Publiskie iepirkumi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2020. gads

Izsludināts Nosaukums  Ident. Nr.

Iesniegšanas

termiņš

Nolikums,

pielikumi

Rezultāts
03.02.2021.

Mazais iepirkums


Kurināmās malkas piegāde Apes novada  iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām 2021./2022. gada apkures sezonai 

APES ND 2021/4

 

Iesniegt EIS  sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 15.02.2021.

plkst. 10.00

 

Iepirkumu dokumentācija pieejama šeit 

 
17.11.2020.

Mazais iepirkums


Apes pilsētas avotu ielas pārbūves darbu BŪVUZRAUDZĪBA
2020/19

Iesniegt EIS  sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 30.11.2020.

plkst. 10.00

Iepirkumu dokumentācija pieejama šeit:

 

 
30.10.2020.

ATKLĀTS KONKURSS


Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā
2020/17

Iesniegt EIS  sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 17.11.2020.

plkst. 10.00

Iepirkumu dokumentācija pieejama šeit


Atbilde uz pretendenta jautājumiem 

 
28.09.2020.

Tirgus izpēte


Vingrošanas nodarbību vadīšana

2020/26-057

Iesniegt līdz 05.10.2020.

plkst. 16.00

Noteikumi

 
24.09.2020.

Tirgus izpēte


Cigun nodarbību vadīšana

2020/25-057

Iesniegt līdz 01.10.2020. plkst 16.00

Noteikumi

 
 21.09.2020

Tirgus izpēte


Jogas nodarbību vadīšana

 

2020/24-057

Iesniegt līdz 28.09.2020. plkst 16.00

Noteikumi

 
17.09.2020

Tirgus izpēte


Piedāvājumu salīdzināšana zemākās cenas noteikšanai

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

 

2020/23-057

 

Iesniegt līdz 24.09.2020. plkst. 16.00

Noteikumi

 
06.08.2020

Tirgus izpēte


Tematiskās vasaras skolas seminārs par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā 

 

 

2020/22-057

 

Iesniegt līdz 13.08.2020. plkst. 16.00

Noteikumi

 
09.04.2020

Atklāts konkurss


Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Apes ND 2020/7

 EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 27.04.2020. plkst. 10:00

Iepirkuma dokumenti pieejami šeit

 
03.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums

IUB

mājaslapā

 

Atklāts konkurss


Gaujienas muižas parka labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbi

(Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars)/Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration via history and new solutions” (“Spirit of nature”)

 

Apes ND 2020/5 ERAF

Iesniegšana EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 19.03.2020. plkst. 10.00 

Iepirkuma dokumenti pieejami šeit

Iepirkuma rezultāti skatāmi šeit

17.02.2020.

Paziņojums

IUB

mājaslapā

Atklāts konkurss


Gaujienas muižas parka labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbi

(Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars)/Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration via history and new solutions” (“Spirit of nature”)

Apes ND 2020/4 ERAF

 Iesniegšana EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 09.03.2020. plkst. 10.00

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama šeit

Pārtraukts

27.01.2020.

Paziņojums IUB mājaslapā

Atklāts konkurss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurināmās malkas piegāde Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2020./2021. gada apkures sezonai

Apes ND 2020/1

Iesniegšana EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 13.02.2020. plkst. 10.00 


Nolikums un iesniedzamie dokumenti pieejami šeit

 
27.01.2020.

Tirgus izpēte


“Ņirgāšanās profilakse un saliedēšanās pasākumu cikls/ nodarbības skolas vidē”

2020/21-057

Iesniegt līdz 31.01.2020. plkst. 16.00.

Noteikumi  

02.01.2020.

Paziņojums

IUB mājaslapā

PIL 9. panta kārtībā 

“Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2020.gadam”

2019/20

Iesniegšana EIS sistēmas e-konkursu apakšistēmā līdz 16.01.2020. plkst.10.00

Nolikums un iesniedzamie dokumenti pieejami EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, atrodami šeit


Pretendentu piedāvājumi iesniedzami šeit

Līgums

 

2019.gads

 

Izsludināts Nosaukums Ident. Nr. Iesniegšanas termiņš Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
16.12.2019.

Tirgus izpēte Biotualetes un

divu futbola

vārtu ar tīkliem iegāde

2019/19

19.12.2019.

plkst. 15.00

Noteikumi  

Iepirkuma rezultāti skatāmi šeit

22.10.2019.

Tirgus izpēte

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu nogādāšana uz peldēšanas nodarbībām

2019/20 -057 30.10.2019.
plkst.16:00
Noteikumi  
30.09.2019 Paziņojums 
IUB mājas lapā 

PIL 9. panta kārtībā

“Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

2019/18 28.10.2019. plkst.14.00 

NOLIKUMS   

Pretend. iesniedzamie pielikumi


Rasējums
-krāsains


Tehniskā  dokum.

 

Atbildes uz jautājumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iepirkuma rezultāti   skatāmi      šeit

 


Līgums
03.09.2019
Paziņojums 
IUB mājas lapā
Atklāts konkurss         Projekta administratīvie vadības un finanšu pārvaldības pakalpojumi 2019/17

Iesniegšana   EIS sistēmas
e-konkursu apakšistēmā līdz 23.09.2019. plkst.10.00 

Iepirkuma dokum. atrodama        šeit

Iepirkuma rezultāti   skatāmi šeit            

22.08.2019
Paziņojums 
IUB mājas lapā


23.08.2019.

Izsludināti grozījumi IUB 

Atklāts konkurss „Kokskaidu granulu
piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019./20.gada apkures sezonai”
2019/16 Iesniegšana   EIS sistēmas
e-konkursu apakšistēmā līdz 09.09.2019. plkst 10.00

Nolikums          un    iesniedzamie dokumenti pieejami  EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā,
šeit 

Iepirkuma rezultāti   skatāmi šeit           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2019.   Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9.panta
kārtībā 

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai  Apes novada pašvaldībai

2019/14 20.08.2019.
plkst.10:00

Nolikums


Pretend. aizpildāmie pielikumi 

Informatīvs paziņojums     par rezultātiem


Līgums 

05.08.2019.   Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9 panta
kārtībā     

Kokskaidu
granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019./20. gada apkures sezonai   

2019/13  20.08.2019.
plkst.10:00

Nolikums     

Pretend. iesniedzamie pielikumi

Iepirkums pārtraukts sakarā ar iepirkuma procedūras   veida maiņu 

15.07.2019.
Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9 panta
        kārtībā            Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā “Bitītes”    
2019/12 29.07.2019.
plkst.14:00

Nolikums    

Pielikums Nr.3.1.

Pretend.

aizpildāmie pielikumi

Atbilde uz jautājumu

BŪVPROJEKTS

Saturs

Titullapa

Vispārīgā daļa

Projektēšnas uzdevums

Skaidrojošs apraksts

Zemesgrāmatu apliecība

Būves tehniskās inventarizācijas lieta

Topogrāfiskais plāns

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Arhitektūras daļa

ĢP-1

AR-1

AR-2

AR-3

AR-4

Būvkonst-

rukciju

daļa

BK-1

BK-2

Inženier-risinājumu daļa

SM_1 Vispārīgie rādītāji

SM_2 1.stāva plāns ar iekārtām

SM_3 1.stāva plāns ar dūmvadu

SM_4 Katlu mājas principiālā shēma

SM_5 Aksonometriskā shēma

SM_6 Materiālu specifikācija

EL-1

EL-2

Darbu organ. projekts

DOP-1

DOP-2

DOP
skaidrojošais apraksts

Informatīvs paziņojums      par rezultātiem 


Līgums

05.07.2019.
Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9 panta
kārtībā  

Brīvdabas atpūtas un vingrošanas elementu komplektu iegāde un uzstādīšana “Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
19.2. apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās  attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  ietvaros projekts Nr. Nr. 18-07AL26-A019.2206-000002 “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra
nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”  

2019/11  16.07.2019.
plkst.10:00

Nolikums

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

Pielikums Nr.7.1._Ape_topo_
Pasta_26_M500 (2)
 

Pielikums Nr.8_Telpiskais plāns_shēma-Pasta 26_Ape

Pielikums Nr.9_Foto materiāls

Pielikumi Nr.7.2. un 7.3. satur vienādu informāciju ar Pielikumu Nr.7.1. (pdf formāts). Pēc pieprasījuma tiks izsūtīti uz e-pastu

Atbildes uz jautājumiem

 

Paskaidrojums
par  

NOLIKUMU

Informatīvs paziņojums      par          rezultātu  

LĪGUMS
SIA FIXMAN
 

01.07.2019.

Tirgus izpēte

Izglītojošs pasākuma cikls topošajiem vecākiem un jaunajiem vecākiem

2019/19 -057 08.07.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

Līgums
I.
Rateniece 

01.07.2019.

Tirgus izpēte

Tematiskās vasaras skolas seminārs par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā

2019/18 -057 08.07.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

Līgums
I.Rieksta
 

20.06.2019.

Tirgus izpēte

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

2019/17 -057 27.06.2019

Tirgus izpēte

SIA ANDIO Līgums

19.06.2019.
Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9 panta
kārtībā

Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā

2019/10 02.07.2019 plkst.10:00

Nolikums  

Pretend. iesniedzamie dokumenti

Informatīvs paziņojums     par rezultātiem         


 Līgums
SIA JT U
nimetal

 

05.06.2019.

Tirgus izpēte

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

2019-2K 12.06.2019.
plkst.17:00

Tehniskā specifikācija

 

05.06.2019.

Tirgus izpēte

Inventāra iegāde Ape novada pirmsskolas izglītības iestādei “Vāverīte”

2019/9 12.06.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

Pretend. aizpildāmie pielikumi   

Līgums
SIA MK    
Dizains 

29.05.2019.

Tirgus izpēte

Fiziskās un garīgās veselības veicinošai nometnei Apes novada bērniem ar pamatmērķi apgūt un pilnveidot zināšanas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, atkarību mazināšanu

2019/16 -057 05.06.2019.

Noteikumi

Pretendenta pieteikums


Finanšu piedāvājums


Izdevumu

tāme

   

 Līgums

B-ba AAA

klubs

 17.04.2019.

Paziņojums 
IUB mājas lapā

Atklāts konkurss

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana 2019. gada vasaras periodā

2019/8  09.05.2019.
plkst.10:00 

Nolikums un    iesniedzamie dokumenti pieejami EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:
šeit

Procedūras ziņojums           un noslēgtie līgumi      skatāmi           šeit 

11.04.2019.

Paziņojums 
IUB mājas lapā

Atklāts konkurss

Mikroautobusa (15+1) iegāde Apes novada pašvaldībai

2019/7 03.05.2019.
plkst.10:00 

Nolikums un iesniedzamie dokumenti pieejami EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:  
šeit

Pārtraukts!    

Nav          iesniegts   neviens piedāvājums.

05.04.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirgus izpēte

Veselības–
olimpiskās dienas Apes novada skolās 

2019/15 -057

12.04.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

Līgums A.Grīnbergs  

26.03.2019.

Paziņojums 
IUB mājas lapā 

PIL 9 panta
kārtībā

Dolomītšķembu iegāde
Apes novada pašvaldības
ceļu remontiem
    

2019/6  8.04.2019.
plkst.10:00

Nolikums   

Pretend. aizpildāmie pielikumi

Informatīvs paziņojums par rezultātiem      


Līgums-SIA Minerāl-materiālu serviss    

 

 

25.03.2019.

Paziņojums 
IUB mājas lapā

PIL 9 panta
kārtībā

Apes novada pašvaldības  ceļu uzturēšana
2019. gada vasaras
periodā
 

2019/5 2019/5

Nolikums

Pretend. aizpildāmie pielikumi

Pārtraukts

18.03.2019.

Tirgus izpēte

Ņirgāšanās profilakse un saliedēšanās pasākumu cikls/nodarbības skolas vidē

2019/14 -057

25.03.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

 Līgums
I.Rieksta

05.03.2019.

Tirgus izpēte

Atkarību mazināšanas profilakses pasākumi visās Apes novada izglītības iestādēs un sociālā riska grupu iedzīvotājiem 

2019/13 -057

12.03.2019.
plkst.16:00

Noteikumi

Līgums
I.Rieksta
 

31.01.2019. Paziņojums 
IUB mājas lapā

Atklātais konkurss

Degvielas iepirkums
Apes novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām

Apes ND 2019/4

20.02.2019.
plkst.16:00
atvēršana
21.02.2019.
plkst.10:00 

Nolikums un
iesniedzamie
dokumenti pieejami
elektronisko
iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā

Procedūras ziņojums 

Līgums AS Virši-A

11.01.2019. Paziņojums
IUB mājas
lapā

Atklātais konkurss 

“Energo-efektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras
iestādei – Apes tautas
namam un bibliotēkai –
Skolas ielā 4,
Apē,
Apes novadā”
projekta

iesnieguma Nr.4.2.2.0/17
/I/083

BŪVDARBI

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām
attīstības programmām
sekmēt energo-efektivitātes paaugstināšanu
un AER
izmantošanu pašvaldību
ēkās” ietvaros

Apes ND 2019/3 

01.02.2019.
plkst.10:00 

Nolikums un
iesniedzamie
dokumenti
pieejami
elektronisko
iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā

Būvniecības dokum
.
Būvniecības ieceres dokumentācija 
Būvniecības ieceres dokumentācijas precizējumi 
Būvatļauja,
apliecinājuma karte
 
Projekta grozījumi  

Procedūras ziņojums

 

Līgums
SIA  
Ozolmājas

02.01.2019. Paziņojums
IUB mājas
lapā

PIL 9 panta
kārtībā   

Kurināmās malkas piegāde
Apes novada  iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. gada apkures sezonai

Apes ND 2019/2

14.01.2019.
plkst.14:00

Nolikums

Pretend.
aizpildāmie
pielikumi
  

Informatīvs paziņojums par  iepirkuma rezultātu  


Līgums-SIA Mežogles        

02.01.2019. Paziņojums
IUB mājas
lapā

PIL 9 panta
kārtībā       

Kancelejas
preču,
biroja
papīra piegāde
Apes
novada domei
un tās
pakļautībā esošajām iestādēm / struktūrvienībām

Apes ND 2019/1

14.01.2019.
plkst.14:00

Nolikums

Pretend.
aizpildāmie
pielikumi

Līgums-SIA Vidzemes papīrs 

 

 

2018.gads

Iepirkumu plāns

Izsludināts Nosaukums Identifi-kācijas Nr. Iesnieg-
šanas termiņš
Nolikums,
pielikumi
Rezultāts
20.12.2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums
IUB mājas
lapā

Atklātais
konkurss
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Energo-efektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras
iestādei – Apes tautas
namam un bibliotēkai –
Skolas ielā 4,
Apē,
Apes novadā”
projekta
iesnieguma Nr.4.2.2.0/17
/I/083

BŪVDARBI

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām
attīstības programmām
sekmēt energo-efektivitātes paaugstināšanu
un AER
izmantošanu pašvaldību
ēkās” ietvaros

 

Apes
ND 2018/40 ERAF
11.01.2019.
plkst.10:00
Nolikums un
iesniedzamie
dokumenti pieejami
elektronisko
iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Būvniecības dokumentācija

Būvniecības ieceres dokumentācija 
Būvniecības ieceres dokumentācijas precizējumi 
Būvatļauja, apliecinājuma karteProjekta grozījumi 
 Iepirkums tiek pārtraukts
05.12.2018.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums
IUB mājas
lapā

PIL 9 panta
kārtībā
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes 
pilsētas
tranzīta ielu

apsaimnie-
košana
2019.gadā

Apes ND 2018/38 17.12.2018.
plkst.10:00
Nolikums           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


 VAS
Līgums Latvijas
ceļu uzturētājs
22.11.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurināmo
skaidu piegāde
Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā
nodaļa”
Gaujienas
centrālās katlu mājas
vajadzībām

Apes ND 2018/36 03.12.2018.
plkst.14:00
Nolikums
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Līgums
SIA Vaidens
22.11.2018.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirgus izpēte           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BŪVRAUDZĪBAS DARBI
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas
namam un bibliotēkai –
Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”
projekta

iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083 Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām
attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un AER
izmantošanu pašvaldību ēkās”
ietvaros

Apes ND 2018/33 ERAF 29.11.2018.
plkst.10:00
Noteikumi
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem
aizpildāmie
pielikumi


 
Informatīvs paziņojums par rezultātu
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums
SIA Būvprojekts

04.11.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Traktortehnikas
un aprīkojuma iegāde 

Apes ND 2018/32 15.11.2018.
plkst.14:00
Nolikums           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

Līgums-SIA „M.T.Z. SERVISS“ 
05.11.2018.
Paziņojums IUB mājas lapā
Atklātais
konkurss
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Energo-efektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras
iestādei – Apes tautas
namam un bibliotēkai –
Skolas ielā 4,
Apē,
Apes novadā”
projekta
iesnieguma Nr.4.2.2.0/17
/I/083

BŪVDARBI

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām
attīstības programmām
sekmēt energo-efektivitātes paaugstināšanu
un AER
izmantošanu pašvaldību
ēkās” ietvaros

 

Apes ND 2018/19 ERAF Iesniegt līdz
29.11.2018.
plkst.10:00
Piedāvājums konkursam iesniedzams tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.
gov.lv 
Nolikums un
iesniedzamie
dokumenti pieejami
elektronisko
iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā


Būvniecības dokumentācija

Būvniecības ieceres dokumentācija 

Būvniecības ieceres dokumentācijas precizējumi 
Būvatļauja, apliecinājuma karteProjekta grozījumi 
Procedūras ziņojums
15.10.2018 Tirgus izpēte           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vispārattīstošās vingrošanas
nodarbību
vadīšana

 

2018/12-057 22.10.2018.
plkst.16:00
Noteikumi
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pieteikums


Finanšu piedāvājums

 Līgums L.Kalniņa
03.10.2018 Tirgus izpēte           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veselības
olimpiskās
dienas

Apes novada
skolās

 

 

2018/11-057 10.10.2018.
plkst.16:00
Noteikumi Līgums A.Grīnbergs 
02.10.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kokskaidu
granulu
piegāde

Apes novada pašvaldības
iestāžu
vajadzībām
2018./19. gada
apkures
sezonai

2018/30 15.10.2018.
plkst.14:00
Nolikums
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Informatīvs paziņojums par
rezultātu

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums
SIA AKVARIUS

 

14.09.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kokskaidu
granulu piegāde
Apes novada pašvaldības
iestāžu
vajadzībām
2018./19. gada
apkures sezonai

 

 

 

 

2018/28 25.09.2018.
plkst.14:00
Nolikums           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem nolikumā
13.09.2018. Tirgus izpēte           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atkarību mazināšanas profilakses pasākumi visās Apes novada izglītības iestādēs un sociālā riska grupu iedzīvotājiem 

2018/10
-057
20.09.2018.
plkst.16:00
Noteikumi Līgums I.Rieksta
20.07.2018. Tirgus izpēte          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tematiskās nometnes
“Jauno pētnieku nometne”
Apes novada bērniem un jauniešiem organizēšana”

 

2018/07 25.07.2018.
plkst.16:00
Noteikumi          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums
Nr.3
Finanšu piedāvājums


Pielikums-Nr.2
pretendenta pieteikums

Pielikums
Nr.4
Izdevumu
tāme


 

 
18.07.2018. Tirgus izpēte          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izglītojošs pasākuma
cikls topošajiem vecākiem un jaunajiem vecākiem 


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/9-057

26.07.2018.
plkst.16:00 
Noteikumi  Līgums Ingrīda Rateniece 
18.07.2018. Tirgus izpēte         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tematiskās
vasaras skolas seminārs
par stresa mazināšanu
un izdegšanu
darbā 

 

 

 

2018/8-057  26.07.2018.
plkst.16:00 
Noteikumi Līgums
Inese Rieksta 
10.07.2018. Tirgus
izpēte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes novada pašvaldības grants ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūves

  būvdarbu  
BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

projekta “Apes
novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve”,  
Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Latvijas
Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu
atjaunošana
lauku apvidos

ietvaros

 

 

 

 2018/26 ELFLA   24.07.2018.
plkst.10:00
 Noteikumi          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem iesniedzamie dokumenti

Būvprojekts skatāms pie 04.06.2018. izsludinātā iepirkuma

Apes novada pašvaldības grants ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūve /ID: Apes ND 2018/22 ELFLA/

 Informatīvs paziņojums par rezultātu          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums IK Aleksejs Ivanovs


22.06.2018. Tirgus
izpēte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izglītojoša
un
fiziski aktīva ekskursija
Apes novada
senioriem
uz Smilteni,
pa Smiltenes novadu

 2018/7-057   29.06.2018.
plkst.16:00
Noteikumi Līgums
SIA Andio
 22.06.2018. Tirgus izpēte
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fiziskās un
garīgās
veselības
veicinošai
nometnei
Apes novada bērniem ar pamatmērķi
apgūt un
pilnveidot orientēšanās
sporta
iemaņas

2018/6-057  29.06.2018.
plkst.16:00
Noteikumi           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums
Nr.2_
pretendenta pieteikums


Finanšu piedāvājums


Izdevumu
tāme

 

 

Līgums biedrība Vītolēni
11.06.
2018.
Tirgus izpēte
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fiziskās un
garīgās
veselības
veicinošai
nometnei
Apes novada bērniem
ar pamatmērķi apgūt un
pilnveidot zināšanas par veselīgu
uzturu un dzīvesveidu, atkarību mazināšanu

 2018/5-057  18.06.2018.
plkst.16:00
Noteikumi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pielikums
Nr.2
Pretendenta pieteikums


Izdevumu
tāme


Finanšu piedāvājums


 Līgums biedrība Pagasta attīstības grupa Vireši
01.06.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes novada pašvaldības
grants ceļu pārbūves
būvdarbu  BŪVUZRAU-DZĪBAS
DARBI
 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA)  Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

2018/24
ELFLA 
12.06.2018. plkst.10.00   Nolikums    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Atbildes uz jautājumiem


Pielikums Nr.8 V411-
Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni
posma pārbūvei
 

Pielikums Nr.9
Trapene –Lejastrapene  posma pārbūvei

Pielikums Nr.10 ceļa Kristiņi -Stādzeni 
posma pārbūvei 


Darba organizēšanas
plāni

Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni
posma
pārbūvei

 Trapene –Lejastrapene posma pārbūvei

 Kristiņi -Stādzeni posma pārbūvei


Pielikums
Nr.5.2. Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni

Pielikums
Nr.5.3.
Trapenes-Lejastrapene.

Pielikums
Nr.5.4. Kristiņi-Stādzeni

Informatīvs paziņojums par rezultātiem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums IK Aleksejs Ivanovs

04.06.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes novada pašvaldības
grants
ceļa
Ape-
Kalpaki–
Silmaļi –
Melnupes

posma
pārbūve”

Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.
gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos
” ietvaros

 

 2018/22
ELFLA
 15.06.2018. plkst.10.00  Nolikums    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Pielikums
5.1.-Tāme


BŪVPROJEKTS
1.sējums
2. sējums
3.sējums

 

 

 

 

 


Informatīvs paziņojums par rezultātiem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums SIA Ķikuti-99

25.05.2018. PIL 9 panta
kārtībā
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apkures katla nomaiņa Apes vidusskolā

 

 

 

 2018/21 06.06.2018. plkst.14.00  Nolikums          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

Pielikums
Nr.3.1.-Tāme


20.04.2018
AR Ape katlu telpa

EL_1

EL-2

SM_1
Visparigie
raditaji

SM_2 Pagrabstava
plans ar
apkures
sistemu

SM_3
Katlu
majas
principiala
shema

SM_4 Aksonometriska shema

SM_5
Griezums 1-1

SM_6
Griezums 2-2

SM_7 Pagrabstava
plans UK

SM_8 Pagrabstava
plans ar
dumvadu

SM_9
Materialu specifikacija

Informatīvs paziņojums par rezultātiem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums SIA SANARTS

23.05.2018. Tirgus izpēte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tematiskās
vasaras
skolas
seminārs
par
stresa
mazināšanu
un izdegšanu
darbā 

2018/4-057  01.06.2018. plkst.16.00  Nolikums Līgums
Inese
Rieksta
23.05.2018. Tirgus izpēte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nūjošanas
nodarbības 

 2018/3-057 30.05.2018. plkst.16.00   Nolikums Līgums Solveiga Kristīne Selga
10.05.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grunts seguma
ceļu posmu uzlabošana

Apes pagastā,
Apes novadā”

 

 2018/18
ERAF
 22.05.2018. plkst.10.00 Nolikums
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi


Celu shēma
 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums 
SIA Sorma

24.05.2018. Sarunu
procedūra
2018/16.1
ERAF
  Iepirkuma
izvēles pamatojums
 
Līgums
SIA NAMS
27.04.2018. Tirgus izpēte      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijušās dzelzceļa teritorijas labiekārtošana un tilta atjaunošana“.

Projekts tiek
realizēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta
EST-LAT 24
“Zaļais dzelzceļš” (Green Railway) ietvaros 

 2018/17    Uzaicinātiem
pretendentiem
 Līgums SIA KUUM
27.04.2018.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirgus izpēte


Būvuzraudzības darbi “Pašapkalpošanās tūrisma
informācijas
punkts”
būvdarbiem
Skolas ielā 4, Apē”

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
” 5.4.1.1. 
pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

  2018/16
ERAF
  Uzaicinātiem pretendentiem  Informatīvs paziņojums   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums_
SIA Sistēm-
eksperts

 

26.04.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dolomīt-
šķembu iegāde
Apes novada pašvaldības
ceļu remontiem

2018/15   09.05.2018. plkst.10.00 Nolikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Informatīvs paziņojums par rezultātiem
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums VAS Autoceļu uzturētājs


Līgums DSG Karjers

 

24.04.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes
novada ceļu
posmu ar
asfalta segumu
pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām”

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā un
Investīciju
projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastosietvaros būvdarbu BŪVUZRA-UDZĪBAS
DARBI

 

 2018/14 ERAF  09.05.2018. plkst.10.00 Nolikums   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentie aizpildāmie pielikumi 

Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums
SIA RS Būvnieks

23.04.2018. Tirgus izpēte
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

 2018/2-057 27.04.2018. plkst.16.00  Tehniskā specifikācija   Neviens pretendents nav pieteicies
23.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
  2018/12   06.04.2018. plkst.14.00  Nolikums     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikumā           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Apes novada pašvaldības
ceļu uzturēšana
2018. gada
vasaras periodā

 

 

 

2018/11  06.04.2018. plkst.14.00 Nolikums    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums ar LAU

21.03.2018. Tirgus izpēte
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bruģēta
laukuma
izveide” būvdarbiem
Skolas ielā 4,
Apē (
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros)
Būvuzraudzības darbi 

  2018/10
ERAF
03.04.2018.
plkst.14:00  
Noteikumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums RS Būvnieks

 07.03.2018. Tirgus izpēte
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tūrisma un
dabas
izziņas infrastruktūras

izbūve aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera” BŪVUZRAU-DZĪBAS DARBI

 2018/9
ERAF
 16.03.2018.
plkst.14:00 
Noteikumi   Informatīvs paziņojums par rezultātiem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums_SIA BBPV


24.05.2018. Sarunu procedūra 2018/8.1   Iepirkuma
izvēles pamatojums
Līgums
SIA NAMS
20.03.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bruģēta
laukuma
izveide
Skolas iela
4, Apē

Eiropas
Savienības
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās
slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”
ietvaros

2018/8
ERAF 
 03.04.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Pielikums Nr.5.1.-Tāme


BŪVPROJEKTS

Būvprojekta sastāvs_
LAUKUMS


GP–2_
GP-3_28.12.2016_
APE_
STAVLAUKUMS


Sējuma saturs


Titullapa


TN_
LATTELECOM


Informatīvs paziņojums par rezultātiem         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums_
SIA SiMC
 

26.02.2018.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirgus izpēte
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Speciālistu piesaiste
veselības veicināšanas pasākumi
mērķa grupām
un vietējai sabiedrībai – nodarbību
norises nodrošināšanai, 
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 

Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības
veicināšanai
un slimību
profilaksei Apes novadā””
“Lekcijas skolu audzēkņu

vecākiem par
seksuālo un reproduktīvo
veselību”
(pozīcija 13.2.1-2.4.) un“Interaktīvas neformālās
izglītības
nodarbības
5.-12. klašu
skolēniem”
(pozīcija 13.2.1-2.5.) 

2018/1-057 05.03.2018.
plkst.17:00 
Nolikums     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tehniskais piedāvājums


Finanšu piedāvājums 

Līgums biedrība Papardes zieds         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums
Dace
Gailīte

 16.02.2018.
Sarunu
procedūra
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autoruzraudzība objektam
Tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras
izbūve
Aizsargājamo
ainavu apvidū
“Veclaicene”.
Atpūtas un
dabas izziņas
vieta pie
Eniķu ezera

2018/7 ERAF  26.02.2018.
plkst.10:00

 
 Iepirkuma izvēles pamatojums Informatīvs paziņojums par rezultātiem 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Līgums SIA BM Projekts

 15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurināmās
malkas
piegāde

Apes novada 
iestāžu un  struktūrvienību vajadzībām 2018./2019.
gada apkures sezonai

 

 

 2018/5 27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Piegādes
adreses
precizējums


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens pieteikums
15.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes novada Gaujienas
un Virešu
pagastu ceļu pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un
Virešu pagastos” ietvaros
būvdarbu BŪVUZRAU-
DZĪBAS DARBI

 

 2018/4
ERAF 
27.02.2018.
plkst.14:00  
Nolikums    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi 

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
14.02.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apes novada
Apes pagasta
ceļa “Lipski – Jaunlāči –
Eglītes”
posma
pārbūve

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības
programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Investīciju
projekta   “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastāietvaros

būvdarbu BŪVUZRAU-DZĪBAS DARBI

 

2018/2 ERAF  27.02.2018.
plkst.14:00 
 Nolikums
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem aizpildāmie pielikumi

 Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem Nolikuma tehniskā specifikācijā
17.01.2018.
Paziņojums
IUB mājas lapā 
PIL 9 panta
kārtībā
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transporta
pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai
Apes
novada
pašvaldībai

 

2018/1 29.01.2018.
plkst.14:00 
Nolikums   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretendentiem iesniedzamie pielikumi

Līgums
LPKS Gaujiena
04.01.2018. Tirgus izpēte
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai

 2018/057  11.01.2018.
plkst.17:00 
 Tehniskā specifikācija Līgums SIA Sabiedriskais autobuss

 

 

 

 

Dalīties:
29. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs