Muzeji

Print Friendly, PDF & Email

 

JĀZEPA VĪTOLA memoriālais muzejs “ANNIŅAS”

„Anniņas”, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV- 4339
Tālrunis: mob. . +371 29247772
E-pasts: ineta.riepniece@ape.lv

Muzeja vadītājs: Ineta Riepniece

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena          9.00 -17.00
Trešdiena        9.00 -17.00
Ceturtdiena     9.00 -17.00
Piektdiena       9.00 -17.00
Sestdiena        9.00-17.00

 
          

 

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi.

 “Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu”  kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzejs sāka darbu 1961.gadā, lai saglabātu Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentus, fotogrāfijas, notis un priekšmetus, kas saistīti ar viņa radošo mūžu. 1963. gadā, gatavojoties J.Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās oficiāli tika atvērts sabiedriskais muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzejs glabā Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to aktīvā, mūsdienīgā apritē un nodrošina Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktību, katru vasaru atzīmējot profesora dzimšanas dienu 26.jūlijā ar Gaujienas Vītolsvētkiem. Ikgadējā bērnu un jauniešu mūzikas nometnē “Vītolēni” kopš 2003.gada jau tūkstošiem bērnu guvuši iespēju profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī un izbaudīt Dziesmusvētku sajūtu.  

Muzejā piedāvājam noskatīties dažādus videomateriālus, kas stāsta par komponista daiļrades daudzveidīgo mantojumu, Dziesmusvētku vēsturi un nometni Vītolēni. 

Projektā SKOLAS SOMA Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas” piedāvā ekskluzīvu iespēju tikties ar Jāzepu Vītolu!

Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” iepazīstina ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi šobrīd, ļaujot izprast Jāzepa Vītola radošo personību – lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību un pedagoģisko talantu. Uzvedums ir piemērots demonstrēšanai skolās, 40 minūšu laikā spilgti izgaismojot Latvijas kultūras Kanonā iekļautās vērtības. Izglītojošais iestudējums rada pavisam neticamu profesora klātbūtnes sajūtu un iepazīstina ar Jāzepu Vītolu saistošā un netradicionālā veidā.  Priekšnesumā skan J.Vītola mūzika, citāti no vēstulēm, dienasgrāmatām un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru. 

Uzvedumu piedāvā Gaujienas radošā grupa: Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Jānis Krišjānis, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve.

Laipni gaidīti “Anniņās”!

 Piedāvājam iepazīties arī ar Gaujienas muižas ansambli, ainavu parku, Livonijas ordeņa Atzeles pilsdrupām, dabas vērtībām Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū un „ūdensrijēju” – karsta procesu Gaujienas dolomītā.

Gaidām ciemos!

Otrdienās apmeklējums ir bez maksas!!!

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Apmeklējums  1 biļete 1.50
* Biļetes ar PVN netiek apliktas

 

 

TRAPENES pagasta novadpētniecības māja 

 

“Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: +37125413403
Epasts:liga.semjonova@ape.lv

Trapenes   tūrisma darba organizators: Līga   SEMJONOVA

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

No 01.08.-31.08. katru darba dienu no 9.00-12.00 un 13.00 – 17.00

No 31.08. 
Otrdiena          9.00 -17.00
Trešdiena        9.00 -17.00

Ārpus darba laika zvanīt pa tālr. 25413403Trapenes pagasta novadpētniecības māja atklāta 1960.gadā, pēc skolotāja H. Ausekļa iniciatīvas.

Novadpētniecības mājā ekspozīcijā skatāmi Trapenes pagasta kultūras pieminekļi. Dokumentos un fotomateriālā atspoguļoti Krievijas 20. gs. revolūciju notikumi, kas skāra Trapeni, Latvijas atbrīvošanas cīņu notikumi 1919. gadā, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – trapenieši, norises Trapenē Latvijas brīvvalsts, Otrā pasaules kara un pēckara laikā, arī traģiskās deportācijas padomju okupācijas apstākļos.

Divās telpās ir materiāli par mūsu novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti. Ir materiāli par dzejnieka Ojāra Vācieša vecākiem, par paša dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Ērti sēžot krēslos, var klausīties (kompaktdiskā ierakstītu) viņa dzeju paša autora izpildījumā.

Pie Trapenes pamatskolas, kurā mācījies Ojārs, ir piemiņas akmens. Ir iespēja izstaigāt dzejnieka bērnības un jaunības takas.

Novadpētniecības mājā skatāma ekspozīcija (barona Voldemāra fon Vulfa muiža) par Trapeni un parka vēsturi. Interesanta ir ekspozīcija par brāļiem Ādolfu un Jāni Grestēm. Ādolfs Greste 19., 20. gs. mijā strādājis Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta skolā “Kristiņi” par skolotāju. Pie šīs ēkas tagad ir piemiņas plāksne.

Ekspozīcijā atspoguļotas arī Jāņa Grestes dzīves gaitas: skolotājs, muzejnieks, kolekcionārs. Rakstījis arī anekdotes (pavisam 212).

Vienaldzīgi garām nevar paiet materiāliem par novadnieku grafiķi Edvīnu Andersonu.

Parkā atrodas rakstnieka un dzejnieka Linarda Laicena piemineklis. 20.gs. sākumā viņš strādājis Trapenē par dārznieka mācekli. Novadpētniecības mājas otrajā stāvā – viss par Linardu Laicenu.

Muzejā apskates noslēgumā priecāsimies par seno latviešu prasmi un gudrību pīt vīzes, taisīt pastalas un gatavot garšīgu kafiju. To visu nodaļā  “Senie latviešu darba rīki un to pielietojums”.. , kura ir paplašināta ar daudziem interesantiem eksponātiem. Ir konkursi skolēniem.

Vasarā Jūs priecēs savu nākotni ,,zīlēt” pie Tinābeles un Upuru liepas, bet atpūsties varēsiet pie Mikužu veselības avotiņa Melnupes krastā.

 

Otrdienās apmeklējums ir bez maksas!!!

 


 

 

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

Dzirnavu iela 24, Apes pilsēta,
Apes novads, LV-4337
Tālrunis: 26469325

E-pasts: apine.sarmite@inbox.lv

Atbildīgā par E.Zālītes
memoriālo māju: Sarmīte APINE                  
                

 

Elīna Zālīte (1898 – 1955) – dzejniece („Sila ziedi”, „Virši zili…”), prozaiķe (stāstu krājumi „Sūrais malks”, „Saules zeme Ēģipte”, romāns „Agrā rūsa” u.c.), dramaturģe („Bīstamais vecums”, „Maldu Mildas sapņojums”, „Rudens rozes”, muzikālā komēdija „Zilo ezeru zemē” u.c.), tulkotāja(igauņu tautas eposs „Kalevipoegs”, A. Tamsāres, Fr. Tuglasa, A. Kivi, I. Gončarova u. c. igauņu, somu, krievu autoru romāni, stāsti).

Apē E.Zālītes piemiņu glabā viņas vārdā nosaukta iela un memoriālā māja Dzirnavu ielā 24, kurā rakstniece dzimusi un pavadījusi bērnību. Tajā izvietota piemiņas ekspozīcija „Elīnas Zālītes dzīves un daiļrades ceļš” un memoriālā istaba, kur savu mūža mājvietu atradušas daudzas rakstnieces personīgās lietas, kas rada gandrīz ticamu viņas klātbūtnes efektu.

Otrdienās apmeklējums ir bez maksas!!!

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Apmeklējums  1 biļete 1.00
* Biļetes ar PVN netiek apliktas
 

VIREŠU vēstures istaba

 

„Vecvireši”, Virešu pagasts,
Apes novads,
LV- 4355
E- pasts: liga.ozolina@ape.lv
Vēstures liecību glabātāja
Līga OZOLIŅA

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Iepriekš piesakoties.
  7

Virešu pagasta vēstures istaba iekārtota Virešu pagasta namā un darbojas, kopš 2008.gada novembra.

Dokumentālas liecības par pagasta nama būvniecības laiku nav atrastas, bet mainot veco jumtu uz vienas no spārēm tika atrasts ieraksts, kas datēts ar 1869.gadu. Tāpēc pieņemam, ka ēka tapusi šajā laikā. Atskatoties vēsturē nams vienmēr bijis mītnes vieta pagasta pārvaldei. Tāpēc arī vēstures istabas vieta nav izvēlēta nejauši, bet gan, kā vēsturiski nozīmīgs punkts Virešu pagastā.

Vēstures istabā apskatāma ekspozīcija, kas stāsta par pirmās Latvijas laiku Virešos. Šeit ir senas fotogrāfija, rokdarbi, darbarīki, dažādi seni dokumenti, kas sniedz ieskatu pagasta dzīvē.

novadp ist 038
novadp ist 016  

Daudzus gadus pagasta nama ēkā dzīvojusi un strādājusi dzejniece Kornēlija Apškrūma, vienā no telpām tagad  ir iekārtota dzejniecei veltīta ekspozīcija. Telpa iekārtota tā, lai katrs apmeklētājs šeit ierodoties justos, kā ciemos pie Kornēlijas. Apskatei izstādītas dzejnieces  sakrātās dzejas grāmatas, pūču kolekcija un pašas autores izdotās grāmatas. Šī ir vieta, kur savu dzejnieces ceļu uzsākusi Kornēlija Apškrūma.

 ???????????????????????????????
novadp ist 004

 

Foto stāstā par Gaujas tiltu pie Virešiem

 

Pakalpojumi

Otrdienās apmeklējums ir bez maksas!!!

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Apmeklējums  1 biļete 1.00
* Biļetes ar PVN netiek apliktas

 

GAUJIENAS skolu un novada vēstures istaba

   

 

1968.g. 29.oktobrī skolā atklāja novadpētniecības muzeju, kura izveidotājs ir Harijs Grāvis.

Stāsta Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vēstures skolotāja Līga Bukovska.

1952. gada augustā Harijs Grāvis sāka strādāt Gaujienas vidusskolā par vēstures skolotāju un septembrī, kad sākās mācības, tika sperti pirmie soļi skolas un novada vēstures izzināšanā. Skolotāji Marta un Jānis Račevski un Sandis Podziņš bija pirmie, kuri dalījās atmiņās par skolas vēsturi, par tās 30 gadu pastāvēšanas laiku no 1922. gada, kad Gaujienas vidusskola tika dibināta. 1952. gadā bija 30 gadu jubileja, kuru gan skola nesvinēja, bet tika pieminēta skolotāju kolektīvā. Harijs Grāvis par bijušajiem skolotājiem un direktoriem runāja vēstures stundās.

Tajā pašā laikā Harijs Grāvis no vietējiem iedzīvotājiem (Jāņa Janelsīša, Millijas Ruciņas, Viļa Oša, Jāņa Egles u.c.) un Rīgas arhīvos ieguva pirmās ziņas par Livonijas ordeņa pili Gaujienā, muižas apbūves ansambli. Daudzas vēstures stundas notika pilsdrupās u.c. vēsturiskās vietās. Lai novadpētniecības darbā iesaistītu skolēnus, 1952.g. septembrī tika nodibināts vēstures pulciņš. Viens no pirmajiem vēsturiskajiem notikumiem, kuru pulciņš izpētīja, bija 1905.–1907. gada revolūcijas norise Gaujienas novadā.

Kad 1959. gadā arvien vairāk ar novadpētniecību sāka nodarboties citās rajona skolās, arī Gaujienas vidusskolā šis darbs tika turpināts ar vēl lielāku neatlaidību, piedaloties daudziem skolotājiem. Sākās pārgājieni pa novada vēsturiskajām un dabas pieminekļu vietām, kurus veica klašu kolektīvi audzinātāju vadībā. Tika izzināti daudzi novada vēsturiskie notikumi, vākti senie darba rīki un sadzīves priekšmeti muzeja izveidošanai.

1968. gada 29. oktobrī skolā tika atklāts novadpētniecības muzejs, bet pēc tam vairākkārt tika pārkārtots. 1992. gadā no jauna tika iekārtota skolas vēstures muzeja ekspozīcija, sagaidot skolas 70-gadi.

Kad Latvija atguva neatkarību, muzeju vajadzēja pārkārtot, lai patiesi parādītu novada vēsturi. Pašreizējā novada vēstures muzeja ekspozīcija tika pabeigta 2002. gadā, kad skola svinēja savu 80 gadu pastāvēšanas jubileju. Tas ir Harija Grāvja mūža darba rezultāts un lielākais gandarījums. Vēl visi vēstures notikumi nav izpētīti, joprojām var iegūt vēsturiskus priekšmetus no iedzīvotājiem. Un vēsture turpinās, par to tiek rakstīts un papildināta ekspozīcija.

 

 

 

 

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs