19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Septembris ļoti darbīgs mēnesis projektā “Active age”

Print Friendly, PDF & Email

logo

Septembris ir bijis ļoti darbīgs mēnesis projektā “Active age”. Tā 14-15.septembrī mācību braucienā Apes novadā viesojās mūsu projekta draugi no Setomaa un Engures novadiem.

Iepazīstot mūsu novadu devāmies ciemos pie vienmēr smaidīgās un labestīgās Gavaru ģimenes “Ceriņos”, kur ne tikai viesi tika cienāti ar gardum, gardu gulašzupu un pašceptiem mājas kārumiem, bet arī iepazina saimniecību un tās darbību.

Kā nākamo apciemojām SIA “Very Berry” ražotni, kur engurieši un setu ļaudis atzinīgi novērtēja piedāvāto produkciju un steidza iepirkt kādu veselīgu našķi mājiniekiem.

Kā beidzamo šajā dienā apciemojām Zigurda Safranoviča senlietu muzeju Fazānos, kur saimnieks kā vienmēr interesanti un izsmeļoši stāstīja par savu kolekciju.

Dienas aktivitātes noslēdzās ar kopīgu semināru Apes, Setomaa un Engures projekta dalībniekiem, kura ietvaros viesus un pašu mājas ļaudis priecēja Apes muzikālā kapela.

15.oktobra rīts mūsu viesiem iesākās ar viesošanos “Krācēs” pie SIA “Grūbe Fish” un sarunām par un ap forelēm. Kā nākamais sekoja “www.metaldarbi.lv”, kur uzzinājām visu  par metālapstrādi, bet grupas sievišķīgo pusi iepriecināja mājas saimnieces dārza apskate.

Un tad jau nemanot bija pienācis laiks doties iekārtoties uz Tirgošanās lustēm Apes tautas namā. Kopumā vairāk kā 60 projekta dalībnieku no Igaunijas Setomā teritorijas pagastiem un Latvijas puses-  Apes un Engures novadiem prezentēja projekta laikā paveikto, iemācīto, izveidoto. Ar interesantiem priekšnesumiem mūs priecēja viesi no Setomaa, Virešu saieta nama senioru  vokālais ansamblis un mūsu projekta ietvaros izveidotā radošā apvienība “Lapsenes” ar izrādi “Ziņģe –  Es vai Mēs!”.

Turpinot par citām projekta aktivitātēm, līdz ar septembra iestāšanos projektā “Active Age” esam uzsākuši angļu valodas nodarbības Apē ar uzsvaru uz apkalpojošajā  un tūrisma sfērā nepieciešamās sarunvalodas pamatu apgūšanu un praktizēšanu. Tā pat ir uzsākušās aušanas apmācības Trapenē, lai apgūtu aušanas pamatus. Arī datorkursi Gaujienā, Trapenē, Vidagā un Apē ar tēmu “Informācijas tehnoloģijas prasmju iegūšana konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū lietotājiem ar priekšzināšanām datora lietošanā” ir sākušies.

Drīzumā uzsāksim šūšanas un izšūšanas apmācības, kuras plānotas jau oktobrī un norisināsies Trapenes sākumskolā un Virešu saieta namā, tādēļ aicinām interesentus, kuri vēlas piedalīties pieteikties apmācībām līdz 5.oktobrim.

Kā nākamais 28.oktobrī uzsāksies divu dienu biznesa apmācību semināru cikls “Pelnīt naudu droši bez bailēm”. Lūdzam dalībniekus šīm apmācībām pieteikties līdz 20.oktobrim. Projekta ietvaros vēl plānotas apmācības filcēšanā un dārzkopībā, sekojiet līdzi informācijai!

Sīkāka informācija un pieteikšanās uz apmācībām, sazinoties ar Daigu Bojāri, tālrunis 28690844 vai rakstot uz e-pastu: daiga.bojare@ape.lv.

 

Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” ietvaros.

 

Dalīties:
5. oktobris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen