14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Tūrisms

Apes novads, saskaņā ar Latvija 2030 (Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija), ietilpst Dabas aizsardzības, ainavu  un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā.

Novadā ir daudzveidīga, tīra un neskarta daba, kas bagāta ar mežiem un daudzveidīgiem dabas objektiem – parkiem, alejām, klintīm un ūdenskritumiem, kā arī kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem un teritorijām.

Novada ūdensteces pieder Gaujas baseinam un lielākās no  tām ir Gauja, Melnupe un Vaidava.

Novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Veclaicene un Ziemeļgauja, un 8 dabas liegumi.

Apes novadā atrodas 29 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un 33 valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Lielākais  kultūras pieminekļu skaits ir Gaujienas pagastā, kur atrodas vairāk nekā puse – 60% – no visiem Apes novadā esošajiem kultūras pieminekļiem. Kā nozīmīgākie minami – Gaujienas muižas ansamblis, Zvārtavas pils, komponista J.Vītola memoriālais muzejs „Anniņās”.

Kā nozīmīgākos novada nozīmes kultūras un dabas pieminekļus var minēt Apes pilsētas vēsturisko centru, Elīnas  Zālītes memoriālo māju, Dāvja Ozoliņa Veco skolu „Jaunrozes” un parku, „Mikužu” saiešanas namu, Raganu klintis pie Vaidavas upes, „Velna pēdas” akmeni Lūšakrogā, Dzenīšu vītolu un Sīkzaru priedi.

Teritorijas ar vislielāko tūrisma potenciālu ir Apes pilsēta ar tās vēsturisko centru, Vaidavas un Gaujas upes  ielejas , Gaujienas apkārtne un Trapenes ciema apkārtne.

Mēs lepojamies ar slaveniem novadniekiem, kuri dzīvojuši un strādājuši Apes novadā: Ojārs Vācietis, Jāzeps Vītols, Elīna Zālīte, Linards Laicens, Dāvis Ozoliņš, Aivars Liepa un citi, – par viņiem stāsta muzeji un piemiņas vietas novada pagastos un pilsētā.

Apes novadu katru gadu apmeklē daudz tūristu, kas vēlas iepazīt Api, Gaujienu, Trapeni, Virešus. Ērti atbraukt pie mums pa Vidzemes šoseju un pie reizes apceļot Alūksni, Veclaiceni, Dienvidigauniju…

Katram ciemiņam Apes novadā atrodas, ko redzēt un darīt – gan vēstures cienītājam, gan sporta un kultūras pasākumu apmeklētājam, gan sēņotājam un ogotājam un pirmatnīgas dabas klusuma mīļotājam.

Daudz apmeklētāju pie mums atbrauc skatīties ralliju “Sarma”, tāpat arī  ”Vaidavas kausa”izcīņas sacensības motokrosā, kā arī uz  MTB velomaratonu, uz Apes Pilsētas svētkiem, Jāzepa Vītola mūzikas dienām,un gadatirgiem.

 

 


Apskates objekti

  

 


Apes novada cilvēki mīl darbu, dziesmu, deju un sportu, audzē krāšņus dārzus. Čaklu roku un bagātas fantāzijas darināti, te top dažādi gan skatāmi, gan nogaršojami un mājās vedami labumi, ko saimnieki piedāvā tradicionālajos gadatirgos un tūrisma maršrutā „Apes novada lauku labumi” .

Esiet laipni gaidīti ciemos!

 

Apes novads grāmata 2017

 


Tūrisma karte “Vidzemes šosejas pieturas”
Apes novads, Alūksnes novads, 
Raunas novads, Smiltenes novads

 

Vidzemes šosejas pieturas buklets turisma mao ENG
turisma kaart EST turisma karte RUS
turisma karte LIT  


Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs