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA
mājas lapa

 GAujiena

Trapenes sākumskola

Adrese: Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 26477962
Epasts: trapenes.skola@ape.lv
Direktora p.i: Una Reķe

 

Gaujienas pamatskola

Adrese: “Internātskola”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381154
E-pasts: direktors.gis@ape.lv
Direktore: Vita Andersone

 

Gaujienas mūzikas
un mākslas skola

Adrese: “Baznīckalns”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālruņi: 64323530, 26492989
Fakss: 64323530
E-pasts: gaujiena.mmskola@ape.lv 
Direktore: Ilze Dāve

 

Alūksnes mūzikas
skolas Apes mācību punkts

Adrese: Tirgus iela 5, Ape,
Apes novads, LV-4337
Tālruņi: 64355114; 26322301
Epasts:muzikas_skola@aluksne.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
23. jūlijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen