Muzeji

Print Friendly, PDF & Email

 

JĀZEPA VĪTOLA memoriālais muzejs “ANNIŅAS”

„Anniņas”, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV- 4339
Tālrunis: mob. . +371 29247772
E-pasts: ineta.riepniece@ape.lv
Muzeja vadītājs: Ineta Riepniece

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena          9.00 -17.00
Trešdiena        9.00 -17.00
Ceturtdiena     9.00 -17.00
Piektdiena       9.00 -17.00
Sestdiena        9.00-17.00

          

 

Muzejs iepazīstina ar Latvijas Konservatorijas(Latvijas Mūzikas akadēmijas)  dibinātāja un rektora, profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un daiļradi.

 “Gaujiena – mana paradīze…” teicis izcilais komponists, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no Gaujienas muižas parka. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: „… pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…” Bijusī Gaujienas muižas aldara divstāvu koka mājiņa un 60 pūrvietu “dabas jaukumu”  kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvlaiku līdz pat brīdim, kad bija jāatstāj Latvija 1944.g.oktobrī.

Muzejs sāka darbu 1961.gadā, lai saglabātu Jāzepa Vītola piemiņu, dokumentus, fotogrāfijas, notis un priekšmetus, kas saistīti ar viņa radošo mūžu. 1963. gadā, gatavojoties J.Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, Anniņās oficiāli tika atvērts sabiedriskais muzejs, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim. Muzejs glabā Jāzepa Vītola kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistot to aktīvā, mūsdienīgā apritē un nodrošina Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktību, katru vasaru atzīmējot profesora dzimšanas dienu 26.jūlijā ar Gaujienas Vītolsvētkiem.

Ikgadējā bērnu un jauniešu mūzikas nometnē “Vītolēni” kopš 2003.gada jau tūkstošiem bērnu guvuši iespēju profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī un katru vasaru izbaudīt Dziesmusvētku sajūtu.  

Muzejā piedāvājam noskatīties dažādus videomateriālus, kas stāsta par komponista daiļrades daudzveidīgo mantojumu, Dziesmusvētku vēsturi un nometni Vītolēni, kā arī ekskluzīvu iespēju tikties ar Jāzepu Vītolu!

Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” iepazīstina ar komponista nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīves attīstībā un tā svarīgo nozīmi šobrīd, ļaujot izprast Jāzepa Vītola radošo personību – lielo cilvēcību, humoru, rūpes, mīlestību un pedagoģisko talantu. Uzvedums ir piemērots demonstrēšanai skolās, 40 minūšu laikā spilgti izgaismojot Latvijas kultūras Kanonā iekļautās vērtības. Izglītojošais iestudējums rada pavisam neticamu profesora klātbūtnes sajūtu un iepazīstina ar Jāzepu Vītolu saistošā un netradicionālā veidā. Priekšnesumā skan J.Vītola mūzika, citāti no vēstulēm, dienasgrāmatām un izspēlētas ainiņas, izceļot komponista humoru. 

Uzvedumu piedāvā Gaujienas radošā grupa: Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece, Jānis Krišjānis, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve.

Laipni gaidīti “Anniņās”!

Sākot ar 2020.gada 1. maiju biļetes cena:

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
J.Vītola muzejā “Anniņas”
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
J.Vītola muzejā “Anniņas”
1 biļete
2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-komponists Jāzeps Vītols – “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu un viņa Paradīze””  1 biļete
3 EUR

 


 

 

TRAPENES pagasta novadpētniecības centrs

 

“Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: +37125413403, +37125413243
Epasts: svetlana.spalvina@ape.lv

Trapenes   tūrisma darba organizators: Svetlana Spalviņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena – brīvs

Kultūras nama telpās

Otrdiena          9.00 -17.00
Trešdiena        9.00 -17.00
Ceturtdiena     9.00 -17.00
Piektdiena       9.00 -17.00

Sestdiena – ar iepriekšēju pieteikšanos (tālr. 25413403)

Svētdiena – brīvs

Ārpus darba laika zvanīt pa tālr. 25413403 

Trapenes pagasta novadpētniecības māja atklāta 1960.gadā, pēc skolotāja H. Ausekļa iniciatīvas.

Novadpētniecības centra ekspozīcijā skatāms Trapenes pagasta kultūras mantojums.

Dokumentos un fotomateriālā atspoguļoti:

 • Krievijas 20. gs. revolūciju notikumi, kas skāra Trapeni;
 • Latvijas atbrīvošanas cīņu notikumi 1919. gadā;
 • Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – trapenieši;
 • Norises Trapenē Latvijas brīvvalsts laikā;
 • Otrā pasaules kara un pēckara laikā;
 • Traģiskās deportācijas padomju okupācijas apstākļos.

2018. gadā ir pārveidota ekspozīcija par novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti. Ir iespēja uzzināt par dzejnieka Ojāra Vācieša vecākiem, par paša dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Ērti sēžot krēslos, var klausīties ierakstos viņa dzeju, paša autora izpildījumā.

Pie Trapenes pamatskolas, kurā mācījies Ojārs Vācietis, 1984. gada 7. decembrī tika atklāts piemiņas akmens, kuru ikviens apmeklētājs ar siltām rokām var iesildīt. Un kā Imants Ziedonis teica: ”Tik daudz siltuma būs akmenī, cik tajā ieliksim.”

Novadpētniecības centrā skatāma:

 • Ekspozīcija barona Voldemāra fon Vulfa muiža – Trapenes un parka vēsture
 • Novadpētniecības centra otrajā stāvā ekspozīcija par rakstnieku un dzejnieku Linardu Laicenu, kā arī viņa piemineklis pie kultūras nama. 20. gs. sākumā Linards Laicens strādājis Trapenē par dārznieka mācekli. Ekskursijas noslēgumā ir iespēja nobaudīt liepziedu tēju no simtgadīgām liepām, kuras parkā ir iestādījis Linards Laicens.

Mainīgās ekspozīcijas:

 • Ekspozīcija par brāļiem Ādolfu un Jāni Grestēm. Ādolfs Greste 19., 20. gs. mijā strādājis Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta skolā “Kristiņi” par skolotāju. Pie šīs ēkas tagad ir piemiņas plāksne. Ekspozīcija atspoguļo arī Jāņa Grestes dzīves gaitas: skolotājs, muzejnieks, kolekcionārs. Saraksījis 212 anekdotes.
 • Novadpētniecības centrā ir iespēja iepazīties ar materiāliem par novadnieku grafiķi Edvīnu Andersonu.
 • Senie latviešu darba rīki un to pielietojums”, kura ir paplašināta ar daudziem interesantiem eksponātiem.

Pakalpojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
Trapenes novadpētniecības māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
Trapenes novadpētniecības māja
1 biļete
2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-dzejnieka O.Vācieša daiļrades izzināšana, radošās darbnīcas, viktorīna (O.Vācietis “Astoņi kustoņi”) 1 biļete
3 EUR

 


E.ZĀLĪTES memoriālā māja

Dzirnavu iela 24, Apes pilsēta,
Apes novads, LV-4337
Tālrunis: 26469325

E-pasts:apine.sarmite@inbox.lv

Atbildīgā par E.Zālītes
memoriālo māju: Sarmīte APINE  

 

Elīna Zālīte (1898 – 1955) – dzejniece („Sila ziedi”, „Virši zili…”), prozaiķe (stāstu krājumi „Sūrais malks”, „Saules zeme Ēģipte”, romāns „Agrā rūsa” u.c.), dramaturģe („Bīstamais vecums”, „Maldu Mildas sapņojums”, „Rudens rozes”, muzikālā komēdija „Zilo ezeru zemē” u.c.), tulkotāja(igauņu tautas eposs „Kalevipoegs”, A. Tamsāres, Fr. Tuglasa, A. Kivi, I. Gončarova u. c. igauņu, somu, krievu autoru romāni, stāsti).

Apē E.Zālītes piemiņu glabā viņas vārdā nosaukta iela un memoriālā māja Dzirnavu ielā 24, kurā rakstniece dzimusi un pavadījusi bērnību. Tajā izvietota piemiņas ekspozīcija „Elīnas Zālītes dzīves un daiļrades ceļš” un memoriālā istaba, kur savu mūža mājvietu atradušas daudzas rakstnieces personīgās lietas, kas rada gandrīz ticamu viņas klātbūtnes efektu.

Otrdienās apmeklējums ir bez maksas!!!

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
Elīnas Zālītes memoriālās māja
1 biļete 2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Ekskursija
Elīnas Zālītes memoriālās māja
1 biļete
2 EUR pieaugušajiem
1.50 EUR bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš-rakstnieces/dramaturģes E.Zālītes daiļrades izzināšana ( izlaušanās istaba, viktorīna)  1 biļete
3 EUR
* Biļetes ar PVN netiek apliktas

 


VIREŠU novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

„Vecvireši”, Virešu pagasts,
Apes novads,
LV- 4355
Tālr.: 29489660
E- pasts: liga.ozolina@ape.lv
Vadītāja: Līga OZOLIŅA
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Iepriekš piesakoties
7

Virešu  novadpētniecības centrā „Mājvieta” apskatāmas divas ekspozīcijas:

Pirmā ekspozīcija caur fotogrāfijām un dokumentiem  dod iespēju  aizceļot uz pirmās Latvijas laikiem Virešu pagastā, redzēt un dzirdēt kā ļaudis dzīvojuši un ar ko nodarbojušies, kādas valstiski nozīmīgas būves šeit atradušās.

Otra  ekspozīcija piedāvā paciemoties pie dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas, telpā kur savā laikā dzejniece strādājusi par bibliotekāri, šeit aizsācies arī viņas dzejnieces ceļš. Ekspozīcijā apskatāmas dažādas K. Apškrūmas personīgās lietas – rokrakstā rakstīti manuskripti, pateicības  un goda raksti, skolas laika liecības un vēl daudz dažādu priekšmetu. Goda vietā, protams, dzejnieces izdotās dzejas grāmatas  un mūža gaitā sakrātā pūču figūru kolekcija.

Apmeklētājiem novadpētniecības centrs būs atvērts no 16. maija!

Foto stāstā par Gaujas tiltu pie Virešiem

Pakalpojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa EUR
Ekspozīcijas apskate
Virešu novadpētniecības centra “Mājvieta ”
1 biļete 2.00 pieaugušajiem
1.50 bērniem un pensionāriem
Ekskursija
Virešu novadpētniecības centra “Mājvieta ”
1 biļete
2.00 pieaugušajiem
1.50 bērniem un pensionāriem
Muzejpedagoģiskā programma “Dižgaru ceļš”-(dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas daiļrades izzināšana, radošās darbnīcas, viktorīna) 1 biļete
3 EUR
* Biļetes ar PVN netiek apliktas

 

GAUJIENAS skolu un novada vēstures istaba

   

 

1968.g. 29.oktobrī skolā atklāja novadpētniecības muzeju, kura izveidotājs ir Harijs Grāvis.

Stāsta Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas vēstures skolotāja Līga Bukovska.

1952. gada augustā Harijs Grāvis sāka strādāt Gaujienas vidusskolā par vēstures skolotāju un septembrī, kad sākās mācības, tika sperti pirmie soļi skolas un novada vēstures izzināšanā. Skolotāji Marta un Jānis Račevski un Sandis Podziņš bija pirmie, kuri dalījās atmiņās par skolas vēsturi, par tās 30 gadu pastāvēšanas laiku no 1922. gada, kad Gaujienas vidusskola tika dibināta. 1952. gadā bija 30 gadu jubileja, kuru gan skola nesvinēja, bet tika pieminēta skolotāju kolektīvā. Harijs Grāvis par bijušajiem skolotājiem un direktoriem runāja vēstures stundās.

Tajā pašā laikā Harijs Grāvis no vietējiem iedzīvotājiem (Jāņa Janelsīša, Millijas Ruciņas, Viļa Oša, Jāņa Egles u.c.) un Rīgas arhīvos ieguva pirmās ziņas par Livonijas ordeņa pili Gaujienā, muižas apbūves ansambli. Daudzas vēstures stundas notika pilsdrupās u.c. vēsturiskās vietās. Lai novadpētniecības darbā iesaistītu skolēnus, 1952.g. septembrī tika nodibināts vēstures pulciņš. Viens no pirmajiem vēsturiskajiem notikumiem, kuru pulciņš izpētīja, bija 1905.–1907. gada revolūcijas norise Gaujienas novadā.

Kad 1959. gadā arvien vairāk ar novadpētniecību sāka nodarboties citās rajona skolās, arī Gaujienas vidusskolā šis darbs tika turpināts ar vēl lielāku neatlaidību, piedaloties daudziem skolotājiem. Sākās pārgājieni pa novada vēsturiskajām un dabas pieminekļu vietām, kurus veica klašu kolektīvi audzinātāju vadībā. Tika izzināti daudzi novada vēsturiskie notikumi, vākti senie darba rīki un sadzīves priekšmeti muzeja izveidošanai.

1968. gada 29. oktobrī skolā tika atklāts novadpētniecības muzejs, bet pēc tam vairākkārt tika pārkārtots. 1992. gadā no jauna tika iekārtota skolas vēstures muzeja ekspozīcija, sagaidot skolas 70-gadi.

Kad Latvija atguva neatkarību, muzeju vajadzēja pārkārtot, lai patiesi parādītu novada vēsturi. Pašreizējā novada vēstures muzeja ekspozīcija tika pabeigta 2002. gadā, kad skola svinēja savu 80 gadu pastāvēšanas jubileju. Tas ir Harija Grāvja mūža darba rezultāts un lielākais gandarījums. Vēl visi vēstures notikumi nav izpētīti, joprojām var iegūt vēsturiskus priekšmetus no iedzīvotājiem. Un vēsture turpinās, par to tiek rakstīts un papildināta ekspozīcija.

 

 

 

 

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs